User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Zveme Vás ke vstupu do "posvátného prostoru". Nabízíme Vám několik minut modlitby. Nechte se prostřednictvím obrazovky vést při meditaci nad biblickým úryvkem, který jsme vybrali na dnešní den.

Začněte s modlitbou »

Něco k zamyšlení na tento týden

Chceme-li se cítit duchovně dobře, musíme být v souladu s Božím Duchem. Proto bychom se měli ptát, co zapaluje Boží srdce. Myslím, že je to nezištná láska. Milosrdenství. Soucit. Spravedlnost. Bůh si představuje svět, kde hladoví dostávají najíst, žízniví napít, kde je postaráno o nemocné, bezdomovci mají kde přespat, vězně někdo navštěvuje, nazí dostávají oděv a rozvadění se smiřují. Zdravá spiritualita nás nutí být pozorní vůči lidem v nouzi, abychom jim navzdory jejich trápení umožnili vnímat Boží přítomnost. Americká katolická aktivistka Dorothy Day zdůrazňovala, že všechno, co my pokřtění denně děláme, by mělo přímo nebo nepřímo směřovat k tělesnému a duchovnímu prospěchu bližních. Věděla, že v tom lze nalézt Boží oheň. Hledáte-li Boha – což je úkol spirituality – hledejte právě zde. Jak říká hymnus Ubi caritas: „Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh.“

Uvažte, že Bůh, kterého hledáme, je Bůh plný ohnivého nadšení, který má poslání a zve mě i tebe, abychom se k němu přidali.

—Excerpted from 7 Keys to Spiritual Wellness by Joe Paprocki

Dále v Posvátném prostoru

Ve styku