User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Zveme Vás ke vstupu do "posvátného prostoru". Nabízíme Vám několik minut modlitby. Nechte se prostřednictvím obrazovky vést při meditaci nad biblickým úryvkem, který jsme vybrali na dnešní den.

Začněte s modlitbou »

Něco k zamyšlení na tento týden

Víra jako „ano“ Boží lásce k nám

Víra je naše lidské „ano“ jako odpověď na Boží „ano“ – jako je úsměv dítěte odpovědí na úsměv matky. Bůh říká své „ano“ jako první a víra je naším „ano“ na toto původní „ano“. Boží „ano“ je tak nesmírné, že si to ani nedovedeme představit. Boží „ano“ je naprosto spolehlivé a jednoznačné. Naše „ano“ je váhavé, kolísající a neúplné. Boží „ano“ je obrovské, zatímco naše je malé. Boží „ano“ je věčné a stálé, zatímco naše přelétavé. Boží „ano“ je vtělené v Ježíšovi, zatímco našemu schází síla a reálnost. Doufáme, že spolu s tím, jak budeme duchovně růst, dokážeme také žít své „ano“ víc a víc z Boží moci.

Mariino „ano“ bylo silné Boží mocí. Ačkoli byla Maria člověkem jako my, její „ano“ odzrcadlovalo Boží „ano“ způsobem, jakým to ještě nikdo nedokázal. Její „ano“ totiž bylo naplněné milostí. Věděla, že je Bohem nekonečně milována, a to jí dávalo radost dostatečně silnou, aby překonala všechno, co jí stálo v cestě.

Excerpted from Smile of Joy: Mary of Nazareth
 

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku