User Settings

Zveme Vás ke vstupu do "posvátného prostoru". Nabízíme Vám několik minut modlitby. Nechte se prostřednictvím obrazovky vést při meditaci nad biblickým úryvkem, který jsme vybrali na dnešní den.

Začněte s modlitbou »

Něco k zamyšlení na tento týden

Jak je zaznamenáno ve druhé kapitole Skutků apoštolů, hlásali apoštolové evangelium poprvé v den seslání Ducha svatého. A když všechno řekli a vykonali, připojilo se k církvi tři tisíce lidí. To tedy muselo být hlásání!
Jak vysvětlit jeho sílu? Zástupy, které se shromáždily, aby slyšely apoštoly, nebyly ohromeny uzdraveními či zázraky, nebo přesvědčeny působivou rétorikou. Upoutala je spíš naprostá absence zábran, jakou apoštolové projevili; taková, že někteří v davu poznamenávali, že snad Ježíšovi následovníci vypili nadměrné množství vína. Popravdě řečeno, apoštolové opravdu kázali „pod vlivem“ – ovšem nikoli alkoholu, nýbrž Ducha svatého. Zástupy viděly skupinu mužů, kteří by měli mít hrůzu vystoupit na veřejnosti, místo toho však kázali na ulicích naplněni nespoutanou radostí a nadšením pro Ježíše Krista. Právě tato dramatická a zřetelná proměna v chování malé skupiny bývalých rybářů a výběrčích daní upoutala pozornost tisíců a vedla je k tomu, aby se k nim toho dne přidali.
—Excerpted from Under the Influence of Jesus by Joe Paprocki

Dále v Posvátném prostoru

Ve styku