User Settings

Zveme Vás ke vstupu do "posvátného prostoru". Nabízíme Vám několik minut modlitby. Nechte se prostřednictvím obrazovky vést při meditaci nad biblickým úryvkem, který jsme vybrali na dnešní den.

Začněte s modlitbou »

Něco k zamyšlení na tento týden

Podívejme se na Proměnění (Marek 9,2–8) s jeho zřejmým odkazem na Ježíšův křest v Jordánu (Marek 1,9). Ve scéně křtu čteme: „Vtom, jak [Ježíš] vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a Ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: ‚Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.‘“ (Marek 1,10–11). Co Ježíš pociťoval, když uslyšel tato slova, on – Žid prvního přikázání? Můžeme jej poprosit, aby nám to odhalil. Při Proměnění má Ježíš jinou hlubokou zkušenost s Bohem. Tak se totiž ona událost dá číst, i když někteří komentátoři v ní spatřují zjevení již vzkříšeného Ježíše převedené do veřejného života. Ježíš právě poprvé předpověděl své utrpení. Cítí asi, jak jej začínají obklopovat nenávist a zášť. A v tomto kritickém okamžiku opět slyší slova: „Toto je můj milovaný Syn, toho poslouchejte“ (Marek 9,7). Jakou útěchou pro něho ta slova musejí být! Jsou to vůdčí představitelé náboženství Boha Hospodina, kdo se pokoušejí Ježíše zabít. Nepřepadly jej pochybnosti o správnosti směru, jímž se ubíral? Znám lidi, kteří plakali radostí nad tím, že Ježíš v této temné hodině uslyšel od Boha vřelá slova lásky a útěchy, a kteří měli pocit, že vzpomínka na tuto zkušenost Ježíšovi pomohla snést chvíle v Getsemanské zahradě. Jak tato scéna zasahuje vás? Jakého Ježíše z ní vnímáte?

Dále v Posvátném prostoru

Ve styku