User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Zveme Vás ke vstupu do "posvátného prostoru". Nabízíme Vám několik minut modlitby. Nechte se prostřednictvím obrazovky vést při meditaci nad biblickým úryvkem, který jsme vybrali na dnešní den.

Začněte s modlitbou »

Něco k zamyšlení na tento týden

Co je to hrdina? Hrdina je člověk, který udělá něco, aby pomohl druhým lidem. A právě k tomu nás volá Duch svatý. Co udělala Maria, když na ni poté, co jí anděl Gabriel sdělil, že se stane matkou Ježíšovou, sestoupil Duch svatý? Dala se do díla. Sbalila si věci a odcestovala za svou příbuznou Alžbětou. Proč? Aby jí posloužila. Co udělal Ježíš, když na něj po křtu od Jana sestoupil Duch svatý? Dal se do díla. A co dělal? Zahájil svou veřejnou činnost a začal sloužit. Co udělali apoštolové, když na ně o Letnicích sestoupil Duch svatý? Odhodili svůj strach a začali sloužit lidem. A nejen jedné skupině lidí, ale všem lidem, všem národům.
Duch svatý nás volá, abychom se nebáli sloužit. Když v nás přebývá Duch svatý, nemáme plýtvat časem. Máme se dát hned do díla a pomáhat lidem kolem nás, členům své rodiny, přátelům, spolupracovníkům, cizímu člověku na ulici, životnímu prostředí, svému národu a celému světu.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku