User Settings

Zveme Vás ke vstupu do "posvátného prostoru". Nabízíme Vám několik minut modlitby. Nechte se prostřednictvím obrazovky vést při meditaci nad biblickým úryvkem, který jsme vybrali na dnešní den.

Začněte s modlitbou »

Něco k zamyšlení na tento týden

Ignácovo poslání

Iňigo došel k přesvědčení, že přímá a bezprostřední zkušenost Boha není zvláštní dar vyhrazený jen vybraným mystikům. Když byl Bůh ochoten hovořit přímo k hříšníkovi jako on, bude podobně hovořit s kýmkoli – s kýmkoli, kdo bude ochotný vyhradit si čas ke ztišení, naslouchání a k modlitbě. Kdyby byli lidé ochotní trávit podobně jako kdysi on v Loyole a Manrese delší dobu v samotě a modlitbou, jakýmsi sněním o Ježíšovi, potom by jim on, Iňigo, dokázal pomoci zakoušet Boha a poznávat jeho vůli. To bylo jeho poslání, které dostal od Boha: pomáhat lidem pomocí duchovních cvičení zakoušet Boží přítomnost a poznávat Boží vůli.

—Ronald Modras, Ignatian Humanism

Ignácova vize byla úžasně optimistická. Bůh hovoří s každým — ať je sebevíce zraněný, ať je sebevětší hříšník. Všichni máme schopnost slyšet Boha a podílet se na tom, co Bůh ve světě koná.

V jaké oblasti potřebuješ Ignácovu důvěru a optimismus? Pros o ně Boha.

Podle knihy An Ignatian Book of Days

Dále v Posvátném prostoru

Ve styku