User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Zveme Vás ke vstupu do "posvátného prostoru". Nabízíme Vám několik minut modlitby. Nechte se prostřednictvím obrazovky vést při meditaci nad biblickým úryvkem, který jsme vybrali na dnešní den.

Začněte s modlitbou »

Něco k zamyšlení na tento týden

Kdo je to hrdina? Hrdina je člověk, který svým jednáním pomáhá lidem. A k tomu nás volá Duch svatý. Když anděl Gabriel oznámil Marii, že se stane Ježíšovou matkou, a když na ni sestoupil Duch svatý, co udělala? Začala jednat. Sbalila si věci a vydala se na cestu ke své příbuzné Alžbětě. Proč? Aby jí pomohla, posloužila. Když Duch svatý sestoupil na Ježíše po jeho křtu v Jordáně, co udělal? Začal jednat. Co dělal? Začal veřejně působit, začal sloužit. Když Duch svatý sestoupil ve večeřadle na apoštoly, co udělali? Spadl z nich strach a začali sloužit lidem. A to nejen určité skupině, ale všem, ze všech národů.

I my jsme zváni ke službě, nebojme se jí. Přebývá v nás Duch svatý, neztrácejme čas. Hned v tuto chvíli můžeme a musíme jednat a pomáhat lidem kolem nás: někomu z vlastní rodiny, přátelům, spolupracovníkům, neznámému člověku na ulici, životnímu prostředí, svému národu, celému světu.

Dále v Posvátném prostoru

Ve styku