User Settings

Zveme Vás ke vstupu do "posvátného prostoru". Nabízíme Vám několik minut modlitby. Nechte se prostřednictvím obrazovky vést při meditaci nad biblickým úryvkem, který jsme vybrali na dnešní den.

Začněte s modlitbou »

Něco k zamyšlení na tento týden

Ježíš z Nazaretu nabádal své učedníky, aby se navzájem milovali tak, jak on miloval je. Je užitečné uvažovat o tom, jak Ježíš miloval, neboť ignaciánská spiritualita roste na přátelstvích každodenního života.

Na začátku Ježíšova působení jej u Jordánu oslovili dva Janovi učedníci a zeptali se ho, kde bydlí. Ježíš je vyzval: „Pojďte a uvidíte!“ (Jan 1,39) To pozvání je obvykle pokládáno za povolání být apoštoly. Ale předtím, než se stalo povoláním, bylo pozvánkou k přátelství nabízenému Tím, kdo se stal jejich věrným přítelem.

Dále v Posvátném prostoru

Ve styku