User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Zveme Vás ke vstupu do "posvátného prostoru". Nabízíme Vám několik minut modlitby. Nechte se prostřednictvím obrazovky vést při meditaci nad biblickým úryvkem, který jsme vybrali na dnešní den.

Začněte s modlitbou »

Něco k zamyšlení na tento týden

Ignác ve své autobiografii píše, že ke konci života jej myšlenka na vlastní smrt naplňovala velkou radostí. Výhled na brzké spojení se svým Stvořitelem a Pánem ho přiváděl k hojným slzám. A přitom byl Ignác zamilován do života. Jak nás to učí jeho spiritualita, dokázal nacházet Boha ve všech věcech a sloužit mu ve všech činnostech a událostech. Nemusel čekat až na smrt, aby mohl zakoušet radost z Boží přítomnosti. Nalézání Boha ve všech věcech nám dává příležitost chápat svůj život zde a nyní jako místo, kde už můžeme zakoušet plnost Boží lásky.

Ignác měl pronikavý vhled do lidské přirozenosti a varoval před dvěma krajnostmi v duchovním životě: před nostalgií vzhledem k minulosti a neužitečným sněním o budoucnosti. Má smysl ohlížet se do minulosti, protože v ní můžeme vystopovat konkrétní okamžiky Boží přítomnosti. Poznáváme jeho přítomnost v prožitcích pokoje a radosti, vitality a důvěry. Ze své minulosti se můžeme mnohému naučit a chvíle reflexe mohou inspirovat naše rozhodování. Díky průběžné reflexi můžeme upravovat svůj život podle toho, jak nás Bůh přitahuje a vede. Ale v minulosti bychom mohli také uvíznout a přehrávat si znovu a znovu stejný film. Ať už by příčinou byla lítost nebo hněv: oddělilo by nás to od přítomnosti, jediného času, který máme k dispozici.

Ignác nechtěl, aby se novicům (kandidátům Tovaryšstva Ježíšova) říkalo, co budou dělat následující den. Rušilo by je to v úkolu, který stojí před každým člověkem, totiž prožívat plně současnou chvíli. Člověk musí plánovat svou budoucnost, když je to potřeba, ale musí odolávat pokušení trávit nepotřebný čas sněním o ještě neexistující budoucnosti na úkor současného života. Svatý Jan Berchmans (1599–1621), vlámský jezuita, který zemřel v mladém věku, dobře pochopil úkol prožívat plně přítomnost. Když jednou hrál v době rekreace, která byla součástí denního řádu, kulečník, zeptali se ho, co by dělal, kdyby se dozvěděl, že mu zbývá už jen pár minut života. Odpověděl: „Hrál bych dál.“

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku