User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Zveme Vás ke vstupu do "posvátného prostoru". Nabízíme Vám několik minut modlitby. Nechte se prostřednictvím obrazovky vést při meditaci nad biblickým úryvkem, který jsme vybrali na dnešní den.

Začněte s modlitbou »

Něco k zamyšlení na tento týden

Protože celistvé duchovní zdraví spočívá na spojení s Duchem, měli bychom se ptát: Co Bohu nejvíc leží na srdci, co by si Bůh nejvíc přál? Myslím, že Bůh ze všeho nejvíce hoří nezištnou láskou, milostí, soucitem a spravedlností. Ohromná Boží představivost vidí svět, ve kterém se hladovým dostává nasycení, žíznícím napojení, nemocným péče, bezdomovcům přístřeší, věznění jsou navštěvováni, nazí jsou oblékáni a cizinci přijímáni. Zdravá spiritualita nás zavazuje být zde pro lidi v nouzi a nabízet jim možnost vidět tak přítomnost Boha, kterou jim jinak zastírá bolest jejich životů. Dorothy Day trvala na tom, že všechno, co kterýkoli pokřtěný člověk každý den dělá, by mělo být přímo či nepřímo spjato s tělesnými a duchovními skutky milosrdenství. Uvědomovala si, že právě tam je možné nalézt Boží oheň. Hledáte-li Boha – cíl spirituality, pak právě toto jsou místa, kam se máte dívat. Jak nám připomíná tradiční křesťanský hymnus Ubi caritas: „Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh.“

Bůh, kterého hledáme, je zapálený, má poslání a vyzývá vás i mne, abychom se na tomto poslání podíleli.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku