User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Zveme Vás ke vstupu do "posvátného prostoru". Nabízíme Vám několik minut modlitby. Nechte se prostřednictvím obrazovky vést při meditaci nad biblickým úryvkem, který jsme vybrali na dnešní den.

Začněte s modlitbou »

Něco k zamyšlení na tento týden

Výraz „nevěřící Tomáš“ mě vždycky zlobil. Tomáš přece nakonec prokázal velikou víru, víru dostatečnou k tomu, aby se vzdal všeho, co znal – rodiny, přátel, domova i kariéry – a následoval Ježíše. Přesto si ho připomínáme pro jeden letmý okamžik velmi pochopitelného zaváhání. Popravdě by mě zajímalo, jestli bych reagovala jinak než on, kdybych uslyšela zprávu, že Ježíš žije. Když se v modlitbě nad tímto úryvkem evangelia postavím vedle Tomáše, vidím ho v jeho lidskosti jako někoho, s kým se dokážu ztotožnit.

Protože Tomáš nebyl ve večeřadle s ostatními učedníky, když se jim Ježíš poprvé zjevil, jeho setkání se vzkříšeným Kristem se zdrželo. V jistém smyslu jej jeho jedinečná zkušenost se vzkříšeným Kristem vedla k jeho osobním Velikonocím.

V Tomášově příběhu jsme svědky duchovní cesty duše usilující provázet Ježíše navzdory velmi skutečnému a nedokonalému lidství. V Tomášovi můžeme rovněž vidět příběh o „těch druhých“, kteří byli odděleni od společenství, postavu, s níž se mohou identifikovat všichni, kteří se snaží doprovázet Ježíše ve víře i činech.

By Rebecca Ruiz on dotMagis, the blog of IgnatianSpirituality.com
http://www.ignatianspirituality.com/23648/this-is-your-easter-thomas

More Sacred Space