User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Zveme Vás ke vstupu do "posvátného prostoru". Nabízíme Vám několik minut modlitby. Nechte se prostřednictvím obrazovky vést při meditaci nad biblickým úryvkem, který jsme vybrali na dnešní den.

Začněte s modlitbou »

Něco k zamyšlení na tento týden

Každý křesťan se může stát svědkem vzkříšeného Krista. Jeho svědectví je tím věrohodnější, čím více se projevuje v radostném, odvážném, něžném, pokojném a milosrdném životě podle evangelia. Když se naproti tomu křesťan poddá pohodlnosti, marnivosti a sobectví, když je hluchý a slepý k otázce „vzkříšení“ tolika svých bratří a sester, jak může svědčit o živém Kristu, jak může předávat osvobozující moc živého Ježíše a jeho nekonečnou něhu?

Naslouchejte Ježíšovi. Je to Spasitel: jděte za ním. Naslouchat Ježíšovi znamená přijmout logiku jeho velikonočního tajemství, vydat se s ním na cestu a dávat se jako láskyplný dar druhým. Znamená to učenlivou poslušnost vůči Boží vůli a postoj vnitřní svobody a oproštěnosti od světských věcí. Jinými slovy, člověk musí být ochotný ztratit svůj život (srov. Mk 8,35), aby všichni mohli být zachráněni a abychom se sešli ve věčném štěstí. Nezapomeňte, že cesta k Ježíšovi nás vždycky vede ke štěstí! Ježíšova cesta nás vždycky vede ke štěstí. Bude na ní vždycky kříž a zkoušky, ale na konci vždycky dojdeme ke štěstí. Ježíš nás neklame. Slibuje nám štěstí, a když s ním půjdeme, tak nám jej dá.

Dále v Posvátném prostoru