User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Zveme Vás ke vstupu do "posvátného prostoru". Nabízíme Vám několik minut modlitby. Nechte se prostřednictvím obrazovky vést při meditaci nad biblickým úryvkem, který jsme vybrali na dnešní den.

Začněte s modlitbou »

Něco k zamyšlení na tento týden

Jak jistě sami zjišťujete v evangeliích, strávil Kristus většinu svého života uzdravováním, vyučováním a pobýváním s lidmi, kteří přijímali pozvání k vyššímu způsobu života. Těšil se ze všeho, co my lidé děláme – z jídla, pití, vyprávění příběhů i anekdot. Těšil se z toho v té nevyšší a nejčistší míře, neboť byl v modlitbě zcela sjednocen s Otcem. Nacházel si čas na všechny lidi, kteří z různých důvodů ztráceli naději – a k témuž jsme zváni i my. Měl otevřené srdce zvlášť pro lidi natolik zoufalé, že byli ochotni být ve svém hladu a nouzi božími blázny. Právě v tomto hluboce zmateném a popleteném světě bezprostřední interakce s lidmi v nesnázích, konfliktech a pochybnostech, s lidmi sužovanými hladem, žízní a bolestí, se Kristus naplno projevuje a zjevuje.

Opravdové setkání s Kristem se neodehrává tehdy, kdy jsme dobře ustrojeni a pečlivě upravení a když poukazujeme na své úspěchy, nýbrž v naší polámané lidskosti. Setkání s Kristem se děje v naší touze po království, které není z tohoto světa a které musíme na tomto světě hledat a pracovat pro ně ze všech svých sil.

—Excerpted from Holy Desperation by Heather King

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku