Sacred Space User Settings Menu

Zveme Vás ke vstupu do "posvátného prostoru". Nabízíme Vám několik minut modlitby. Nechte se prostřednictvím obrazovky vést při meditaci nad biblickým úryvkem, který jsme vybrali na dnešní den.

Začněte s modlitbou »

Něco k zamyšlení na tento týden

O trpělivosti a milosrdenství

V evangeliu podle Jana zakouší apoštol Tomáš osobně Boží milosrdenství, a to má konkrétní tvář: tvář vzkříšeného Ježíše. Tomáš nevěří, když mu ostatní apoštolové říkají: „Viděli jsme Pána.“ Nestačí mu, že to Ježíš předpověděl, že řekl: „Třetího dne vstanu.“ Chce vidět, chce vložit svou ruku do ran po hřebech a do Ježíšova boku. A jak reaguje Ježíš? S trpělivostí: neopouští Tomáše v jeho tvrdohlavé nevíře, dává mu týden času. Nezavírá dveře, čeká. A Tomáš uznává svou bezmoc, svou malou víru: „Můj Pán a můj Bůh!“ Reaguje na Ježíšovu trpělivost tímto jednoduchým zvoláním plným víry. Nechá se obejmout božským milosrdenstvím, vidí jej před sebou v Ježíšových ranách a objevuje tak, co je to důvěra. Stává se novým člověkem, ne už nevěřícím, ale věřícím.
 
Vzpomeňme si také na učedníky na cestě do Emauz: na jejich smutné tváře, malomyslnost, na jejich zoufalství. Ale Ježíš je neopouští: kráčí spolu s nimi a nejen to! Trpělivě jim vysvětluje Písma, která o něm hovoří, a zůstává, aby s nimi pojedl. To je Boží způsob jednání: není netrpělivý jako my, kteří často chceme všechno a hned… Bratři a sestry, nikdy neztrácejme důvěru v Boží trpělivost a milosrdenství!

Z publikace The Church of Mercy papeže Františka, [odkaz: http://www.loyolapress.com/the-church-of-mercy-paperback.htm].

Dále v Posvátném prostoru