Sacred Space User Settings Menu

Zveme Vás ke vstupu do "posvátného prostoru". Nabízíme Vám několik minut modlitby. Nechte se prostřednictvím obrazovky vést při meditaci nad biblickým úryvkem, který jsme vybrali na dnešní den.

Začněte s modlitbou »

Něco k zamyšlení na tento týden

Náš pohyb směrem k Zmrtvýchvstání

Stojíme před obrazem Krista na kříži v životní velikosti. Zastavení křížové cesty v kostelech, které jsem během svého života dosud navštívil, byly malé obrazy nebo nástěnné plastiky umístěné v pravidelných rozestupech, ale v Javieru jsou obrazy mnohem větší, a zjistil jsem, že je vnímám novým způsobem. V duchu svatého Ignáce jsem si představil naši skupinu, jako by patřila k obrazu před námi, jako skutečně přítomnou u paty kříže, stojící vedle těch, kteří jsou na obraze znázorněni, a přemýšlející, co to všechno znamená a co nás čeká.

Od čtrnáctého zastavení, od obrazu Ježíše ukládaného do hrobu, se můj zrak pozvedá k samostatnému výjevu vysoko nad zastaveními. Znázorňuje desítky ukřižovaných lidí podél silnice až k obzoru. Je to poprvé, co jsem si jej všiml, protože jen zřídka stávám v této části kostela. Protiklad těchto obrazů je zarážející. Zatímco dole je Kristus sundáván z kříže, na obrazu nahoře ti, kdo se rozhodli jej následovat, nadále trpí. Ujímají se jeho díla a berou na sebe kříž. A jak tam stojíme, je i naše skupina vtažena do této tradice, každý z nás jako součást dlouhé řady lidí, kteří milují církev, jsou jí zraňováni, trpí pro ni a jsou její součástí. V utrpení může být svým podivným způsobem krásné, ale ještě důležitější je krása společenství, které nám pomáhá utrpení překonávat a kráčet kupředu směrem ke vzkříšení.

- Výňatek z knihy Kerry Weber Mercy in the City, [odkaz: http://www.loyolapress.com/mercy-in-the-city.htm ].

Dále v Posvátném prostoru