User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Zveme Vás ke vstupu do "posvátného prostoru". Nabízíme Vám několik minut modlitby. Nechte se prostřednictvím obrazovky vést při meditaci nad biblickým úryvkem, který jsme vybrali na dnešní den.

Začněte s modlitbou »

Něco k zamyšlení na tento týden

Začátek modlitby
Několikrát se pomalu nadechněte. Zaměřte se na Boží přítomnost a otevřete se jí. Během této chvíle, kdy se ponořujete do modlitby, proste o Boží milost.

Poděkování
Děkujte za hudbu. Za skladatele, hudebníky, zpěváky, za ty, kdo pomáhají nahrávat a šířit hudbu, kterou milujete. Za lidi, kteří vás seznámili s písněmi a melodiemi, které máte rádi.

Zpytování vědomí
Myslete na nejkrásnější písně a skladby, které znáte. Může být užitečné napsat si jejich seznam. Vyberte z nich jednu. Kdy jste ji slyšeli poprvé? Jaké vzpomínky nebo konotace se s ní pojí? Vybavte si okamžiky, kdy ve vás hudba vyvolávala pocit, že na vás čeká něco dobrého, nebo kdy vás vynesla za hranice přítomného. Pociťujete tento přístup k životu jako obecné pravidlo, anebo máte tendenci spíše si myslet, že to nejlepší je někde „za“? Platí-li pro vás to druhé, dovolte Bohu, aby tento váš pohled zpochybnil.

Závěr modlitby
Najděte si skladbu, která ve vás vždycky dokáže vzbudit naději. Znovu si ji poslechněte a dovolte si otevřít se jejímu implicitnímu příslibu. Celý zítřek prožívejte s důvěrou, že vás čekají dobré věci.
—Excerpted from Taste and See: Experiencing the Goodness of God with Our Five Senses by Ginny Kubitz Moyer

Dále v Posvátném prostoru

Ve styku