User Settings

Modlitba se Svatým otcem

červenec 2015
Denní modlitba: 

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce a našich biskupů.

 

Úmysly na tento měsíc:
Všeobecný: 

Aby politická odpovědnost byla na všech úrovních prožívána jako velkodušná podoba lásky.

 

Evangelizační: 

Za křesťany v Latinské Americe, aby tváří v nerovnostem vydávali svědectví lásky k chudým a přispívali k bratrštější společnosti.

 

Úmysl našich biskupů: 

Za mladé lidi, aby na přímluvu svatého Jáchyma a Anny měli odvahu vstupovat do manželství a vychovávat děti.

 

ÚVAHY NA TENTO MĚSÍC

Všeobecný úmysl

Ježíš přinesl jednu podstatnou novinku: otevřel cestu k lidštějšímu a svobodnějšímu světu skrze oddělení a uznání vzájemné autonomie státu a církve. „Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu“ (Mt 22,21). O tom, co to znamená, můžeme uvažovat zvláště v měsíci zasvěceném Božskému Srdci.

Politická odpovědnost se projevuje navenek tím, že nám záleží na důstojném životě, a proto se chceme angažovat ve prospěch většího dobra. Již řecký filosof Aristoteles narýsoval hlavní myšlenku zájmu o obecné věci: nezajímají se o ně zvířata nebo bohové.

Dnešní křesťan se tohoto úkolu zhostí tehdy, začne-li se ve všech věcech rozhodovat tak, aby se nemusel za svůj život stydět před druhými. Co pro to může udělat?

a) učí se rozpoznat mlžný opar mediální korektnosti. Nenechá si namluvit, že publikované mínění je to, co si lidé myslí;

b) učí se rozlišovat, a proto nepodléhá manipulaci;

c) rozhodujícím důvodem jeho angažovanosti je dobro druhého, které osobně druhému přeje.

Udělejme si malý test: můžeme v neděli klidně nakupovat, i když víme, že to pro mnohé znamená ztrátu nedělního klidu pro společné chvíle rodiny?

Evangelizační úmysl

Když se v mexickém Tepeyac ukázala tvář indiánské ženy svatému Juanovi Diegovi, představila se jako „svatá Maria vždy Panna, Matka pravého Boha“. Panna Marie se indiánům zjevila v podobě, která nebyla původním národům cizí. O Panně Marii Guadalupské se říká, že je „velkou misionářkou přinášející evangelium Americe“. Svatá Matka Boží nejenom navštívila tyto národy, ale zůstala s nimi. Zanechala svůj tajemně otištěný posvátný obraz na tilmě svého posla, abychom ji měli dobře v patrnosti. Můžeme tak tady a dnes chválit Boha za divy, které učinil v životě latinskoamerických národů.

Papež František je také z Jižní Ameriky. Učí nás to, co učí Panna Maria: Bůh „tyto věci skryl před moudrými a chytrými, a odhalil je maličkým, pokorným a těm, kdo mají prosté srdce“ (Mt 11,25).

Národní úmysl

Den svatých Jáchyma a Anny slaví v Brazílii a v jiných zemích jako den dědečků a babiček. Prarodiče jsou velmi důležití v životě rodiny jako ti, kdo předávají ono bohatství lidskosti a víry, které je důležité pro každou lidskou společnost. Jsou důležití pro setkávání a dialog mezi generacemi, obzvláště uvnitř rodiny.

Dokument z Aparecidy nám to připomíná slovy: „Děti a prarodiče tvoří budoucnost národů; děti proto, že v nich jdou dějiny kupředu, prarodiče, protože předávají svou životní zkušenost a moudrost.“ Vztah mezi generacemi je pokladem, který je třeba uchovávat a podporovat!

Dále v Posvátném prostoru

Ve styku