User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Modlitba se Svatým otcem

červenec 2016
Denní modlitba: 

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce a našich biskupů:

 

Úmysly na tento měsíc:
Všeobecný: 

Aby se dostalo větší úcty domorodým národům na pokraji přežití a ohroženým v jejich sebeuvědomění.

Evangelizační: 

Aby církev v Latinské Americe a Karibiku s obnovenou energií a novým nadšením hlásala evangelium v této části světa.

Národní: 

Ať Bůh k sobě přitáhne srdce mladých lidí a pomůže jim poznat a přijmout povolání, které jim vložil do srdce.

 

 

ÚVAHY NA TENTO MĚSÍC

Všeobecný úmysl

Není pochyb o tom, že nejchudší vrstvy obyvatelstva světa žijí na periferii afrických zemí v subsaharské Africe. Domorodci v Amazonii se dožadují ochrany deštných pralesů. Ve Spojených státech indiánské kmeny Navahů a Čerokíů, kterých zde žije přibližně šest set tisíc, neuznaly rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států, který stanovil, že manželství mohou uzavírat také osoby téhož pohlaví.

Zvláštní pozornost patří místním komunitám a jejich kulturním tradicím. Ačkoli jsou to menšiny, jejich hlas je často nesmírně důležitý při utváření koncepcí a důležitých projektů týkajících se životního prostoru, které tyto menšiny obývají. Země pro ně nepředstavuje pouze využitelnost – zpeněžitelnou hodnotu, ale dar od Boha. Považují zemi v první řadě za posvátný prostor – tvoří jejich identitu. Avšak namísto užívání země s respektem v různých částech světa jsou právě tyto domorodé menšiny nuceny svoji zem opouštět a uvolňovat ji pro důlní, zemědělské či chovatelské projekty, které si ale mnohdy nevšímají devastace přírody a kultury. Pokud zůstávají tito obyvatelé na svém domovském teritoriu, jsou právě oni nejlepšími hospodáři.

Evangelizační úmysl

Když se v mexickém Tepeyac ukázala svatému Juanu Diegovi Matka Boží, představila se jako „svatá Maria, vždy Panna, Matka pravého Boha“. Pospíchala vlídně obejmout nové americké národy v dramatické situaci. Matka Boha se stává také pravou Matkou všech lidí: nejenže navštívila tyto národy, ale zůstala s nimi navždy. Zanechala svůj tajemně otištěný posvátný obraz na oblečení svého posla, abychom ji měli dobře v patrnosti. Na její přímluvu se začala křesťanská víra stávat tím největším bohatstvím duše amerických národů, jejíž nejcennější perlou je Ježíš Kristus, pokladem, který se předává a projevuje až dodnes ve křtu mnoha lidí v Latinské Americe, která dala celé církvi papeže Františka.

Národní úmysl

V těchto dnech se modlíme za 31. světový den mládeže (25.–31. července) – Jubileum mladých v Krakově. Toto setkání je jednou z nejdůležitějších událostí celého jubilejního Roku milosrdenství.

Krakov je město svatého Jana Pavla II. a svaté Faustýny Kowalské. Vítá mládež z celého světa s rozpřaženými pažemi a otevřeným srdcem. Obraz Božího milosrdenství je zde uchováván v chrámu v Krakově-Łagiewnikách. Milosrdný Ježíš zde čeká na každého mladého člověka. Každý, kdo sem přijde skutečně či ve své touze jako poutník, může z hloubi srdce říci: „Ježíši, důvěřuji Ti!“ Korunka k Božímu milosrdenství může doprovázet každého křesťana: „Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista na smír za hříchy naše i celého světa.“

Připomeňme, že mottem setkání mládeže jsou Kristova slova: „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství“ (Mt, 5,7).

Dále v Posvátném prostoru

Ve styku