User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Celosvětová síť modlitby s papežem

duben 2017
Denní modlitba: 

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce a našich biskupů:
 

Úmysly na tento měsíc:
Všeobecný: 

Za mládež, aby uměla velkodušně odpovědět na vlastní povolání a vážně uvažovala i o možnosti zasvětit se Bohu v kněžství a zasvěceném životě.
 

Evangelizační: 

Za oběti neštěstí přívalových dešťů v kolumbijském městě Mocoa, za oběti válečného násilí v Kongu a za obyvatele Venezuely a Paraguaye, aby se nenechali znechutit v hledání politického řešení konfliktů ve svých zemích.
 

Národní: 

Za mladé lidi, aby nacházeli odvahu otevřít srdce pro Boží lásku. Také za požehnání a trvalé duchovní plody letošního srpnového celostátního setkání mládeže v Olomouci.
 

ÚVAHY NA TENTO MĚSÍC

Všeobecný úmysl

Výchova a formace se jistě netýká jen mladých a dětí, ale působí i zpětně na „formátory“ – třeba rodiče. Papež František touží prohloubit pastoraci povolání, aby reagovala na očekávání mladých lidí, kteří mají v dnešní době širokou paletu možností, avšak mnohdy postrádají osobní zkušenost setkání s živým Bohem. Touží po tom, aby se jim Bůh stal láskou jejich života – miláčkem srdce! Je proto důležité, aby ti, kteří „formují“, také měli v srdci obtisknutou životní Lásku – Boha. I přesto, že jsme tak silně pokoušeni zklamáním, pesimismem, jindy zase podléháme zbytečnému nářku anebo se ocitáme beze slov a ani nevíme, oč se máme vlastně modlit a v co doufat –, vždy nám přijde v pravý čas na pomoc Duch Svatý, dech naší naděje, který všem bolestem dává smysl a naplňuje očekávání našich srdcí. Duch vidí i za to, co se nyní zdá negativní, a učí nás pevné důvěře v Pána, abychom dokázali mladým lidem svědčit o vlastní zkušenosti pulzujícího vztahu s živým Bohem.

Naléhavý úmysl

Přívalové vody způsobily ve čtyřicetitisícovém kolumbijském městě Mocoa katastrofu – zahynulo několik stovek obyvatel. Lokalita je zcela odříznuta od světa, naplavené bahno sahá mnohdy až po střechy domů. Přitom zároveň nedávno rozhodl papež, že zrovna tuto zemi ve dnech 6.–11. září 2017 navštíví. Již předtím se totiž velmi angažoval ve věcech Venezuely, Kolumbie anebo Blízkého Východu, za což mu veřejně poděkovali Barack Obama nebo Raul Castro. Vatikánská diplomacie tak často tvoří nenahraditelně roli prostředníků, jak říká Svatý otec: „Stavíme mosty, a nikoli zdi!“ Proto spolu s výzvou k modlitbě za oběti povodní připomněl papež také další úzce spolu související problémy těchto oblastí.

Kongo je čtvrtý nejlidnatější stát Afriky s 80% křesťanů. V roce 1491 konvertoval ke křesťanství král Nzinga Nkuwu, který přijal na počest portugalského krále jméno Jan I. V roce 1885 vyhlásil belgický král Leopold II. tzv. Svobodný konžský stát (1885–1908) jako svou koloniální državu. Zkušenost z této doby je komplikovaná. V roce 1954 zde vznikla jezuitská katolická univerzita zvaná Lovanium. V Kongu jsou uctíváni: bl. Marie-Clémentine Anuarite Nengapeta (†1964), která byla zavražděna, když se bránila násilníkům; Francesco Spoto (†1964), který byl zabit ve službě chudým; a také skupina sester, zavražděných v roce 1995 při službě chudým ve městě Kikwit. V současné době jsme svědky krutých krvavých útoků na křesťany v oblasti provincie Kasai. Terčem násilí jsou bezbranné cíle: kostely, nemocnice a školy. V roce 2014 v provincii Severní Kivu bylo zabito islamistickými rebely 645 křesťanů. Počet křesťanů, kteří jsou kvůli své víře vražděni, roste závratně. Jen v roce 2016 bylo pro svoji víru zavražděno téměř 90 tisíc křesťanů. 70% z nich (63 tisíc) jsou oběťmi kmenových konfliktů v Africe. „Ve všech zemích vzrůstá netolerance, což je vstupní brána k diskriminaci, a ta je pak vstupní branou k pronásledování. Nelze než obdivovat pokojný, vznešený a vzorový postoj křesťanských menšin podrobených každému typu šikany – jen ve zcela vzácných případech odpověděly tyto menšiny na násilí násilím, zatímco ve většině případů dosvědčily s pokojem svou víru a velmi často odpouštěly svým trýznitelům a modlily se za ně!“ říká prof. Introvigne. Buďme vděční také my za tajemství lásky, která vítězí nad každým holedbavým siláckým zlem.

Národní úmysl

V roce 2018 se bude konat XV. zasedání řádné biskupské synody věnované mládeži, kterou již nyní můžeme nést ve svých modlitbách. Její motto "Rychle vstaň" vychází z pobídky anděla vězněnému Petrovi (Sk 12,7). Papež František tu chce zdůraznit základní pilíře: modlitbu, otevřené dveře, pohyb. Bez modlitby budou jakékoli velkolepé pastorační plány jako nekvašený chléb. Modlitba je to nejhlavnější. Otevřenými dveřmi má papež František na mysli disponibilitu k naslouchání: tam, kde nás neklid a otázky mladých rozechvívají, umějme přijmout i vlastní bezmocnost a nechejme jednat Pána. A konečně pohyb: život chápeme z jeho cíle. Z jeho zaměření můžeme tušit cestu, směr, kterým je třeba se vydat. Setba se posuzuje podle výsledku žní. Žijeme zakořeněni v budoucnosti – což je pevný Pánův příslib života s ním. Je důležitá "paměť budoucího": z ní potom odvozujeme veškerý náš pohyb k cíli. Je to Kristova láska, která nás "nutí" (srv. 2 Kor 5,14) a inspiruje, jak uspořádat náš život a k čemu jej směřovat. Modleme se za mladé lidi, aby zahlédli cíl, a tak se ve svém životě zorientovali a nadále se pohybovali podle pohledu, který na ně upírá Pán.

More Sacred Space