User Settings

Modlitba se Svatým otcem

únor 2015
Denní modlitba: 

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce a našich biskupů.

Úmysly na tento měsíc:
Všeobecný: 

Za vězně, zejména mladé, aby měli možnost vrátit se k důstojnému životu.

Evangelizační: 

Za manžele, kteří žijí odděleně, aby v rámci křesťanského společenství nacházeli přijetí a podporu.

Úmysl našich biskupů: 

Za ty, kdo stojí před důležitým životním rozhodnutím, aby byli provázeni světlem Ducha Svatého.

ÚVAHY NA TENTO MĚSÍC

Všeobecný úmysl

Jistě, omezování lidské svobody člověka, kterému Bůh dal rozum a svobodnou vůli, se nám zdá nesprávné, ale někdy je nutné, aby si provinilec uvědomil svou chybu, zamyslel se nad tím a rozhodl se pro nápravu. Vždyť zákony nejsou k tomu, aby někoho omezovaly, ale aby všichni lidé mohli svobodně žít. Ten, kdo překračuje zákony, omezuje svobodu druhých.

Na druhé straně je potřeba těm, kteří se dostali do vězení, při jejich návratu zase pomoci vrátit se co nejrychleji do normálního života, aby nenesli následky svého provinění v budoucnu.

Dnešní společnost pomáhá těmto lidem všemi různými prostředky k navrácení do normálního životního procesu. Má na to zvlášť školené psychology, kurátory a různé terapeuty. I církev jim pomáhá svými zvlášť připravenými duchovními pastýři k tomu, aby nalezli znovu sebevědomí a mohli žít v klidu ve svých rodinách a na pracovištích.

Je však třeba, aby je dobře přijali také lidé, kteří žijí v jejich blízkosti, aby se na ně nedívali pohrdavě, ale především aby se za ně modlili.

Evangelizační úmysl

Církevní manželství je nerozlučitelné. A přesto mnoho manželů žije odděleně. Buďto svým unáhleným rozhodnutím zapříčinili civilní rozvod a nemohou se nyní vrátit zpět, nebo nenašli odvahu žít dále s původním partnerem, nebo se jeden z nich pro agresivitu druhého a pro bezpečnost svou a dětí, musel ze společné domácnosti odstěhovat atd.

Všichni tito odloučení manželé zůstávají členy církve, i když si třeba toto odloučení zavinili sami. A jako o členy církve se o ně také církev musí starat. Jestliže se dostanou do materiálních problémů, mají jim ostatní členové pomáhat. Nemají být stavěni na periferii církve. Mohou pomáhat při úklidech v kostele a okolo něho, mohou zpívat v chrámovém sboru, mohou pomáhat při bohoslužbách (např. dělat lektory), při eucharistických průvodech (jako pořadatelé, nosiči baldachýnu) atd. Ostatní věřící je však musí umět přijmout jako rovnocenné partnery. Nesmí se na ně dívat skrz prsty a především musí podporovat jejich úsilí modlitbou.

Národní úmysl

Často v životě stojíme před rozhodnutími, která jsou velmi důležitá pro naši budoucnost. Svatý Ignác z Loyoly říká, že tuto volbu máme vykonat zcela svobodni, neovlivněni náladami nebo okolím, abychom čerpali jen z milosti Ducha Svatého.

Takové rozhodnutí můžeme vykonat, když se budeme rozhodovat, jako bychom se rozhodovali na smrtelné posteli. Tehdy je člověk oproštěn od všech svodů tohoto světa i vlastních sobeckých zájmů. Hledá především to, co mu prospěje k získání věčného života i k pravému dobru pro své bližní.

Pán Ježíš říká: "Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí?" (Mt 16,26). Proto je třeba dělat vážná rozhodnutí v perspektivě věčného života, který pro nás Bůh připravil, a bylo by velkou chybou se o něj lehkovážně připravit.

Modleme se často k Duchu Svatému, aby nám pomáhal důležitá životní rozhodnutí řešit a řiďme se vždycky jeho vnuknutími.

Dále v Posvátném prostoru

Ve styku