User Settings

Modlitba se Svatým otcem

září 2014
Denní modlitba: 

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce a našich biskupů.

Úmysly na tento měsíc:
Všeobecný: 

Aby mentálně postižené osoby byly obklopeny láskou a pomocí, kterou potřebují k důstojnému životu.

Evangelizační: 

Aby křesťané inspirováni Božím slovem sloužili chudým a trpícím.

Úmysl našich biskupů: 

Za moudrost a Ducha Svatého pro všechny děti a studenty, jejich rodiče a učitele.

 

ÚVAHY NA TENTO MĚSÍC

Všeobecný úmysl

Na světě je okolo miliardy postižených osob, z toho osmdesát procent žije v rozvojových zemích. Tyto údaje zveřejnila ve své zprávě v roce 2011 Světová zdravotnická organizace.

Z této zprávy však není zřejmé, kolik z těchto osob je postiženo mentálně, za něž nás papež vyzývá se modlit. Víme jen to, že jsou jich miliony a jsou to ti, kteří ztratili schopnost chápat a nikdy tuto schopnost mít nebudou. A tak žijí v závislosti na pomoci druhých, bez naděje na vyléčení, pokud by se jim nedostalo psychologického nebo psychiatrického ošetření.

Svatý otec nám připomíná, že existuje něco velkého, čím můžeme pomoci. Je to modlitba. Modlitbou jim můžeme vyprosit to, co potřebují: více lásky a pomoci druhých, aby mohli důstojně žít, více pozornosti, vzájemného sdílení a kvalitní péče bez rozdílu pro všechny. Oni nejsou druhořadými osobami. Bůh je stvořil jako každého z nás a zůstávají lidmi. Prosme, aby se jim dostalo všeho, co potřebují k důstojnému životu.

Evangelizační úmysl

Dílo matky Terezy z Kalkaty ovlivnilo a stále ovlivňuje velké množství obyvatel naší planety neúnavnou prací v péči o chudé. Věřící i nevěřící lidé ji následují a pomáhají chudým ve světě. Je třeba vidět v každém potřebném člověku Krista a pomoci mu. "Cokoli jste udělali jednomu z mých nejmenších bratří, mně jste udělali." (Mt 25, 40)

Ježíš také pomáhal. Uzdravoval nemocné, slepým vracel zrak, pozvedal ty, které tížilo břemeno života, sytil hladové, očišťoval malomocné, atd. Jeho život nás všechny může inspirovat k podobnému jednání vůči chudým a bezmocným. I my máme pomáhat aspoň natolik, kolik můžeme.

Vyprošujme Boží požehnání všem, kteří se oddali službě chudým a nemocným, aby je neopouštělo nadšení v této službě a radost z toho, že pomáhají druhým. Snažme se i my pomáhat.

Národní úmysl

V září začíná svou výuku většina základních a středních škol. Děti a studenti se dostávají do dalšího období života, kdy je zapotřebí většího soustředění, duševního vypětí a někdy i fyzické námahy. Zvládnout toto období školního roku do dalších prázdnin chce pomoc také nadpřirozenou. Duch Svatý, který je dárcem moudrosti a dalších darů je ochoten pomáhat. Chce to však také o tyto dary Ducha Svatého prosit, nezůstat neteční.

Vyprošujme proto moudrost Ducha Svatého všem školákům, studentům, ale také těm, kteří jim pomáhají a vedou je: rodičům, vychovatelům a učitelům.

Dále v Posvátném prostoru

Ve styku