User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Modlitba se Svatým otcem

duben 2016
Denní modlitba: 

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce a našich biskupů:

 

Úmysly na tento měsíc:
Všeobecný: 

Aby drobní rolníci dostávali přiměřenou odměnu za svoji neocenitelnou práci.

Evangelizační: 

Aby afričtí křesťané uprostřed politicko-náboženských střetů vydávali svědectví lásky a víry v Ježíše Krista.

Národní: 

Ať v našich farnostech a společenstvích máme upřímný zájem o lidi hledající, konvertity a nově pokřtěné, aby poznali naši církev jako rodinu a našli v ní svůj domov.

 

ÚVAHY NA TENTO MĚSÍC

Všeobecný úmysl

Člověk se naučil obdělat zemi, na zemi pracovat, stavět na ní domy, zdobit je, připravovat si pokrm, slavit. V Evropě se to vše lidé po staletí učili od mnichů. Křesťané přinášeli evangelium světu tím, že pracovali po boku rolníků: můžeme v tom spatřovat velkolepou intuici.

Křesťan začíná prožívat své křesťanství nejlépe tím, že se učí dávat smysl své každodenní práci. Ví, že život a tělesné zdraví jsou cenné dary od Boha. Máme o ně rozumně pečovat a brát přitom v úvahu potřeby druhých a obecné dobro. Péče o blaho jiných vyžaduje pomoc společnosti, aby se vytvořily existenční podmínky, jež by pro lidi skýtaly prostor pro růst a dosažení zralosti: pokrm a oděv, obydlí, zdravotní péče, základní vzdělání, práce a sociální zajištění.

Kdy poznáme neocenitelnou práci rolníka? Když chléb chutnáme nejen chutí, ale i vnitřním smyslem, který je schopen vnímat lásku, stojící v základu každé stvořené hmoty i lidské činnosti. Potom se jídlo stane událostí sdílení lásky s Bohem a bližními.

Evangelizační úmysl

Nikdo si na počátku 20. století nepomyslel, že Afrika se sto miliony obyvatel a deseti miliony katolíky bude mít v 21. století téměř jednu miliardu obyvatel s více než polovinou katolíků. Zdá se, že katolíci budou nepopulárnějším náboženstvím v Africe a centrem křesťanství se stane právě Afrika.

V Evropě podle výzkumů přibližně z 585 milionů Evropanů pravidelně na nedělní bohoslužby přichází asi 33% obyvatel (190 milionů). V Africe je to 90% (469 milionů), v Latinské Americe 335 milionů. Čísla sama hovoří, které části světa se stávají středem křesťanství.

Nemůžeme opomenout ještě dva příznačné rysy: rychlý přírůstek především v subsaharské Africe a velký stupeň chudoby, protože postupný růst hospodářství nestačí tento růst pokrýt. Co však dělá na Evropana v Africe největší dojem, je všudypřítomný smích a radost. Afričtí křesťané jsou – v bouřích tak četných válek a střetů – nejradostnějšími křesťany na světě.

Národní úmysl

Každá farnost se může stát pro nově obrácené Svatou branou. "Projití Svatou branou je znamením opravdového obrácení našeho srdce. Když procházíme onou Branou, je dobře pamatovat na to, že máme otevřít dokořán také bránu svého srdce. Když stojím ve Svaté bráně, říkám: Pane, pomoz mi otevřít dokořán bránu mého srdce! Svatý rok by nebyl moc účinný, kdybychom branou svého srdce nenechali projít Krista, který nás pobízí jít druhým vstříc a přinášet Jeho samotného a Jeho lásku. Jako tedy zůstává otevřena Svatá brána, protože je znamením ustavičného přijetí, které nám nabízí sám Bůh, tak také ať je naše brána stále otevřena, aby nebyl vyloučen nikdo, ani ten, kdo mne obtěžuje."

Dále v Posvátném prostoru

Ve styku