User Settings

O Posvátném prostoru

Posvátný prostor je dílem Irské provincie Tovaryšstva Ježíšova. Světlo internetového světa spatřilo v r. 1999 v dublinském Jesuit Communication Centre. Je to dílo jezuitské, a tak se inspiruje spiritualitou sv. Ignáce z Loyoly (ignaciánská spiritualita).

Kalendář Posvátného prostoru

Posvátný prostor se obvykle řídí posloupností čtení z Revised Common Lectionary, přičemž kvůli mezinárodnímu charakteru čtenářské obce se občas odchyluje od irského liturgického kalendáře.

Texty Písma svatého

Biblické texty v českém Posvátném prostoru jsou převzaty z českého liturgického překladu, který nám poskytuje Karmelitánské nakladatelství.

Modlitby a myšlenky k textu

Není-li uvedeno jinak, jsou modlitby a myšlenky k biblickým textům z dílny Posvátného prostoru.

Český překlad

Českou verzi posvátného prostoru připravují čeští jezuité od r. 2000.

Dále v Posvátném prostoru

Ve styku