User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Zveme Vás ke vstupu do "posvátného prostoru". Nabízíme Vám několik minut modlitby. Nechte se prostřednictvím obrazovky vést při meditaci nad biblickým úryvkem, který jsme vybrali na dnešní den.

Začněte s modlitbou »

Něco k zamyšlení na tento týden

Už před nějakým časem mě uchvátila smělost ignaciánské spirituality. V Duchovních cvičeních se nám klade otázka: „Co bych měl/a udělat pro Krista?“ A nemáme se stydět hledat na ni odpověď. Ignác opakovaně radí těm, kdo dělají exercicie, aby prosili Boha o to, co si přejí. Když se objeví překážky, máme je překonávat podle principu agere contra - dělej opak. Nechce-li se ti modlit, modli se víc. Láká-li tě bohatství, zbav se nějakých peněz. Nemůžeš-li vystát svého protivného spolupracovníka, věnuj mu víc času. Ignácovi se nechtělo jenom sedět a čekat, až se něco stane. Odpověděl jednomu jezuitovi, který si stěžoval na vyprahlost své duše, že „to klidně může pocházet z nedostatku důvěry, nebo ze zbabělosti, a proto to může být vyléčeno opakem.“ Napsal jezuitům v Portugalsku: „Ničím pouze obyčejným nedostojíte velkému závazku být vynikající.“ Smělost tvoří součást obrazu jezuitů. „Svatá smělost, určitý druh apoštolské agresivity, jsou typické pro náš způsob jednání,“ řekla 34. generální kongregace jezuitů v roce 1995.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku