User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Zveme Vás ke vstupu do "posvátného prostoru". Nabízíme Vám několik minut modlitby. Nechte se prostřednictvím obrazovky vést při meditaci nad biblickým úryvkem, který jsme vybrali na dnešní den.

Začněte s modlitbou »

Něco k zamyšlení na tento týden

Zdá se nám nesmírně zatěžko přijmout nezaslouženou službu, odpuštění či lásku od kohokoli, a zejména pak od Ježíše. Nemůžeme dělat nic, abychom si jeho lásku zasloužili; ba co hůř, víme, jak často ho zrazujeme a co za to vytrpí. A on nám pak říká, oč mu jde: „Chápete, co jsem vám učinil? Nazýváte mě Mistrem a Pánem, a máte pravdu: Skutečně jsem. Jestliže tedy já, Pán a Mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já“ (Jan 13,12–15).

Možná, že část naší neochoty přijmout jeho odpuštění pochází z uvědomění, že budeme vyzváni, abychom se vzdali svých vlastních záští. Nejhlubší úroveň této neochoty však, jak se zdá, pramení z obtížnosti přijmout dar zcela zdarma. Když jej však přijmeme, můžeme zakusit Petrovo nadšení: „Pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce a hlavu!“ (Jan 13,9).

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku