User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Jan 1,29-34

Po přečtení

Na druhý den (Jan) viděl Ježíše, jak jde k němu, a řekl: "Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa! To je ten, o kterém jsem řekl: 'Po mně přijde ten, který má větší důstojnost, neboť byl dříve než já.' Ani já jsem ho neznal, ale proto jsem přišel křtít vodou, aby byl zjeven izraelskému národu." A Jan vydal svědectví: "Viděl jsem, jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. Ani já jsem ho neznal, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: 'Na koho uvidíš sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.' A já jsem to viděl a dosvědčuji: To je Syn Boží."

Jan 1,29-34
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Umělci zobrazují Jana Křtitele, jak ukazuje na Ježíše. To byla Janova úloha a takto on chápal sám sebe. Jan ví, kdo je Ježíš. Jen Ježíš „snímá hřích světa“ a „křtí Duchem svatým.“ Ježíš je „Synem Božím“.
  • V biblických dobách vyjadřovalo jméno charakter svého nositele. Proto dnes uctíváme „Nejsvětější jméno Ježíš“. V Pavlově hymnu čteme: „A proto ho také Bůh povýšil a dal mu jméno nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán.“ (Flp 2,9-11)
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • V dnešním evangelijním příběhu se mluví o okamžiku, kdy si Jan Křtitel uvědomil, kým pro něj Ježíš je.
  • V meditaci nad touto pasáží můžete zaslechnout Ježíšovu otázku, kterou pokládal každému ze svých učedníků: „A za koho mne pokládáte vy?“ Řekněte mu, jak jej vidíte a co si o něm myslíte, a pak poslouchejte, jak moc si váží toho, že s ním zůstáváte jako jeho společník.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • V dnešním evangeliu Jan Křtitel mluví o Bohu, který ho poslal, a o Duchu svatém, který sestoupil na Ježíše.
  • Zůstaňte v modlitbě s Marií a Janem, kterým se před očima otevírá smysl Starého zákona. Tři božské osoby se rozhodly, že se zjeví i vám.
  • Teolog Karl Rahner napsal: „Ústřední skutečností veškeré teologie a spirituality je to, že tři osoby Trojice se vám chtějí zjevit.“
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Beránek Boží, ten výraz rozviřuje biblické konotace: o pesachovém beránkovi a o trpícím služebníkovi z Izajáše vedeném jako beránek na porážku a snímajícím naše hříchy.
  • Pane, kdykoliv slyším o nějakém strašlivém lidském barbarství a o nespravedlnosti a bolesti, kterými lidé trpí kvůli podlosti druhých, připomenu si, že toto je svět, do kterého jsi vešel, břemeno, které jsi na sebe vzal. Měl jsi silná záda, abys unesl zlo světa.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Jan zakládal své svědectví na tom, co mu bylo zjeveno v modlitbě a co viděl vlastníma očima. Pomoz mi, Pane, ať jasněji pozznávám, jakým směrem mě vedeš.
  • Ježíš přišel, aby nás zbavil hříchu, a přece se někdy necháváme paralyzovat pocitem viny a nechceme se pustit toho, co se stalo, nechat minulost odejít. Beránku Boží, který snímáš hřícha světa, smiluj se nade mnou!
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Slabé a něžné Mariino dítě vystupuje proti veškerému zlu, útlaku a zraňujícím pomluvám. Svým jemným přístupem plným odpuštění odstraňuje tvrdost našich srdcí. Dotykem svého Ducha nás ve křtu uzdravuje a osvobozuje.
  • Milující Bože, pronikáš sítí sebestřednosti, která nás ovíjí. Osvobozuješ nás z temných sklonů a pocitů. Uč nás žít, jak si to přeješ, abychom se otevírali druhým a pomáhali jim nést jejich břemena.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Janova mise dosáhla naplnění. Měl lidem ukázat Ježíše, beránka Božího. Dvými slovy Jan jako by roztáhl oponu a Ježíš zaujal hlavní místo v lidských dějinách. Nás pak zve, abychom byli a pracovali s ním.
  • Jan věděl, kdo byl Ježíš, protože viděl Božího Ducha, jak na něj sestoupil a zůstal nad ním. Duch svatý našel v Ježíšovi svůj stálý příbytek. Jsem si jistý/á, že i můj život bude v průběhu dnešního dne proniknut Božím Duchem?

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku