User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Jan 1,19-28

Po přečtení

Toto je Janovo svědectví, když k němu židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se ho otázali: "Kdo jsi?" Vyznal to a nezapřel. Vyznal: "Já nejsem Mesiáš." Zeptali se ho: "Co tedy jsi? Eliáš?" Řekl: "Nejsem." "Jsi ten Prorok?" Odpověděl: "Ne." Řekli mu tedy: "Kdo jsi? Ať můžeme dát odpověď těm, kdo nás poslali. Co říkáš sám o sobě?" Řekl: "Já jsem hlas volajícího na poušti: 'Vyrovnejte cesty Pánu', jak řekl prorok Izaiáš." Ti poslaní byli z farizeů. Zeptali se ho: "Proč tedy křtíš, když nejsi ani Mesiáš, ani Eliáš, ani ten Prorok?" Jan jim odpověděl: "Já křtím vodou. Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte; ten, který má přijít po mně; jemu nejsem hoden rozvázat řemínek u opánků." To se stalo v Betánii na druhé straně Jordánu, kde Jan křtil.

Jan 1,19-28
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Sv. Jan Pavel II. napsal, že „církev musí dýchat oběma plícemi“. Uznával, že církev má východní a západní tradici a že je potřebuje obě, má-li být celistvá a zdravá. Dnešní svatí Basil a Řehoř reprezentují východní tradici a připomínají nám, že se máme modlit za jednotu křesťanů. Co víte o těchto postavách a o jejich díle? Navštívili jste někdy kostel východní církve, katolické nebo pravoslavné?
  • V evangeliu obrací Jan Křtitel pozornost od sebe ke Kristu. Janovou úlohou je „vyrovnat stezku Pánu“ a pak ustoupit stranou. Jan představuje to, k čemu jsou zváni všichni křesťané: být svědky Krista a posly evangelia. Vidíte v sobě svědka a posla?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Posláním Jana Křtitele je ukazovat na Ježíše, ne na sebe. Oba dva, Ježíš i Jan, byli pokorní. Pro nás znamená pokora vnímat v sobě dvě skutečnosti: malá část, která je omezená a hříšná, nám nesmí zastírat vědomí mnohem větší části, která je obdařená mnoha dary přirozenými a ještě více darem Boží milosti.
  • Zkuste v modlitbě setrvat chvíli s Janem Křtitelem a nechte ho, aby vám řekl, jakého štěstí se vám dostalo v tom, že jste poznali Ježíše. Ať vám poví o svém nadšení a zápalu pro Ježíše.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Boží lid už dlouho očekával příchod Božího vyvoleného – Mesiáše. Jan si je vědom toho, že až Mesiáš skutečně přijde, mnoho lidí jej možná nepřijme. Zůstane jim skrytý, protože se nevejde do jejich představ. Lidé budou příliš snadno soudit podle zdání.
  • Musíme přijímat Ježíše takového, jaký je. Nemůžeme předem určovat, do jaké míry bude moci ovlivňovat náš život.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • „Kdo jsi? Za koho se pokládáš?“ To je otázka i pro mne. Pane, myslím na to, že jsi vedle mne a vidíš ve mně dobro a naději. Chci říci sám/sama o sobě: Jsem povolán/a k bytí Bohem, který mě miluje.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • „Kdo jsi?” Lidi si nějak označujeme a pojmenováváme a myslíme si, že je známe. Můžeme však opravdu nahlédnout za závoj tajemství našeho vlastního bytí? Jana Křtitele nedokážeme snadno zařadit. Je hlasem v tichu pouště. Ukazuje na někoho jiného, než je on sám. Sám nechce ničeno dosáhnout. Kéž ve mně probudí touhu po tom, který přichází.
  • Milující Otče, kdo jsi? V Ježíšovi vidím, že jsi čistým darem nekonečné lásky. Jsi tajemství, které mě přesahuje. Ale v tobě nacházím svou skutečnou hodnotu a všechno, co je v mém životě důležité.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • V tomto evangeliu zní otázka: „Kdo jsi?“ Jan ví, kdo je. Ví, jaké je jeho povolání, totožnost a poslání. ‘Jsem hlas bezhlasých, prst ukazující pravou cestu – Ježíše Krista.’
  • V modlitbě dnes kráčím s Janem na poušti. Nechám ho položit mi otázku: ‘Kdo jsi ty?’ Dokážu vyjádřit svůj vztah k Ježíšovi s Janovou přesvědčivostí a celistvostí? ‘Pane, toužím slyšet tvůj uzdravující hlas. Dej mi pevnou víru, že mě stále znovu zveš k účasti na tvém poslání.’

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku