User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Jan 1,35-42

Po přečtení

Druhý den Jan stál se dvěma ze svých učedníků. Pohlédl na Ježíše, jak jde kolem, a řekl: "Hle, beránek Boží!" Ti dva učedníci slyšeli, co říká, a šli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a viděl, že jdou za ním. Zeptal se jich: "Co byste chtěli?" Odpověděli mu: "Rabbi" - to přeloženo znamená Mistře - "kde bydlíš?" Řekl jim: "Pojďte a uvidíte!" Šli tedy, viděli, kde bydlí, a ten den zůstali u něho; bylo kolem čtyř hodin odpoledne. Jeden z těch dvou učedníků, kteří to od Jana slyšeli a šli za ním, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Ten nejdříve nalezl svého bratra Šimona, řekl mu: "Našli jsme Mesiáše!" - to přeloženo znamená Kristus - a přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohlédl a řekl: "Ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfas," to je v překladu Petr (Skála).

Jan 1,35-42
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Jan Křtitel ukazuje svým učedníkům na Ježíše, „beránka Božího“. Ondřej a další učedník jdou za Ježíšem, až se on otočí a osloví je. Je to obraz povolání. A Ondřej jde a vypráví o Ježíšovi svému bratru Petrovi, který se s ním také setkává. Tak nenápadně začínají dějiny.
  • První slova hlavního protagonisty divadelní hry musejí zaujmout a obvykle vyjadřují něco z jeho vlastností. Zde čteme první Ježíšova slova v Janově evangeliu. Nevyučují, nic nepřikazují a k ničemu nevyzývají. Jednoduše se ptají: „Co byste chtěli?“ Ježíš se ptá na jejich touhu, aby na ni mohl odpovědět.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Matouš, Marek a Lukáš shrnují křesťanské poslání do Ježíšových slov: „Obraťte se a věřte evangeliu“ (Marek 1,14-15). Jan vidí naše poslání jako odpověď na Ježíšovo pozvání: „Pojďte a uvidíte.“ Máme poznávat Ježíše jako viditelný projev Boží lásky, do níž nás uvádí Duch svatý (Jan 16,13-15).
  • Ztište se nejprve tím, že budete chvíli poslouchat zvuky kolem vás. Pak nechte Ježíše říci vám několikrát slova: „Pojďte a uvidíte.“ Po každém vyslovení chvíli počkejte a vnímejte tón jeho hlasu a výraz jeho tváře.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ondřej a jeho společník si vyhradili celý den, aby mohli být blízko Ježíšovi. A Ježíš na ně zapůsobil natolik, že se rozhodli jej následovat.
  • Když potkáme nového člověka, musíme si nejdříve dopřát čas, abychom ho poznali. Když se nám to, co vidíme, zamlouvá, přitahuje nás pak vše, co tento člověk zastává. Dáme ve svých zaneprázdněných životech Ježíši šanci, aby na nás mohlo zapůsobit kouzlo jeho osobnosti?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Jaké jsou nejhlubší touhy mého neklidného srdce? O co se v životě snažím, čeho chci dosáhnout? Často jsem jen napůl slyšel/a Ježíšovo pozvání, abych se mu přiblížil/a a bydlil/a s ním. Jeho osoba, jeho učení a jeho způsob života mě nenechávají na pokoji.
  • Ježíši, říkáš mi: „ Nehledal/a bys mě, kdybys mě už nějak nenalezl/a.“ Nauč mě nacházet tě ve chvílích modlitby stále znovu a hlouběji.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Dnes se často zdůrazňuje duchovní bdělost. Jan si uvědomuje své prorocké poslání. Poznává, kdo je Ježíš, a má radost z působení Božího Ducha. Ochotně nechává své učedníky jít za Ježíšem.
  • Pane, ať rostu v duchovní bdělosti. Dej mi jasné vědomí mého osobního povolání, citlivost na působení tvého Ducha. Dej mi svobodu svědčit o tobě v každé situaci, i v té současné.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Před našima očima se odvíjí příběh, který učedníkům mění život. Jan je nasměroval k putujícímu učiteli. Ve své odpovědi dělá Ježíš něco pro něj typického. Pokládá nejzákladnější životní otázku –‘Co chcete, co hledáte?’ Ptám se já na své životní cestě dostatečně důsledně – ‘Co chci, co hledám’?
  • Michelangelo opracovával svým dlátem ohromný blok beztvarého mramoru. Prý říkal, ‘Osvobozuji anděla uvězněného v tomto mramoru.’ Co se uvolnilo v Petrovi, když na něm spočinul Ježíšův pohled? Co Ježíšův pohled uvolňuje ve mně?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Je to zvědavá otázka: „Co hledáte?“ Mnozí by řekli: „Já nic nehledám. Jen se snažím přežít.“ Ale ve střízlivých chvílích si uvědomujeme, že bychom chtěli, aby se naše životy staly něčím víc, než jen získáváním a utrácením, stravováním se a spaním.
  • Pane, chci, aby ses na mě podíval tak, jako ses podíval na Šimona. Pozvi mě, abych viděl/a, kde tě můžu najít, a abych zůstal/a s tebou.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku