User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Modlitba - 2018-01-07

Boží přítomnost

Čím častěji se obracíme k Bohu,
tím víc vnímáme jeho blízkost.
Den za dnem nás k sobě stále víc
přitahuje milující Boží srdce.

Vnitřní svoboda

Pane, daruj mi svobodu ducha.
Očisti mé srdce a duši,
abych mohl/a radostně žít ve tvé lásce.

Vědomí prožitých chvil

Protože vím, že mě má Bůh rád, a to bez jakýchkoli podmínek z mé strany, mohu si dovolit být k sobě i k němu naprosto upřímný/á. Jaký byl zatím dnešní den? Jak se cítím? Vyslovím před Pánem své pocity. Zcela otevřeně.

Po přečtení

Marek 1,7-11

Jan kázal: "Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým." V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a dal se od Jana v Jordáně pokřtít. Hned jak vystupoval z vody, spatřil, že se nebe rozevřelo a že se na něho snáší Duch jako holubice. A z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!"

Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

Active
Default
  • Ježíšův křest od Jana v Jordánu je druhým zjevením. Vidíme ho uprostřed lidí, kteří přišli vyznat své hříchy a přijmout křest a s ním odpuštění. Proč to Ježíš dělal? Proč se ztotožnil s hříšníky? Potřeboval Janův křest? Už v tom se ukazuje, kdo Ježíš je a co přišel vykonat.
  • Dramatičtější zjevení přichází „shůry“. Nejdřív se roztrhnou nebesa a na Ježíše vystupujícího z vody sestoupí Duch svatý. Tento Duch s ním zůstane během jeho veřejného působení a pak i utrpení. Z nebe zní hlas a vysvětluje, co se děje: „Ty jsi můj milovaný syn, v tobě mám zalíbení.“ Je to hlas Abba, Ježíšova drahého Otce. Spočiňte v té scéně a nechte se vtáhnout do objetí tří božských Osob. Všechny mají účast v křestním obřadu.

Rozmluva s Ježíšem

Jak na mě Boží slovo zapůsobilo? Nedotklo se mě?
Potěšilo mě nebo mě pohnulo ke změně jednání?
Představím si Ježíše, jak sedí nebo stojí vedle mne,
obrátím se k němu a sdělím mu své pocity a dojmy.

Závěr modlitby

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Amen

Uvítáme všechny ohlasy, náměty, připomínky a komentáře, které nám k Posvátném prostoru napíšete.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku