User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Modlitba - 2018-01-07

Boží přítomnost

Má duše touží po tobě, Pane.
Když myslím na tebe,
zklidňuji se a nacházím pokoj.

Vnitřní svoboda

Pane stvořil jsi mě k životu ve svobodě.
Ať mě tvůj svatý Duch učí svobodně tě následovat.
Vlož do mého srdce touhu
denně tě lépe poznávat a více milovat.

Vědomí prožitých chvil

Jak se dnes cítím?
Jak jsem na tom s Bohem? S ostatními lidmi?
Mám důvod k vděčnosti? Tak poděkuji.
Mám důvod k lítosti? Tak požádám o odpuštění.

Po přečtení

Marek 1,7-11

Jan kázal: "Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým." V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a dal se od Jana v Jordáně pokřtít. Hned jak vystupoval z vody, spatřil, že se nebe rozevřelo a že se na něho snáší Duch jako holubice. A z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!"

Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

Active
Default
  • Ježíšův křest od Jana v Jordánu je druhým zjevením. Vidíme ho uprostřed lidí, kteří přišli vyznat své hříchy a přijmout křest a s ním odpuštění. Proč to Ježíš dělal? Proč se ztotožnil s hříšníky? Potřeboval Janův křest? Už v tom se ukazuje, kdo Ježíš je a co přišel vykonat.
  • Dramatičtější zjevení přichází „shůry“. Nejdřív se roztrhnou nebesa a na Ježíše vystupujícího z vody sestoupí Duch svatý. Tento Duch s ním zůstane během jeho veřejného působení a pak i utrpení. Z nebe zní hlas a vysvětluje, co se děje: „Ty jsi můj milovaný syn, v tobě mám zalíbení.“ Je to hlas Abba, Ježíšova drahého Otce. Spočiňte v té scéně a nechte se vtáhnout do objetí tří božských Osob. Všechny mají účast v křestním obřadu.

Rozmluva s Ježíšem

Pane Ježíši, ty ke mně mluvíš slovy Písma. Ať dnes dokážu odpovědět na tvé volání. Nauč mě vnímat v životě tvou pomocnou ruku.

Závěr modlitby

Díky, Bože, za chvíle, které jsme spolu strávili. Děkuji ti za tvé slovo a za všechny inspirace, za světlo a za povzbuzení.

Amen

Uvítáme všechny ohlasy, náměty, připomínky a komentáře, které nám k Posvátném prostoru napíšete.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku