User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Modlitba - 2018-01-07

Boží přítomnost

Uvědomím si, že když tu dnes sedím, Bůh se na mě s láskou dívá. Jsem a existuji díky jemu, to on mě udržuje v mém bytí. Chvíli o tom v klidu popřemýšlím.  

Vnitřní svoboda

Pane, daruj mi svobodu ducha.
Očisti mé srdce a duši,
abych mohl/a radostně žít ve tvé lásce.

Vědomí prožitých chvil

Žiji a existuji v celé síti vztahů - k přírodě, k lidem a k Bohu. Uvědomím si je a poděkuji za život, který mi dávají, který jimi proudí. Některá tato propojení jsou zkřivená a nebo narušená: mohu cítit lítost, hněv, zklamání. Modlím se za dar přijetí a odpuštění.

Po přečtení

Marek 1,7-11

Jan kázal: "Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým." V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a dal se od Jana v Jordáně pokřtít. Hned jak vystupoval z vody, spatřil, že se nebe rozevřelo a že se na něho snáší Duch jako holubice. A z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!"

Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

Active
Default
  • Ježíšův křest od Jana v Jordánu je druhým zjevením. Vidíme ho uprostřed lidí, kteří přišli vyznat své hříchy a přijmout křest a s ním odpuštění. Proč to Ježíš dělal? Proč se ztotožnil s hříšníky? Potřeboval Janův křest? Už v tom se ukazuje, kdo Ježíš je a co přišel vykonat.
  • Dramatičtější zjevení přichází „shůry“. Nejdřív se roztrhnou nebesa a na Ježíše vystupujícího z vody sestoupí Duch svatý. Tento Duch s ním zůstane během jeho veřejného působení a pak i utrpení. Z nebe zní hlas a vysvětluje, co se děje: „Ty jsi můj milovaný syn, v tobě mám zalíbení.“ Je to hlas Abba, Ježíšova drahého Otce. Spočiňte v té scéně a nechte se vtáhnout do objetí tří božských Osob. Všechny mají účast v křestním obřadu.

Rozmluva s Ježíšem

Ježíši, když jsi kráčel po této zemi, vždycky jsi rád přijímal malé děti. Nauč mě mít k tobě dětskou důvěru a žít s vědomím, že mě nikdy neopouštíš.

Závěr modlitby

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Amen

Uvítáme všechny ohlasy, náměty, připomínky a komentáře, které nám k Posvátném prostoru napíšete.

Dále v Posvátném prostoru

Refleksion

Ve styku