User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Modlitba - 2018-01-07

Boží přítomnost

Na chvíli se zastavím a pouvažuji, kolik Boží lásky a milosti
se skrývá v tom, že mě Bůh stvořil ke svému obrazu a podobě,
že jsem jeho svatým chrámem...

Vnitřní svoboda

Tvá smrt na kříži mi získala svobodu.
Mohu žít radostně a svobodně bez strachu před smrtí.
Tvé milosrdenství nezná hranic.

Vědomí prožitých chvil

Jak se dnes cítím, co právě prožívám? Necítím zvláštní únavu, napětí, nespokojenost? Jestli ano, dokážu své starosti ponechat stranou, aby mě nerušily?

Po přečtení

Marek 1,7-11

Jan kázal: "Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým." V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a dal se od Jana v Jordáně pokřtít. Hned jak vystupoval z vody, spatřil, že se nebe rozevřelo a že se na něho snáší Duch jako holubice. A z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!"

Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

Active
Default
  • Ježíšův křest od Jana v Jordánu je druhým zjevením. Vidíme ho uprostřed lidí, kteří přišli vyznat své hříchy a přijmout křest a s ním odpuštění. Proč to Ježíš dělal? Proč se ztotožnil s hříšníky? Potřeboval Janův křest? Už v tom se ukazuje, kdo Ježíš je a co přišel vykonat.
  • Dramatičtější zjevení přichází „shůry“. Nejdřív se roztrhnou nebesa a na Ježíše vystupujícího z vody sestoupí Duch svatý. Tento Duch s ním zůstane během jeho veřejného působení a pak i utrpení. Z nebe zní hlas a vysvětluje, co se děje: „Ty jsi můj milovaný syn, v tobě mám zalíbení.“ Je to hlas Abba, Ježíšova drahého Otce. Spočiňte v té scéně a nechte se vtáhnout do objetí tří božských Osob. Všechny mají účast v křestním obřadu.

Rozmluva s Ježíšem

Co se ve mě rozehrává, co prožívám, když se modlím a uvažuji o Božím slově? Představím si, že Ježíš stojí nebo sedí vedle mě, a otevřu mu své srdce.

Závěr modlitby

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Amen

Uvítáme všechny ohlasy, náměty, připomínky a komentáře, které nám k Posvátném prostoru napíšete.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku