User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Modlitba - 2018-10-10

Boží přítomnost

Na chvíli se zastavím a pouvažuji, kolik Boží lásky a milosti
se skrývá v tom, že mě Bůh stvořil ke svému obrazu a podobě,
že jsem jeho svatým chrámem...

Vnitřní svoboda

"Jsem svobodný/á."
Když se dívám na ta napsaná slova,
vzbuzují ve mně údiv
a úžasný pocit svobody.
Děkuji ti, Bože.

Vědomí prožitých chvil

Má duše touží po tvé blízkosti, Pane.
Když obrátím svou mysl k tobě,
vždycky najdu pokoj a spočinutí.

Po přečtení

Lukáš 11,1-4

Jednoho dne se (Ježíš) na nějakém místě modlil. Když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: "Pane, nauč nás modlit se, jako i Jan naučil své učedníky." Odpověděl jim: "Když se modlíte, říkejte: Otče, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Chléb náš vezdejší dávej nám každý den. A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A neuveď nás v pokušení."

Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

Active
Default
  • Jaká krásná prosba jednoho z učedníků: „Pane, nauč nás modlit se.“ Kdo vás učil modlit se? Učili jste někdy někoho modlit se – například děti?
  • „Chléb náš vezdejší (chléb na každý den) dej nám dnes.“ To je nejzákladnější modlitba zranitelných lidí, kteří žijí ze dne na den, se kterými Ježíš žil a které učil.
  • „Odpusť nám naše hříchy.“ Ježíš i jinde hovoří o propojení mezi Božím odpuštěním a naší připravenosti a schopnosti odpouštět. Jedno není možné bez druhého!
  • „Neuveď nás do pokušení (do zkoušek).“ Byl si Ježíš vědom, jaký konec života ho čeká? Vidí už před sebou Getsemanskou zahradu, kde se bude modlit, aby byl ušetřen kalicha utrpení, i když ví, že „ne má, ale tvá vůle se staň“?

Rozmluva s Ježíšem

Někdy mě napadá: Co bych ti asi řekl/a, kdybych tě potkal/a, Pane. Myslím, že bych řekl/a: Děkuji ti, Pane za to, že jsi stále se mnou a pro mě. Vím s jistotou, že byly chvíle, kdy jsi mě nesl, Pane. Temná období svého života jsem překonal/a tvou silou a díky tvé pomoci.

Závěr modlitby

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Amen

Uvítáme všechny ohlasy, náměty, připomínky a komentáře, které nám k Posvátném prostoru napíšete.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku