User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Modlitba - 2018-10-13

Boží přítomnost

Uvědomím si, že když tu dnes sedím, Bůh se na mě s láskou dívá. Jsem a existuji díky jemu, to on mě udržuje v mém bytí. Chvíli o tom v klidu popřemýšlím.  

Vnitřní svoboda

Poprosím o Boží pomoc,
abych se uvolnil/a od svých starostí
a v modlitbě se více otevřel/a Bohu,
aby hlubší poznání Boha podnítilo mou lásku a ochotu sloužit.

Vědomí prožitých chvil

Jak se dnes cítím, co právě prožívám? Necítím zvláštní únavu, napětí, nespokojenost? Jestli ano, dokážu své starosti ponechat stranou, aby mě nerušily?

Po přečtení

Lukáš 11,27-28

Když Ježíš mluvil k zástupům, zvolala na něho jedna žena ze zástupu: "Blahoslavený život, který tě nosil, a prsy, které tě kojily!" On však řekl: "Spíše jsou blahoslavení ti, kdo slyší Boží slovo a zachovávají ho."

Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

Active
Default
  • Lukášovo evangelium je plné požehnání, zvlášť vyprávění o Ježíšově dětství v prvních dvou kapitolách. Mnozí lidé - Zachariáš, Alžběta, Maria, Simeon, Anna - si uvědomují, že skrze dítě Ježíše, které se má narodit, dostávají požehnání.
  • V Lukášově podání Ježíšova narození ti, kdo jsou požehnaní, jásají radostí. Zároveň však evangelia netají napětí mezi Ježíšem a jeho rodinou. Vzniká z toho, že Ježíš vidí střed svého života a zdroj všeho požehnání v Bohu Otci.

Rozmluva s Ježíšem

Konverzovat znamená hovořit a naslouchat. Hovořím s Ježíšem, ale měl/a bych se také naučit v tichosti mu naslouchat. Vybavím si něhu v jeho očích a úsměv v jeho očích, když se na mě dívá. Mohu mu zcela upřímně a otveřeně vypovědět své starosti a své snahy. Otevřu mu své srdce a povím mu i o svých obavách a pochybnostech. Požádám ho o pomoc, abych se uměl/a plně odevzdat do jeho péče, protože on ví, co je pro mne dobré.

Závěr modlitby

Díky, Bože, za chvíle, které jsme spolu strávili. Děkuji ti za tvé slovo a za všechny inspirace, za světlo a za povzbuzení.

Amen

Uvítáme všechny ohlasy, náměty, připomínky a komentáře, které nám k Posvátném prostoru napíšete.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku