User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Modlitba - 2018-10-13

Boží přítomnost

Uvědomím si, že když tu dnes sedím, Bůh se na mě s láskou dívá. Jsem a existuji díky jemu, to on mě udržuje v mém bytí. Chvíli o tom v klidu popřemýšlím.  

Vnitřní svoboda

Jak je snadné upadnout do pasti bohatství.
Pomoz mi, Pane, ať nepodlehnu
ziskuchtivosti a sobectví.
Připomínej mi, že ty nejcennější věci v životě jsou zadarmo:
láska, smích, starostlivost a blízkost druhého.

Vědomí prožitých chvil

Připomenu si, že jsem stále v Boží přítomnosti.
Skryji se v jeho milujícím srdci. On je mou silou ve chvílích slabosti. Utěšuje mě v mém zármutku.

Po přečtení

Lukáš 11,27-28

Když Ježíš mluvil k zástupům, zvolala na něho jedna žena ze zástupu: "Blahoslavený život, který tě nosil, a prsy, které tě kojily!" On však řekl: "Spíše jsou blahoslavení ti, kdo slyší Boží slovo a zachovávají ho."

Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

Active
Default
  • Lukášovo evangelium je plné požehnání, zvlášť vyprávění o Ježíšově dětství v prvních dvou kapitolách. Mnozí lidé - Zachariáš, Alžběta, Maria, Simeon, Anna - si uvědomují, že skrze dítě Ježíše, které se má narodit, dostávají požehnání.
  • V Lukášově podání Ježíšova narození ti, kdo jsou požehnaní, jásají radostí. Zároveň však evangelia netají napětí mezi Ježíšem a jeho rodinou. Vzniká z toho, že Ježíš vidí střed svého života a zdroj všeho požehnání v Bohu Otci.

Rozmluva s Ježíšem

Jak na mě Boží slovo zapůsobilo? Nedotklo se mě?
Potěšilo mě nebo mě pohnulo ke změně jednání?
Představím si Ježíše, jak sedí nebo stojí vedle mne,
obrátím se k němu a sdělím mu své pocity a dojmy.

Závěr modlitby

Díky, Bože, za chvíle, které jsme spolu strávili. Děkuji ti za tvé slovo a za všechny inspirace, za světlo a za povzbuzení.

Amen

Uvítáme všechny ohlasy, náměty, připomínky a komentáře, které nám k Posvátném prostoru napíšete.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku