User Settings

Podpora pro Posvátný prostor

Unpublished

Prosíme vás o podporu, abychom měli co největší okruh čtenářů. Můžete nám pomoci různými způsoby:

Peněžní dar

S růstem stránek rostou i náklady na jejich provoz, rozvoj a s tím související služby. Posvátný prostor má tři zaměstnance na plný úvazek a řadu poradců na částečný úvazek, jakož i tým překladatelů po celém světě.  Až do této chvíle financovali Posvátný prostor irští jezuité, ale do budoucna již s tím nelze počítat. Proto se musíme obrátit na návštěvníky těchto stránek, aby nás podpořili, mohou-li.

Dá se to realizovat několika způsoby: pravidelnými platbami nebo přísliby, či jednorázově. Platby můžete provést pomocí PayPal, bezpečně pomocí kreditní karty, nebo šekem či bankovním převodem.

Řekněte o nás svým známým

Osobní sdělení je stále nejúčinnější reklamou a doporučení od přítele či přítelkyně lidé berou vážně. Moderní technika k tomu nabízí různé pomůcky.

Sledujte nás na stránkách Facebook/Twitter

Propojte naše stránky s jinými, k nimž jste připojeni - místní noviny, blogy, farní zpravodaje atd. Prosím kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů.

Zpětná vazba

Těšíme se na vaše připomínky, návrhy na zlepšení a postřehy, co pro vás zkušenost s Posvátným prostorem znamená.  Stálá zpětná vazby nám pomáhá zlepšovat Posvátný prostor. Prosím napište nám pomocí  kontaktních údajů.

Rovněž vás zveme k odběru našeho Zpravodaje (prozatím jen v angličtině), kde najdete aktuální informace o rozvoji stránek, novinky a akce.

Dále v Posvátném prostoru

Ve styku