User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Zveme Vás ke vstupu do "posvátného prostoru". Nabízíme Vám několik minut modlitby. Nechte se prostřednictvím obrazovky vést při meditaci nad biblickým úryvkem, který jsme vybrali na dnešní den.

Začněte s modlitbou »

Něco k zamyšlení na tento týden

Bůh je přítomen ve všech věcech; ne však jako součást jejich podstaty, ani jako nějaká jejich vlastnost, ale jako činitel, který je přítomný v tom, na co působí.

Všechno stvoření je různým způsobem a v různém stupni teocentrické, to znamená, že pochází od Boha, je Božím darem a v plnosti času se vrací k Bohu. Platí to pro všechna stvoření, nejen pro lidské bytosti. Všechna stvoření jsou díky působení Ducha svatého zaměřena na Boha. Lidé nejsou sami nositeli Božího obrazu. Nejen lidé, ale všechno stvoření v sobě nese Boží obraz.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku