User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Zveme Vás ke vstupu do "posvátného prostoru". Nabízíme Vám několik minut modlitby. Nechte se prostřednictvím obrazovky vést při meditaci nad biblickým úryvkem, který jsme vybrali na dnešní den.

Začněte s modlitbou »

Něco k zamyšlení na tento týden

Adventní období

Během adventu jsme pozváni ke skutečnému setkání s Ježíšem. Je to čas, kdy se máme probudit a znovu objevit radost ze života. Je to čas, kdy můžeme praktikovat Mariina slova: „Ať se mi stane“ a být otevřeni příležitostem, které nám mohou přijít do cesty. Lépe si uvědomíme Boží přítomnost v dění světa, v nás samých i v lidech kolem nás. Dokážeme být ukazateli, které osvětlují cestu druhým? Zajeďte na hlubinu. Na začátku adventní cesty si vzpomeňte na chvíle, kdy jste se cítili skutečně „bdělí“ vůči událostem kolem sebe. Můžete se stát bdělejšími vůči evangeliu, které je živé a působí v tomto světě?

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku