User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Zveme Vás ke vstupu do "posvátného prostoru". Nabízíme Vám několik minut modlitby. Nechte se prostřednictvím obrazovky vést při meditaci nad biblickým úryvkem, který jsme vybrali na dnešní den.

Začněte s modlitbou »

Něco k zamyšlení na tento týden

Putující církev

Obliba modlitby Páně dnes může částečně vycházet z toho, že má univerzální použití a že se ji mohou modlit všichni, kdo věří ve společného Boha Stvořitele. Pro křesťany je však Otčenáš především řadou proseb adresovaných Otci našeho Pána a Spasitele. A modlitba Otčenáše nám připomíná, že jsme společně putující církví. Obraz církve jako lidu putujícího do zaslíbené země byl oblíbeným obrazem svatého Augustina. V současnosti jej použil Druhý vatikánský koncil, když chtěl zdůraznit, že církev je víc než nadnárodní instituce s centrálou v Římě. Církev je nový lid Boží, který, jak říká koncil, „putuje v naději ke svému cíli, nebeské vlasti“ (Dekret o ekumenizmu, 2). Koncil cituje Augustina, když prohlašuje, že „církev putuje v cizí zemi uprostřed pronásledování od světa a útěch od Boha a hlásá kříž a smrt Pána, dokud on nepřijde (1 Kor 11,26)“ (Dekret o církvi, 8). Proto, právě tak jako dávný Izrael na poušti, potřebujeme denně chléb.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku