User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Zveme Vás ke vstupu do "posvátného prostoru". Nabízíme Vám několik minut modlitby. Nechte se prostřednictvím obrazovky vést při meditaci nad biblickým úryvkem, který jsme vybrali na dnešní den.

Začněte s modlitbou »

Něco k zamyšlení na tento týden

Správci Země

Laudato Si’ nám připomíná, že jelikož má v Božích očích všechno svou vlastní hodnotu, jsme povoláni k tomu, abychom přírodu spravovali, opatrovali, chránili a střežili, ne abychom nad ní bezohledně panovali. Máme uvažovat nad božskou péčí, která opatruje všechno stvoření (LS, 67–69), a kultivovat a chránit tento dar svěřený nám Bohem (1 Mojž 2,15). Ekologie se tedy týká toho, co je posvátné, a Boží přednostní péči o chudé a marginalizované lidi můžeme rozšířit na ochranu utlačovaných druhů, které bez povšimnutí ničíme. 

Excerpted from Creation Walk: The Amazing Story of a Small Blue Planet by Brian Grogan

(p. 76)

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku