User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Zveme Vás ke vstupu do "posvátného prostoru". Nabízíme Vám několik minut modlitby. Nechte se prostřednictvím obrazovky vést při meditaci nad biblickým úryvkem, který jsme vybrali na dnešní den.

Začněte s modlitbou »

Něco k zamyšlení na tento týden

Jak se modlím

… přiznávám, že mě osobní modlitba doprovázela po celá léta, vlastně neustále a obvykle denně. Často nebyla pečlivá, byla špatně připravená, uspěchaná atd. Ale také mi přinášela radost, hloubku, sílu a odvážím se říci, že i lásku. Tak to bylo zvlášť v tomto roce vážné nemoci, možná protože jsem měl čas a klid těšit se z Boží přítomnosti. Svatý Ignác z Loyoly překvapuje lidi tvrzením, že útěcha je normální a neútěcha neobvyklá. Vychází z toho, jak říká bible, že Bůh má v lidech zalíbení. Prostě mé každodenní tiché chvíle (nikdy nebyly nějak dlouhé, často kolem 30 minut) mi přinášely požehnání a připravenost k životu. A přece není snadné popisovat je a sdělovat druhým, co se při nich dělo. Obvykle jsem začínal usebráním. Dále jsem se opíral o Písmo. Nejčastěji jsem si vybíral jen jednu nebo dvě věty, tak aby se ve mně probudil smysl pro Boží přítomnost a přísliby. Někdy jsem s nimi prostě jen tak byl a nechal srdce kráčet svou cestou. Modlitba však nevede jen ke spočinutí, ale k pohybu, změně, proměně, a nakonec působením Ducha k lásce. V závěru jsem podle rady svatého Ignáce obvykle hovořil s Naší Paní nebo s Otcem nebo s některými svatými. Šlo o to prosit, abych dokázal konkrétněji přenést do života to, co jsem zahlédl při přebývání s Bohem v modlitbě.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku