User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Zveme Vás ke vstupu do "posvátného prostoru". Nabízíme Vám několik minut modlitby. Nechte se prostřednictvím obrazovky vést při meditaci nad biblickým úryvkem, který jsme vybrali na dnešní den.

Začněte s modlitbou »

Něco k zamyšlení na tento týden

Jako nemůžeme plněji pochopit Ježíše, nebereme-li v úvahu jeho židovské kořeny, tak nemůžeme docenit Marii, zapomeneme-li, že pocházela z židovského národa. Maria stojí na vrcholu dlouhé řady zbožných Židů, kteří říkali ano Bohu. Její skromný popis sebe jako „služebnice Páně“ nám připomíná, že vyvolený národ se chápal jako lid, který patří Bohu a nemá jiného Boha než Hospodina. V jejím Magnificat znějí chvály mnoha proroků, kteří děkovali Bohu za jeho milosrdenství vůči Abrahámovi a jeho potomkům. Alžběta, další židovská žena, oslovila Marii jako Matku svého Pána a požehnanou mezi ženami, a tím ukázala, že Maria je žena, na kterou ukazovaly matky, hrdinky a prorokyně židovského národa. Také v modlitbách katolické církve připisujeme Marii velké náboženské symboly judaismu, jako například „archu úmluvy“.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku