User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Zveme Vás ke vstupu do "posvátného prostoru". Nabízíme Vám několik minut modlitby. Nechte se prostřednictvím obrazovky vést při meditaci nad biblickým úryvkem, který jsme vybrali na dnešní den.

Začněte s modlitbou »

Něco k zamyšlení na tento týden

Boží pohlazení

Věřící vidí ve všem v přírodě Boží vzkaz! Ve skutečnosti Bůh není neosobní, ale spíš je jako velký milovník, který tvoří, aby nám tím vyjádřil své bezmezné zalíbení v nás. Obloha, světlo, oblaka, rostliny i živočichové – jemnost květin; hra větru na naší tváři – to všechno jsou „Boží pohlazení“. Bůh je opravdu velice blízko: neustále se pohybujeme v božském světě, to je tajemná skutečnost. Nebýt nikdy dotčeni posvátnou bázní znamená míjet se s bohatstvím života. Dovolte si zakusit dnes něco z Božích pohlazení!

Excerpted from Finding God in a Leaf by Brian Grogan

(P.19)

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku