User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Zveme Vás ke vstupu do "posvátného prostoru". Nabízíme Vám několik minut modlitby. Nechte se prostřednictvím obrazovky vést při meditaci nad biblickým úryvkem, který jsme vybrali na dnešní den.

Začněte s modlitbou »

Něco k zamyšlení na tento týden

Když Bůh mluví

Pro křesťany je Boží slovo slovem života. Otevírá nám svět vztahů mezi Bohem a námi. Písmo nám odhaluje, jak o mně Bůh smýšlí, jak mě Bůh vidí, co si ode mne Bůh přeje, jakou roli mohu hrát v neustále se rozvíjejícím Božím plánu pro náš svět. V evangeliích dostávám v lidské podobě konkrétní příklad, jak mám žít: mám si přivlastnit mysl a srdce Ježíše Krista. A to mi pak pomáhá rozvíjet můj vztah lásky k Bohu, k sobě a k bližním.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku