User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Zveme Vás ke vstupu do "posvátného prostoru". Nabízíme Vám několik minut modlitby. Nechte se prostřednictvím obrazovky vést při meditaci nad biblickým úryvkem, který jsme vybrali na dnešní den.

Začněte s modlitbou »

Něco k zamyšlení na tento týden

Zármutek nad klimatem a křesťanská naděje

Když mluvím o naději, myslím tím naději pevně zakořeněnou v dobrotě, moci a moudrosti Boží, která nás otevírá vůči tomu, co od nás Bůh chce. V Písmu se na mnoha místech setkáváme s tím, že ve chvílích, kdy je nejhůř, zazní prostý Boží příkaz: „Jdi!“ A když je vyslechnut, děje se nemožné a neštěstí je odvráceno… Když Mojžíš poukazuje na svou neschopnost: „Kdo jsem, abych šel k faraonovi?“ – Bůh mu ukazuje, kde má hledat sílu: „Kdo dává smrtelníkům řeč, kdo jim bere řeč nebo sluch, kdo jim dává nebo bere zrak? Nejsem to já, Pán? A nyní jdi, já budu s tebou a naučím tě, co máš mluvit.“ Naším úkolem je důvěřovat, zůstávat blízko Bohu a dělat, co on po nás žádá. Taková naděje uvolňuje energii a tvořivost.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku