User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Zveme Vás ke vstupu do "posvátného prostoru". Nabízíme Vám několik minut modlitby. Nechte se prostřednictvím obrazovky vést při meditaci nad biblickým úryvkem, který jsme vybrali na dnešní den.

Začněte s modlitbou »

Něco k zamyšlení na tento týden

Pozorná přítomnost

Pozorná přítomnost konkretizovaná v pohostinnosti a vstřícnosti je klíčovou součástí křesťanského poslání a zároveň jeho výrazem. Je také vlastní trojjedinému Bohu. Kde je pozorná přítomnost, tam působí Bůh. Naše služba druhým musí ve všech svých formách vyjadřovat toto přijetí a pohostinnost, tuto Boží vlastnost, tak často se vyskytující v Písmu. Musí tak činit způsobem inkluzivním a vstřícným vůči všem lidem bez ohledu na jejich víru či její nedostatek.

Pohostinnost a přijetí nejsou prostředkem k dosažení cíle, ale způsobem bytí. Vyjadřují se mnoha způsoby. Ti, kdo jsou doma v Bohu, mají přijímat druhé a zvát je, aby také našli svůj domov v Bohu, nebo aby uvažovali o tom, kde by jejich domov mohl být.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku