User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Zveme Vás ke vstupu do "posvátného prostoru". Nabízíme Vám několik minut modlitby. Nechte se prostřednictvím obrazovky vést při meditaci nad biblickým úryvkem, který jsme vybrali na dnešní den.

Začněte s modlitbou »

Něco k zamyšlení na tento týden

LITTLE THINGS MEAN A LOT

Malé věci jsou opravdu důležité. Když se připravujeme na Vánoce, připomínáme si, že nás Bůh doslova zaplavuje dary – a to ne méně než tehdy, když poslal svého Syna. S dary je ovšem spojena výzva. Křesťanství neznamená jen občasná gesta nebo dobročinnost, ale jít míli navíc, rozhodování, které s sebou nese nepohodlí a bolest. Křesťany oživuje síla lásky, neočekávané a posilující vitality. Jenom opravdová láska unese životní tíhu, umožní chvíle něžnosti a duchovního sjednocení. Takovou lásku nenajdeme v impozantních stavbách. Základní povinností křesťana není stavět pomníky mrtvým, ale dávat jídlo živým. Advent nám ve hodnou chvíli připomíná, že právě láska k živým je projevem ducha a Boží chválou.

Jen málo z nás má moc změnit svět, ale v tomto Adventu můžeme všichni udělat něco, třeba jen malého, co by prospělo našim bližním. Dnes se hloubka našeho odevzdání Kristu měří mírou naší lásky k bližním. Když se naše mysl nevznese výš, ani naše činy nebudou mít moc váhy.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku