User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Zveme Vás ke vstupu do "posvátného prostoru". Nabízíme Vám několik minut modlitby. Nechte se prostřednictvím obrazovky vést při meditaci nad biblickým úryvkem, který jsme vybrali na dnešní den.

Začněte s modlitbou »

Něco k zamyšlení na tento týden

Všechno dobře dopadne

Ve světě a v našich životech může být tolik chaosu. Tolik lidí bolestně prožívá násilí, válku, hlad a nejrůznější neštěstí. A mnohdy nás do zmatku přivádějí obyčejné každodenní události: zadlužení, obavy, zármutek, negativní obraz sebe, nenávist, rozbité vztahy, závislosti. Všichni jsme zažili pocit, že jsme zaplaveni a přemoženi něčím, co nedokážeme zvládnout.

V Žalmu 29,10 čteme: „Pán trůní nad potopou“. Může nám to také připomenout obraz z knihy Genesis o Duchu „vznášejícím se nad vodami“. Ale Bůh se nad naším chaosem jenom nevznáší. Bůh je v našem chaosu s námi. Je náročnější vidět Boha v chaosu než v klidných dobách, ale Bůh není ve zmatku méně přítomný. Boží přítomnost nás utěšuje a zároveň povzbuzuje. Bůh nás utěšuje svou nezměrnou láskou a ujištěním, že všechno nakonec dobře dopadne. Bůh nás povzbuzuje, abychom ho vnímali ve všech věcech. Když vidíme Boha ve všech věcech a ve všech lidech, chceme pomáhat a tím zpřítomňovat dobro, tj. Boha, v chaosu druhých.

Excerpted from DEEPER INTO THE MESS: Praying Through Tough Times
 

Excerpted from DEEPER INTO THE MESS: Praying Through Tough Times

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku