User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Zveme Vás ke vstupu do "posvátného prostoru". Nabízíme Vám několik minut modlitby. Nechte se prostřednictvím obrazovky vést při meditaci nad biblickým úryvkem, který jsme vybrali na dnešní den.

Začněte s modlitbou »

Něco k zamyšlení na tento týden

Kristus sestoupil na zem a vstal z mrtvých. Svým vtělením a zmrtvýchvstáním objal Boží Syn celý lidský život a celé lidské dějiny a nyní skrze Ducha svatého přebývá v našich srdcích. Vírou víme, že nás Bůh přitahuje do své blízkosti, že Kristus nám byl dán jako velký dar, který nás vnitřně přetváří, že Kristus bydlí v nás a udílí nám světlo, které osvětluje počátek a konec života.

Ve víře se jej můžeme dotýkat a získávat tak sílu jeho milosti. Když svatý Augustin komentuje příběh ženy trpící krvotokem, která se dotknula Ježíše a byla uzdravena (Lukáš 8,45–46), říká: „Věřit znamená dotknout se srdcem.“ Dav se na Ježíše tlačí, ale nedotýká se ho osobním dotykem víry, který uznává tajemství, že on je Syn, který zjevuje Otce. Jen když se přetváříme v Krista, získáváme oči schopné ho opravdu vidět.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku