User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Zveme Vás ke vstupu do "posvátného prostoru". Nabízíme Vám několik minut modlitby. Nechte se prostřednictvím obrazovky vést při meditaci nad biblickým úryvkem, který jsme vybrali na dnešní den.

Začněte s modlitbou »

Něco k zamyšlení na tento týden

Pokračovat v Ježíšově poslání

I když víme, že Boží láska působí tiše a skrytými způsoby, zůstává součástí Božího plánu, aby se tato láska ve světě projevovala a vyjadřovala i hmatatelně a viditelně. Ti, kdo se pod vlivem Ducha svatého setkali s Boží láskou v osobě Ježíše Krista, mají poslání a povinnost sdílet ji s ostatními, a to jakýmkoli způsobem. Může to být tichá, pozorná a trpělivá přítomnost kaplana nebo ošetřovatele u lůžka těžce nemocného pacienta nebo kázání výmluvného kazatele. Ti, kdo jsou formováni ve víře a praktikují život učedníků, cítí naléhavost a nutnost vyjadřovat svou víru v životě i viditelným způsobem. Se křtem je spojeno misijní poslání. Dary víry a milosti přijaté ve křtu mají být sdíleny a vyžívány při vytváření misijního společenství učedníků.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku