User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Zveme Vás ke vstupu do "posvátného prostoru". Nabízíme Vám několik minut modlitby. Nechte se prostřednictvím obrazovky vést při meditaci nad biblickým úryvkem, který jsme vybrali na dnešní den.

Začněte s modlitbou »

Něco k zamyšlení na tento týden

Modlitba? Co to je?

Pro křesťana vychází modlitba ze vztahu k Bohu, zvlášť k Ježíši Kristu. Otevíráme při ní své nitro Bohu. Nasloucháme mu v jeho přítomnosti. Modlit se znamená vnímat jeho lásku a v důvěře s ním hovořit. V modlitbě můžeme odložit všechny masky. Bůh k nám může vstoupit jen tehdy, když se mu otevřeme takoví, jací jsme. Někdy budeme spokojení, jindy smutní. Možná jsme rozzlobení na Boha nebo na nějakého člověka. A hněv můžeme vyjádřit i v modlitbě.

Modlitba nám není vrozená, máme a musíme se jí učit. Ale naštěstí ji nemusíme sami vymýšlet. Křesťané se modlí už dva tisíce let, takže už mnohé vyzkoušeli a objevili. Nechte se tím inspirovat.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku