User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Zveme Vás ke vstupu do "posvátného prostoru". Nabízíme Vám několik minut modlitby. Nechte se prostřednictvím obrazovky vést při meditaci nad biblickým úryvkem, který jsme vybrali na dnešní den.

Začněte s modlitbou »

Něco k zamyšlení na tento týden

„Spočine na něm duch Hospodinův“

Ne vždy se věci daří tak, jak si představujeme. Jako křesťané si to vykládáme Boží prozřetelností a snažíme se jít tam, kam věříme, že nás vede Kristus. K tomu přidáváme víru, že pokud podnikneme kroky, které se později ukáží jako chybné, náš Pán nás může zavolat a zavolá nás zpět na cestu. Ať se děje cokoli, jeho láska nás nikdy nezklame. Svědčí o tom náš život s Kristem. Jeho přesměrování si můžeme představit jako přepočítání trasy satelitní navigací, spíše se však podobá doprovázení přítele, který jde s námi, jemně nás vede, ale občas nám v ostrém světle ukáže naši chybu.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku