User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Zveme Vás ke vstupu do "posvátného prostoru". Nabízíme Vám několik minut modlitby. Nechte se prostřednictvím obrazovky vést při meditaci nad biblickým úryvkem, který jsme vybrali na dnešní den.

Začněte s modlitbou »

Něco k zamyšlení na tento týden

Přijetí Ježíšovy zvěsti celým srdcem

Svatý papež Pavel VI. řekl v často citované větě, že dnešní lidé potřebují spíš svědky než učitele a že když poslouchají učitele, tak proto, že jsou zároveň svědky. Podobně ti, kdo chtějí hlásat evangelium, je musejí jaksi ztělesňovat ve svém životě. Musejí odrážet něco z Kristovy přitažlivosti. Co k Ježíšovi přitahovalo lidi? Soucit, milosrdenství, laskavost, radost, trpělivost? Určitě toto všechno, a ještě mnoho jiného. Ježíš jakýmsi způsobem předával lidem lásku a oni v něm vnímali první a poslední pramen lásky, Boha, kterého oslovoval Abba, Otče. Lidé podobní Kristu, kteří díky darům přirozenosti a milosti dokážou reprodukovat něco z tohoto ve svém životě a ve svém vztahu k druhým, budou jistě nejlépe předávat evangelium.

Hlasatelé evangelia v něm musejí být sami hluboce zakořeněni. Kdo chtějí vnášet Krista do životů druhých lidí, musejí ho nejdříve sami přijmout celým srdcem. Musejí být lidmi osobní svatosti, což předpokládá osobní modlitbu a celoživotní úsilí vstřebávat do srdce Ježíšovu zvěst. Papež František o tom psal ve své encyklice Gaudete et exsultate a jeho osobnost je pro mnoho lidí tak přitažlivá právě proto, že je vzorem toho, jak může vypadat ten, kdo hlásá evangelium a kdo sám žije, co hlásá.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku