User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Zveme Vás ke vstupu do "posvátného prostoru". Nabízíme Vám několik minut modlitby. Nechte se prostřednictvím obrazovky vést při meditaci nad biblickým úryvkem, který jsme vybrali na dnešní den.

Začněte s modlitbou »

Něco k zamyšlení na tento týden

GLOWING FOR GOD

HOŘET PRO BOHA
Jeden příběh, který rádi používají kazatelé, říká, že jakýsi člověk, který kdysi chodil pravidelně na mši svatou, náhle přestal. Po pár týdnech se ho kněz rozhodl navštívit. Bylo chladné ráno a kněz toho člověka zastihl, jak sedí u rozpáleného krbu.
Tušil proč kněz přichází, přivítal ho, nabídl mu křeslo u krbu a čekal, co řekne. Kněz se pohodlně usadil, ale neříkal nic. Jen tak seděl a díval se do ohně.
Po několika minutách kněz vyndal kleštěmi z ohně žhavý uhel a položil ho na kraj ohniště. Pak se zase posadil a stále nic neříkal. Plamínek uhlíku postupně slábl až uhasl. Za chvíli uhlík vychladl. Pak kněz vstal, hodil uhlík znovu do ohně a ten začal zase plápolat, svítit a hřát stejně jako hořící uhlí kolem něj.
Poučení bylo jednoduché. Jeden uhlík nemůže hořet sám. Aby oheň nevyhasl, musí v něm být mnoho kousků uhlí. Žádný křesťan nevydrží dlouho hořet pro Boha sám bez soustavné podpory zbytku církve.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku