User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Celosvětová síť modlitby s papežem

červen 2023
Denní modlitba: 

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce a našich biskupů:

 

Úmysly na tento měsíc:
Papežův: 

Za zrušení mučení. Modleme se, aby se mezinárodní společenství zavázalo ke konkrétním krokům k vymýcení mučení a zajistilo podporu obětem a jejich rodinám.

Naléhavý:

Prosme Pannu Marii modlitbou růžence o dar míru, zvláště pro sužovanou Ukrajinu. Kéž představitelé národů vyslyší touhu lidí, kteří trpí a chtějí mír.

 

Národní: 

Za biřmovance. Modleme se za ty, kdo letos přijímají svátost biřmování, aby se stali šiřiteli radostné zvěsti.

 

ÚVAHY NA TENTO MĚSÍC

Papežovy úmysly

„Žijeme v domě modlitby zrozené z mučednictví,“ říkají albánské klarisky. Bydlí v klášterních celách, jež komunistický režim užíval k mučení. Jestliže jsme zhlédli televizní film o Josefu Toufarovi In nomine patris, zůstává v paměti otisk scény krutosti mučení. Papež jako provinciál jezuitů ji v době vojenské diktatury poznal velmi zblízka. Odráží to i papežova slova při návštěvě Osvětimi: „Krutost neskončila v Osvětimi a Birkenau, ale trvá dodnes. I dnes jsou lidé mučeni. Tolik vězňů je mučeno, hrozné...“ „Je to smrtelný hřích, velmi těžký hřích; vyzývám křesťany, aby se zavázali spolupracovat na zrušení všech forem mučení a podpořili oběti a jejich rodiny.“

Naléhavý úmysl

V současné době vyvíjí vatikánská diplomacie důležité kroky v zákulisí světového dění, aby zprostředkovala spravedlivý mír pro Ukrajiny i občany Ruské federace, kteří trpí válkou. Četné ruské i ukrajinské rodiny ztratily některého ze svých členů. Už vůbec nám nemůže být lhostejný osud mnoha unesených dětí a jejich nedobrovolná adopce.

Podle papeže Františka je modlitba růžence vhodná především v tomto měsíci: „V květnu, měsíci zasvěceném Panně Marii, se modlíme svatý růženec, který je souhrnem celých dějin naší spásy. Svatý růženec je mocnou zbraní proti zlu a účinným prostředkem k získání skutečného pokoje v našich srdcích.“

Papež myšlenku modlitby za mír neustále opakuje, vytrvale, naléhavě a s důrazem, který nelze přehlédnout. Nedávno připomněl polským poutníkům sílu modlitby opřenou o přímluvu svatého Ondřeje Boboly, jezuity, kněze a mučedníka. Je ochráncem těch míst, kde zuří válečné běsnění. Řekl: „Jemu svěřujeme všechny těžké otázky vaší vlasti i jiných zemí, zejména otázku míru na Ukrajině.“ Ať modlitba doprovází neutuchající štědrost vůči potřebným, ať naléhavost pomoci nás zpět vede k modlitbě.

 

Národní úmysl

„Duch Svatý nechává v biřmovancích, které vede, dozrávat, aby se sami stávali darem pro druhé. To je dar Ducha Svatého. Tento dar Ducha Svatého vstupuje do nás a roste v nás, abychom ho pak my mohli dávat druhým. Vždy dostáváme proto, abychom dávali, nikoli proto, abychom si dary uschovali uvnitř, jako by naše duše byla skladištěm. Nikoli, dostáváme vždy proto, abychom dávali. Boží milost jsme obdrželi proto, abychom ji přinášeli druhým. V tom spočívá křesťanský život.“ (papež František) Této řeči Ducha se učíme v Ježíšově Srdci. Z jeho probodeného boku proudí síla Ducha do všech svátostí i našeho poslání být solí světa.

 

 

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku