User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Celosvětová síť modlitby s papežem

květen 2024
Denní modlitba: 

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce a našich biskupů:

 

Úmysly na tento měsíc:
Papežův: 

Za formaci řeholnic, řeholníků a seminaristů. Modleme se, aby řeholnice, řeholníci a seminaristé dozrávali na své cestě povolání díky lidské, pastorační, duchovní a komunitní formaci, a stávali se tak věrohodnými svědky evangelia.

Naléhavý:

Ať na Blízkém východě nastane mír, aby se posílil vzájemný dialog a přinesl dobré plody.

 

Národní: 

Za mistrovství světa v hokeji v Praze a Ostravě. Modleme se, aby sportovci i diváci mistrovství světa v hokeji dostali novou inspiraci v úsilí o férový přístup k životu a o harmonii duše a těla.

 

ÚVAHY NA TENTO MĚSÍC

Papežovy úmysly

Obtíže formace se zařazují do širší – celosvětové – krize jakéhokoliv druhu autority, tedy krize pochopení velikosti služby a pedagogiky svobody. Nedostatek lidské formace a výchovy ve víře, nedostatek ryzího pojetí zasvěceného života, jako i nedostatek zralých osob, které by mohly být zodpovědné za společenství, a ještě více nedostatek plodných osob, které dávají vzniknout duchovnímu životu a stávají se jeho průvodci, všechny tyto „chudoby“ se přidávají k nesnázím, se kterými se potýkají formační domy. Proto potřebují naši modlitbu.

Naléhavý úmysl

Na neklidném Blízkém východě jsou více než dva tisíce let těžké válečné konflikty. To však neznamená, že současné boje můžeme přejít mlčky. Papež František stále volá po míru. Jeho prosby o novou modlitbu přicházejí ve dnech, kdy probíhají rozhovory mezi Izraelem a Hamásem za účasti zprostředkovatelů z Egypta a Kataru o zastavení násilí v Gaze. Někteří popírají jakýkoli zjevný pokrok; arabské zdroje hovoří spíše o „nejlepším“ návrhu dohody, který je již na stole a jehož schválení by mohlo být na spadnutí. Papež František se obrací k věřícím s prosbou o modlitby, aby nezanikla tato příležitost k dialogu, který jak řekl při mnoha jiných příležitostech, je v současné situaci ve světě „nutností“. Válka je krutá, bezbranné oběti volají po míru.

„Opravdový mír mezi národy může mít pevný základ nikoli ve stejném vyzbrojení, ale jedině ve vzájemné důvěře. (…) „Základní podmínkou míru jsou takové vztahy mezi státy na celém světě co nejlépe uspořádané podle požadavků spravedlnosti a rovnosti; rovnosti, která stojí na vzájemné důvěře, na upřímnosti při uzavírání dohod a na věrnosti přijatým závazkům.“ (Jan XXIII) Kdo prohlubuje nedůvěru štvavou propagandou, nenávistnou vzdělávací politikou již ve školách a dezinformační válkou, prodlužuje utrpení mnoha nevinných lidí. Bohužel „je skoro neuvěřitelné, že jsou lidé schopní na sebe vzít odpovědnost za záhubu a nesmírné ničení, které by válka způsobila, přece nelze vyloučit, že válečný požár může vzplanout mimoděk a neočekávaně.“ (Jan XXIII) Proto je třeba se modlit za představitele národů a jejich obrácení.

Papež neopomněl požádat o modlitby také za Ukrajinu, kterou opět označil za zmučenou. Ruské útoky neustávají. „Prosím, modleme se i nadále za zmučenou Ukrajinu... Tolik trpí!“

Národní úmysl

„Sport nás učí hodnotě bratrství. Nejsme ostrovy: na hřišti nezáleží na tom, odkud člověk pochází, jakým jazykem nebo kulturou mluví. Důležité je odhodlání a společný cíl. Tato jednota ve sportu je mocnou metaforou pro náš život. Připomíná nám, že navzdory rozdílům jsme všichni členy jedné lidské rodiny. Sport má moc spojovat lidi bez ohledu na jejich fyzické, ekonomické nebo sociální schopnosti. Je nástrojem inkluze, který boří bariéry a oslavuje rozmanitost.“ (papež František)

 

 

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku