User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Celosvětová síť modlitby s papežem

červenec 2021
Denní modlitba: 

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce a našich biskupů:

 

Úmysly na tento měsíc:
Všeobecný: 

Za přátelství ve společnosti

Modleme se, abychom i v okolnostech sociálního, ekonomického a politického napětí nabyli odvahu a odhodlání vést dialog a nabízet přátelství.

 

Evangelizační: 

Modleme se za duchovní plody pastorační návštěvy papeže Františka na Slovensku.

 

Národní: 

Děkujeme Bohu za mladé lidi a prosíme, aby obdařil jejich srdce novou milostí a aby dobře rozlišovali podstatné kroky ve svém životě. Modleme se také za organizátory, hosty a samotné účastníky Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové.

 

ÚVAHY NA TENTO MĚSÍC

Všeobecný úmysl

Jestliže Platón považoval osobní přátelství za něco vyššího než ostatní lidské vztahy, církev musí dnes ukázat světu, že tento ideál čerpá ze svého účastenství na Božím životě a že je uskutečnitelný. Zištné přátelství se zakládá na společném zisku. Pokud se jeho členové nedopouštějí ničeho nečestného, je samo v sobě tedy morálně dovolené a dobré. Ale takové přátelství je velmi vratké. Přijde doba úpadku, nastanou ztráty, a v jediném okamžiku ti, co byli tak úzce spojeni, se rozejdou, jako by se byli nikdy předtím neznali. Jednota a přátelství vzaly rychle za své. Bude-li jednota mezi lidmi vybudována jen na hospodářských zájmech a společném prospěchu, stačí malá přírodní katastrofa, někdy i jeden suchý a nepříznivý rok, a jsme zase tam, kde jsme byli na počátku. Již Josef Čapek upozorňoval na to, že „peníze jsou hnací, produktivní silou korupce.“ Když promluví peníze, pravda zmlkne. Je proto potřeba hledat i jiné pouto spojení mezi lidmi. Jsou také tzv. přátelství nezištná, z pouhé náklonnosti. Stále globalizovanější společnost nás navzájem přibližuje, ale nečiní z nás bratry. „Postup tohoto globalismu“, dodává František, „v běžném případě podporuje identitu silnějšího, který chrání sám sebe, avšak snaží se rozložit identitu slabších a chudších oblastí“ (Fratelli tutti, 12). Člověk proto touží po tom, aby se svěřoval, aby chápal druhé, četl jejich myšlenky a přání, ale také aby sám byl pochopen, aby se mohl na druhého spolehnout. Přichází zklamání, i v církvi, pokud je zde na zemi. Zklamání však není a nemá být pohoršení. Slouží nám jako napomenutí, abychom nebrali obraz za skutečnost. Všechno pomíjející je jen symbol věčného.

 

 

Evangelizační úmysl

Den před svátkem sv. Cyrila a Metoděje oznámil papež František konečný termín návštěvy Budapešti (12. září) a Slovenska (13.–15. září). Zavítá do Bratislavy, Prešova, Košic a na mariánské poutní místo Šaštín. Zde je uctívána Panna Marie Sedmibolestná, patronka Slovenska. V místní bazilice se uchovává socha Mater Dolorosa z roku 1564. Hlavní pouť se koná 15. září, v poslední den papežovy návštěvy na Slovensku. Již několik roků je Cyrilometodějskou stezkou propojen šaštínská bazilika s Velehradem. Naposledy navštívil Slovensko papež sv. Jan Pavel II., a to v roce 2003. Tehdy se všech hluboce dotklo svědectví, s nímž papež snášel utrpení spojené s jeho nemocí.

Na otázku proč bude papež v Maďarsku jen několik hodin a na Slovensku několik dnů odpověděl německo-maďarský katolický spisovatel, scenárista a maďarský velvyslanec při Svatém stolci Eduard Habsburg-Lothringen, „Papež František sleduje přesně záměr pozvání: slavit eucharistii na závěr eucharistického kongresu v Budapešti a vykonat pastorační návštěvu Slovenska“. Pozvání přišlo od občanských autorit a Slovenské biskupské konference. Cesta nebude bezstarostná ze dvou důvodů: slovenská společnost i církev se stále více polarizují; postkomunistické země se utíkají do různých extrémů. Reakce vyvolává protireakci. Co můžeme považovat v některých místních církvích oprávněně za rizikové (nové i staré hereze, zneužívání, liberalismus atd.), ať už z toho či onoho důvodu by mohlo vést v jiných místních církví k neméně vážným rizikům: k přílišnému lpění na strukturách, které nemají v sobě sílu se měnit. Navíc je může přestat trápit, že již neodpovídají přiléhavě na to, čím žije mladá generace a čím je zranitelná více než v minulosti. Proč Slovensko? Možná i proto, že není neznámé, že dva slovenští kněží jsou papežovými ceremoniáři, další bydlí trvale v domě sv. Marty. Mariánská úcta a věrnost papeži jsou dva silné rysy slovenského katolicismu.

Jednoznačně nebo spíše pozitivně papeže František vnímá 73,8 procenta obyvatel Slovenska. Podle výzkumů se i zde potvrzuje, že Svatý otec tématy a stylem svého pontifikátu oslovuje i liberálně smýšlející lidi, aniž by ztratil významnou podporu „konzervativců“. Papež nepochybně je zakotven ve zdravé katolické tradici, která však není natolik zahleděná do sebe, že přehlíží, čím svět dnes prochází. Papež je spojován v občanské společnosti nejvíce se snahami o mír ve světě, s podporou nejslabších, obranou živých křesťanských hodnot a kvalitou manželského a rodinného života. Podle nejnovějších výzkumů i nevěřící jsou přesvědčeni, že mohou spojit jeho mimořádné nasazení a vytrvalou snahu o pokojné soužití, důraz na praktickou službu potřebným a nasazení se za ochranu životního prostředí s takovými formami křesťanství oslovující i budoucí generace. V jeho osobě se toto vše stává nedílnou součástí evangelního učení pro dnes a zítra.

„Ze srdce děkuji těm, kteří tuto cestu připravují, a modlím se za ně,“ řekl papež. „Modleme se všichni za tuto cestu a za lidi, kteří pracují na její organizaci.“ Přichází především povzbudit místní církev. Bude významná i pro nekatolické církve, vezmeme-li do úvahy zdánlivou maličkost: pravoslavný metropolita Rastislav s delegací byl ve dnech 9. – 12. května 2018 osobním hostem papeže v domě Svaté Marty. Osobně papeže zná. Pastorační návštěva se dotýká i nás. I nám může pomoci uvažovat univerzálněji. Může přispět k tomu, abychom například více promýšleli perspektivy spolupráce se sousedními místními církvemi.

 

 

Národní úmysl

Vzhledem k nepříznivé situaci v souvislosti s pandemií Covid-19 a rozhodnutí biskupů se Celostátní setkání mládeže přesouvá na srpen 2022. Žijeme v době kulturního přelomu a tento odklad je příležitostí přemýšlet o nových začátcích. K tomu dobře poslouží i nezapomenutelná slova papeže Františka při mimořádné pobožnosti Urbi et Orbi dne 27. března 2020: „Bouře demaskuje naši zranitelnost a odhaluje falešné a povrchní jistoty, na kterých jsme vystavěli své programy a plány, zvyky a priority. Ukazuje nám, že jsme nechali

 

 

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku