User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Celosvětová síť modlitby s papežem

leden 2020
Denní modlitba: 

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce a našich biskupů:

 

Úmysly na tento měsíc:
Všeobecný: 

Modleme se za mír ve světě, v rodinách a v lidských srdcích. Plamen dialogu a sebeovládání ať zahání každý stín nevraživosti.

 

Evangelizační: 

Aby křesťané, lidé vyznávající jiná náboženství a všichni lidé dobré vůle prosazovali ve světě mír a spravedlnost.

 

Národní: 

Za věřící různých církví – ať na přímluvu sv. Jana Sarkandra vytvářejí společenství jedné Boží rodiny modlitbou a společnou pomocí potřebným.

 

ÚVAHY NA TENTO MĚSÍC

Všeobecný úmysl

V minulých dnech sdělovací prostředky informovaly o výroční zprávě Kongregace pro evangelizaci národů. Smrt misionářů již není soustředěna jen na některé národy nebo zeměpisné oblasti. Celkem zahynulo mučednickou smrtí 29 kněží, řeholníků a laiků, nejvíce v Africe. Násilí se stává smutnou denní zkušeností, hovoří se o globalizaci násilí. Je téměř nemožné sestavit úplný seznam biskupů, kněží, řeholnic i prostých věřících, kteří jsou napadáni, těžce zraňováni, okrádáni, ohrožováni na zdraví, životu, majetku i svobodě. Například situace súdánských uprchlíků je velmi složitá. Nikdo nedokáže dohlédnout konce konfliktu a lidé nevědí, zda se budou někdy moci vrátit do svých domovů. Stále neukončený je válečný konflikt na Ukrajině. Je velmi blízko i našim hranicím. Navíc jej prožíváme s desítkami tisíc ukrajinských žen a mužů, kteří u nás pracují, a jejich nejistota, bolest a oprávněné obavy se nás nemohou nedotýkat. Během posledních deseti let se svět výrazně změnil. Po atentátu na hlavního vojenského velitele Íránu, generála Kásima Solejmáního, čteme po celém světě komentáře na stejné téma: pomsta. V mnoha částech světa je patrno ovzduší těžko snesitelného napětí. Válka přináší pouze smrt a zmar, říká neúnavně papež František. "Navzdory všem těmto událostem, o nichž nás spravují média, prosíme o nalezení mírového řešení pro dnes probíhající konflikty a napětí, modlíme se o politická přátelská gesta, díky nimž bude možné těšit se míru v našem světě." "Musíme věřit, že druhý má stejnou potřebu míru jako my. Míru se nedosáhne, pokud se v něj nedoufá. Prosme Pána o dar míru." "Modleme se mlčky," dodává papež. V tichu se učíme vidět nejen bolest lidí, ale také bolest Ježíšova Srdce. Každá válka přináší zhoršení morálních postojů širokých vrstev obyvatelstva, navíc vždy trpí výchova, děti a mládež. Proniká do jejich myslí kultura teroru, která se stává podhoubím korupce umožňující kartelům volně fungovat, vydělávat na válce a bídě. Nepřestávejme se modlit, "aby nám Pán daroval tuto milost" mírového soužití. Žádná válka není od nás dost daleko!

 

Evangelizační úmysl

"Betlémskou noc, kterou jsme slavili, bychom měli znovu prožít při každé mši svaté: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Jednota a mír jsou nejneomylnější známkou přítomnosti Boží, přítomnosti Kristovy. Vnitřní znatek, který námi zmítá a který nás vrhá do různých svárů a bojů, to je naše hlavní bída, ze které nás přišel vykoupit Kristus. Budeme vykoupeni tehdy, dáme-li se jím naplnit a proměnit" (Adolf Kajpr SJ, mučedník). Modleme se, aby našimi srdci protékala láska, aby se naše srdce plnila jednotou a dýchala odpuštěním, a tak abychom přispívali k míru a spravedlnosti na celém světě.

 

Národní úmysl

Jan Sarkander se stal mučedníkem v době náboženských svárů. Už nyní je však církev jen jedna. Jsou ovšem různé stupně, kterými je s ní kdo spojen. Duch svatý totiž proniká do lidí ponenáhlu a postupně, a proto také ti, kteří jej přijmou, se postupně s církví sjednocují. Plnost církve bude možná až na konci věků, až bude Kristus všechno ve všech a ve všem. Falešný ekumenismus je snaha zaretušovávat rozdíly a hledat vnější jednotu zapřením něčeho z vlastní víry. Stoupenci falešného ekumenismu popírají právě to, z čeho ekumenismus vyrostl. Usilují o sjednocení církve na základě nějaké vnější formy (pokud možno minimální, aby zahrnula všechny), a nikoli na základě neustálého hledání pravých projevů Ducha a jejich ocenění podle osobní duchovní zralosti toho, u něhož se projevují. Ekumenismus je opravdu účinný jenom v osobním vztahu, protože lidské osoby jsou neopakovatelné. Je potřeba, aby se stal méně programem a více mentalitou. (Tomáš Špidlík SJ)

 

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku