User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Celosvětová síť modlitby s papežem

září 2020
Denní modlitba: 

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce a našich biskupů:

 

Úmysly na tento měsíc:
Všeobecný: 

Úcta ke zdrojům planety. Modleme se, aby zdroje naší planety nebyly drancovány, ale sdíleny spravedlivě a ohleduplně.

 

Evangelizační: 

Abychom objevili důležitost amatérského sportu, který přispívá k začlenění do společnosti a napomáhá překonat důsledky pandemie.

 

Národní: 

Za nezávislost veřejnoprávních médií – ať pod ochranou sv. Václava politici hájí pravdu, spravedlnost a dobro všech.

 

ÚVAHY NA TENTO MĚSÍC

Všeobecný úmysl

Ekologie je silná myšlenka dneška. A běh této myšlenky je rychlejší než splašený kůň. Co se za ní skrývá? Krize bývají zkouškou, kterou na první pohled vnímáme jako Boží trest. Člověk se utíká k lacinému objasnění: „Za to tě musí ‚pámbů‘ potrestat!“ Rozlišování je nahrazeno moralizováním. Kořenem pustošení, plenění, drancování a útisku je nezřízená touha po majetku, zabezpečení a uspokojení standardu, kterého se nechceme vzdát. Nezřízené zájmy se pak umí halit do krásného šatu. Nestačí ale z druhé strany jen lovit plasty z moře a na agresi egoismu odpovídat stejnou agresivitou: je třeba začít zevnitř, péčí o vlastní srdce, ze kterého správní ekologie vyrůstá. „Kristovo vzkříšení otevírá podsvětí, nově pokřtění obnovují zemi, Duch Svatý otevírá nebe; otevřené podsvětí vydává mrtvé, obnovená země rodí vzkříšené, otevřené nebe přijímá ty, kteří k němu stoupají.“ Ekologická citlivost musí vnímat otázku: K čemu má obnovená planeta cílit a směřovat?

 

 

Evangelizační úmysl

V době omezení způsobené epidemií COVID-19, která se rozšířila z Číny do celého světa, přijal papež František lékaře a zdravotníky. Vatikánský sportovní klub před prázdninami uspořádal dražbu předmětů, které darovali sportovci celého světa na pomoc nemocným. Charitativní akce vyvrcholila 8. července, kdy včele běhu solidarity (We Run Together) symbolicky jel cyklista. Kolo pro tuto příležitost daroval slovenský profesionální cyklista Petr Sagan, který jako první muž v historii vyhrál třikrát za sebou mistrovství světa. Sport je svou povahou výrazem svobody člověka, jeho tvořivosti a důležitý kulturní činitel. Představuje univerzální jazyk, který je pro každého srozumitelný. Již Petr a Jan běželi společně ke Kristovu hrobu. I když Jan přiběhl první, počkal a nechal Petra vstoupit jako prvního, aby mu prokázal úctu; (srv. Jan 20,4–8). Tento okamžik se může interpretovat jako biblický základ principu fair-play ve sportu. Papež František hovoří při této příležitosti o významu amatérského sportu: je důležitým prostředkem pro sociální začlenění (inkluzi) a rozvíjení bratrství mezi různými skupinami, etniky a národy světa. Říká: „Velmi mne potěšilo, že někteří atleti otevřeli dveře svých domů k radostnému osobnímu setkání. Právě to je důležité: otevírat dveře domu, znamená otevírat srdce. Takto vysílám signál: Otevírám ti své srdce! Otevíráte pohled na sport, který je inkluzívní, bratrský a který může uzdravovat rány, budovat mosty a přátelství. V tom spočívá výmluvnost vašeho poselství, zejména pro mladé.“

Modlitba sportovce

Pane, pomoz mi být dobrým sportovcem:
abych vítězil a zůstal skromný,
abych prohrával a uchoval si úsměv,
abych si uchoval svoji důstojnost na hřišti,
abych přijal rozhodnutí rozhodčího, správné nebo nesprávné,
abych vítězil bez toho, že chci druhého převálcovat,
abych byl silný, aniž bych propadl surovosti,
abych si cenil samotné hry více než faulů vedoucí k vítězství,
abych si soupeřů vážil, když jsou rychlejší a lepší, abych nikdy nepropadl moci peněz.
S tebou, Pane, mohu zvítězit nad sebou a zůstat radostný z vítězství druhých.

 

 

Národní úmysl

Svoboda tisku a vyjadřování je důležitý ukazatel zdraví té či oné země. Pastýři církve se mohou stát příkladem pro politiky, když respektují těžkou práci novinářů. Po misionářích jsou nejvíce ohroženou profesní skupinou. Každoročně je jich několik desítek úkladně zavražděno. Když se za novináře veřejné služby modlíme, říkáme tím nahlas: „Církev si vás váží, i když kladete prst do rány, zející občas také v církevním společenství. Vaše práce je cenná, protože přispívá k hledání pravdy, která jediná nás osvobozuje.“

 

 

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku