User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Celosvětová síť modlitby s papežem

květen 2021
Denní modlitba: 

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce a našich biskupů:

 

Úmysly na tento měsíc:
Všeobecný: 

Modleme se, aby ti, kdo nesou odpovědnost za finance, spolu s vládami usměrňovali finanční oblast a chránili občany před nástrahami s nimi spojenými.

 

Evangelizační: 

Modleme se za pokojné řešení sporu na Ukrajině, jeho oběti a ty, které zasáhla bolest.

 

Národní: 

Děkujeme za mariánská poutní místa a prosíme, aby na nich lidé skrze Pannu Marii snadno nacházeli cestu ke Kristu.

 

ÚVAHY NA TENTO MĚSÍC

Všeobecný úmysl

Dobře známe pořekadlo „mít jednu ka psu prázdnou a druhou vysypanou“. Zkušenost s penězi je různá. O Martinu Středovi se říká, že nevzal peníze do rukou, ale bral je vždy do kapesníku, aby na něm nezanechaly ani stín mamonářství. Když Titus Flavius Vespasianus (†79 po Kr.) nechal zpoplatnit veřejné záchodky, prohlásil, že „peníze nesmrdí“. Je to rčení okřídlené, ale krátkozraké. O financích sv. František Saleský říkal: „Na kapku medu se chytí více much než na sud octa.“ Tři čtvrtiny Čechů přiznává, že nečtou ani smlouvy, které podepisují, natož další dokumenty, případně tyto informace jen tak zběžně projdou. Lehkovážnost je trestuhodná. Mamonářství je ještě horší. Základním rysem lakomství a chamtivosti je jejich nenasytnost. Podle sv. Jana Zlatoústého je třeba „nahlédnout nicotnost věcí a poznat, že bohatství je sluhou pomíjivým a nevděčným, který své pány uvrhá do velkého množství běd“. Péče řádného hospodáře se v konečné fázi pozná podle jediného měřítka: pozemské proměňuje v nebeské.

 

 

Evangelizační úmysl

Důrazně opakované výzvy papeže Františka k řešení mezinárodních sporů mírovou cestou se týkají všech ohnisek napětí. Jejich smyslem je zbořit hráz otupělosti, která je zahaluje a vrhá na ně příšeří umožňující nezměrné utrpení nevinných obětí a prohlubující se cynismus agresorů. Týká se to i oblasti východní Ukrajiny a poloostrova Krymu, který byl zabrán vojenskou invazí Ruské federace v rozporu s mezinárodním právem. Nenechme se krmit prázdnotou šířených polopravd. Stupňující se napětí v této oblasti bezprostředně zasáhlo i českou veřejnost. Podezření, že zbraně uchovávané ve Vrběticích na Valašsku byly určeny k vývozu i na Ukrajinu, se ukázalo natolik vážné, že vedlo ke zhoršení mezinárodních vztahů mezi Východem a Západem. Velmi zblízka jsme poznali to, na co soustavně upozorňují nejen ukrajinští biskupové, ale také biskupové Čech a Moravy i Svatý otec: Konflikt na východní Ukrajině představuje ohrožení nejen pro tento region, ale pro celý svět. „Prosím a naléhavě žádám, aby se předešlo eskalaci napětí a naopak se přistoupilo ke gestům, která by byla s to posílit vzájemnou důvěru a usnadnit tolik nezbytné a vytoužené smíření a mír,“ řekl nedávno papež František při své nedělní audienci. Představme si, co prožívají rodiny na celé Ukrajině, když každý den očekávají, že jejich synové a dcery budou muset narukovat do armády. Kdo sejme z beder rodičů tíži zpráv, které dostávají již nyní? Mnohdy se zdá, že papežův hlas je slabý a nic nezmůže. Nesmíme sami podlehnout pokušení, že jablka sváru je lépe si nevšímat. Kámen, který leží na srdci Evropy, nás přece také tlačí. Co je protiváhou? „V bratrské jednotě jsou lidé schopni postavit se společnému ohrožení, aniž by se zde objevilo kontraproduktivní vzájemné obviňování, manipulace s problémy, krátkozraký nacionalismus, propaganda uzavřenosti, izolovanosti a jiných forem politického egoismu.“ Na Donbasu a Krymu se vede zápas o mír a pokoj v Praze, Sofii, Varšavě i Vilniu.

 

 

Národní úmysl

Maria „kráčí spolu s námi, spolu s námi bojuje a nepřetržitě nás zahrnuje blízkostí Boží lásky. (…) V mariánských svatyních lze pozorovat, jak Maria kolem sebe shromažďuje děti, které s tolikerou námahou putují, aby ji spatřily a vystavily se jejímu pohledu. Zde nacházejí Boží sílu, aby mohly snášet utrpení a námahy života.“ (Papež František, Evangelii gaudium, 286)

 

 

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku