User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Celosvětová síť modlitby s papežem

prosinec 2023
Denní modlitba: 

Nebeský Otče, kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti v něm nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to všechno přináším jako svou nepatrnou oběť zvláště na úmysly Svatého otce a našich biskupů:

 

Úmysly na tento měsíc:
Papežův: 

Za osoby se zdravotním postižením. Modleme se, aby lidé se zdravotním postižením byli v centru pozornosti celé společnosti a aby instituce podporovaly programy začleňování, umožňující jejich aktivní účast.

Naléhavý:

Modleme se za sílu říkat „dost“ záměrům zavlékat děti do konfliktů v Palestině, Izraeli, na Ukrajině a kdekoli na světě.

 

Národní: 

Za lidi bez naděje. Modleme se za všechny, kdo jsou zklamaní, unavení a bez naděje, aby pro ně bylo adventní a vánoční období časem nového světla.

 

ÚVAHY NA TENTO MĚSÍC

Papežovy úmysly

„Narcistní a utilitaristická vize života bohužel nemálo lidí vede k tomu, že považují postižené lidi za osoby na okraji společnosti a nedokáží postřehnout jejich mnohostranné lidské a duchovní bohatství. V běžné mentalitě je stále ještě příliš silně zakořeněn odmítavý postoj k této situaci, která jako by bránila štěstí a seberealizaci. Dokládá to eugenická tendence odstraňovat nenarozené, u nichž se projevuje nějaká forma nedokonalosti. Ve skutečnosti však všichni známe mnoho lidí, kteří ve své – někdy i vážné – křehkosti dokázali navzdory obtížím nalézt cestu dobrého a hluboce smysluplného života. Stejně tak, jako na druhé straně známe lidi zdánlivě dokonalé – leč zoufalé! V církevním společenství nesmějí chybět slova a zejména gesta, která postiženým lidem vycházejí vstříc a přijímají je. Zejména je zapotřebí zahrnovat je do nedělní liturgie, aby pro ně setkání se Vzkříšeným Pánem i se společenstvím bylo zdrojem naděje a odvahy na nesnadné životní cestě.“ (papež František)

Naléhavý úmysl

Násilí na dětech zabíjí budoucnost. Touto myšlenkou papež František zakončil svou pravidelnou promluvu v neděli dne 5. listopadu při polední modlitbě Anděl Páně. Obrazy, v nichž jsme denně konfrontováni v hromadných sdělovacích prostředcích, jsou jedním z možných faktorů narůstající úzkosti dětí. Obsahem je nejistota z budoucnosti. Musí přemýšlet o těch nejhorších věcech. Mohou slova římského biskupa z tohoto hlediska i u nás, v českých zemích, zůstat bez odezvy? Jím navržený naléhavý úmysl pro tento měsíc může být pro rodiče, vychovatele a učitele i samotné děti a mládež přípravou hovořit o tom, s čím se setkávají na sociálních sítích. Zde si děti pod vlivem masivního bombardování obrazy zcela se vymykajícími běžné lidské zkušenosti vytváří mínění o sobě samých. Papež připomněl, že mezi rukojmími jsou i děti. Proto požaduje jejich propuštění. „Je mezi nimi mnoho dětí, ať se vrátí ke svým rodinám!“ Papež uvádí širší souvislost své bolesti: „Stále myslím na vážnou situaci v Palestině a Izraeli, kde přišlo o život tolik lidí. Prosím, zastavte to, ve jménu Boha: zastavte palbu! Doufám, že budou využity všechny možnosti, aby se za každou cenu zabránilo rozšíření konfliktu, aby se pomohlo zraněným a aby se pomoc dostala k lidem v Gaze, kde je humanitární situace velmi vážná.“ Závěr jeho apelu je burcující: „Ano, mysleme na děti, na všechny děti zapojené do této války, stejně jako na Ukrajině a v jiných konfliktech: zabíjí to jejich budoucnost. Modleme se za sílu říci dost.“

 

Národní úmysl

„Výzva k radosti je pro adventní dobu charakteristická. Čekání na Ježíšovo Narození, které prožíváme, je radostné, tak trochu jako očekávání návštěvy někoho, koho máme moc rádi, např. přítele nebo příbuzného, s nímž jsme se dlouho neviděli. Čekáme s radostí. (…) První podmínkou křesťanské radosti je, abychom se „odstředili“ a do svého středu dali Ježíše. Nejde o odcizení, protože Ježíš skutečně je středem, je světlem, jež dává plný smysl životu každého muže a ženy přicházejících na tento svět. Jde o stejný dynamismus lásky, který mne vede ven od sebe sama, ne abych se sobě ztratil, nýbrž abych odevzdáním se a prokazováním dobra druhému sebe sama nalezl. (…) Směrovat k Ježíši je radost. Ta má charakterizovat naši víru. Také v těžkých chvílích je niternou radostí vědět, že Pán je se mnou, že je s námi, že vstal z mrtvých.“ (papež František) A Pán přijde ve své slávě.

 

 

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku