User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Zveme Vás ke vstupu do "posvátného prostoru". Nabízíme Vám několik minut modlitby. Nechte se prostřednictvím obrazovky vést při meditaci nad biblickým úryvkem, který jsme vybrali na dnešní den.

Začněte s modlitbou »

Něco k zamyšlení na tento týden

Jako přítel s přítelem

Podle Písma je modlitba rozhovor s Bohem. V praxi ovšem dochází k tomu, že se modlíme spíš slovy druhých lidí než vlastními. Sv. Terezie z Ávily vyjadřuje dlouhou tradici, když říká: „Modlitba není nic jiného než důvěrné přátelství, častá rozmluva od srdce k srdci s Bohem, o kterém víme, že nás miluje.“

Ignác z Loyoly navrhuje podobný postup v modlitbě, kterou nazývá „rozmluva“. Rozmlouvat znamená hovořit spolu. Je to povídání mezi přáteli. Ignác říká: „Představte si Krista, našeho Pána, jak před vámi visí na kříži a rozmlouvejte s ním… Rozmlouvat znamená hovořit tak, jak spolu rozmlouvají přátelé. Někdy žádají nějakou službu, jindy se obviňují z nějaké chyby nebo spolu sdílejí nějaké starosti a žádají o radu.“

Na jiném místě Ignác chválí to, co se odvažuje nazývat „důvěrnost s Bohem“. Měli bychom se odvážit vstoupit do takové důvěrnosti. Aby se přátelství prohloubilo, potřebují přátelé čas na sebe, čas na hovor a čas na naslouchání, čas poznávat své životy a své rozdílné hodnoty, postoje a preference. Podstatou přátelství je otevřenost. Přátelé se stávají zranitelnými. Ptám se: Přijmeš mě takového/takovou, jaký/jaká jsem? Budeš se mnou „zacházet opatrně a šetrně“? Zachovám si pod tvým pohledem svou důstojnost?

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku