User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Marek 1,29-39

Po přečtení

Ježíš vyšel ze synagogy a vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu. Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Tu jí horečka přestala a ona je obsluhovala. Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město se shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami a vyhnal mnoho zlých duchů. Nedovoloval však zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je. Brzo ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven, zašel si na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon se svými druhy se pustili za ním. Našli ho a řekli mu: "Všichni tě hledají!" Odpověděl jim: "Pojďme jinam, do blízkých městeček, abych i tam kázal, protože kvůli tomu jsem přišel." A procházel celou Galilejí, kázal v jejich synagogách a vyháněl zlé duchy.

Marek 1,29-39
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Tato scéna nás upozorňuje na to, jak důležitá je pro nás ochota dávat se k dispozici. Jako společenství věřících jsme vyzváni, abychom byli k dispozici těm, kteří to skutečně potřebují. Zároveň je zde něco, co bychom mohli nazvat “chudoba disponibility". Musíme hledat rovnováhu mezi potřebami lidí a našimi omezenými zdroji. Druhým nepomůžeme tím, že budeme pracovat až do "vyhoření".
  • Čas strávený s Bohem, modlitba, rozjímání a obnova energie jsou pro nás zásadní. Ježíš nám dnes dává vynikající příklad: odchází na opuštěné místo, aby se modlil. Nezapomínejme zůstávat v blízkosti zdroje veškeré lásky.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Po ranním dramatu šel Ježíš do domu Šimona a Ondřeje. Měli zachovat sobotní klid, ale Petrova tchýně byla nemocná a Ježíš ji uzdravil. Vždycky dával přednost soucitu před zákonem.
  • Soumrakem sobota skončila, a tak „celé město“ přicházelo se svými nemocnými a posedlými. Jak pozdě už bylo, když Ježíš skončil svou práci? Přesto Ježíš hned ráno, „ještě za tmy“, vyklouzl z domu a na opuštěném místě se modlil. Proč Ježíš cítil potřebu se modlit? Překvapuje vás to?
  • Rozhovor s učedníky zahrnoval volbu apoštolátu: má se podle přání lidí vrátit do Kafarnaa nebo má jít dál? Ježíš se (už v modlitbě?) rozhodl pro druhou možnost. Co byste mu poradili vy?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Evangelijní příběhy nám říkají, že stejně tak jako uzdravovat, vyhánět démony a kázat, měl Ježíš ve zvyku odcházet na klidné místo, aby se modlil. Cítil potřebu být v kontaktu se skutečností, že je Otcův milovaný syn. Nedostatek lidského přijetí musel vnímat jako velmi vyčerpávající.
  • Ve své modlitbě byste si mohli s Ježíšem promluvit o své zkušenosti s nedostatkem lidského přijetí a uznání. Dovolte mu, aby vám řekl, jak moc si vás cení jako svého společníka a jako někoho, kdo se podílí na jeho práci. Všímejte si a vyjádřete, jak moc mu vzdorujete, a pak zakoušejte to, co vám říká.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš na své pouti káže a vyhání démony. To první jde ruku v ruce s tím druhým. Kdyby nebylo démonů (kteří se tu chtějí dostat ke slovu!), zmizely by dokonce i nemoci a neduhy. Ježíš se pouští do přímého boje s královstvím zla.
  • Když se cítím bezmocný/á před vnějšími událostmi a před nezvladatelnými sklony svého vlastního srdce – prosím Ježíše, toho, jenž má moc, aby mi stál po boku.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • První zaznamenané hodiny Ježíšovy veřejné služby jsou přímo vírem činností. Jsme jejich svědky, abychom pochopili, že když Ježíš vstupuje do lidských životů, věci se mění rychle a k lepšímu pro ty, kdo jsou otevření. Nové stvoření je tady! Každý se může stát jeho součástí.
  • Ale co vlastně od Ježíše potřebuji? Jsem jen divák na scéně, nebo se snažím dostat se k němu blíž? Jeho přítomnost přináší celistvost – potřebuji ji? Lidé ožívají – potřebuji život? Šimonově tchýni se dostává síly ke službě – potřebuji ji? Kéž není pravda, že „všichni jej hledají“ – jen já ne.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ve vyléčení Šimonovy tchyně je moment pravdy. Když jsme jakýmkoli způsobem vyléčeni z nemoci, je lákavé nečinně sedět a přijímat gratulace a přání dobrého. Tato nemocná žena pocítila, jak ji opustila horečka a jejím údům se vrátila energie, „a začala je obsluhovat“.
  • Pane, děkuji ti za své zdraví ne jako za něco, v čem nacházím zálibné potěšení, ale jako za prostředek ke službě druhým.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Komu odevzdáváš své problémy? Ježíš slyšel Šimonovu prosbu za nemocnou tchýni a horečka ji opustila. Není problému, v němž by nás Ježíš nechal samotné. Důvěřuj mu.
  • Pane Ježíši, pro nás ses stal člověkem. Na svatbu v Káně jsi přinesl radost. Uzdravil jsi Šimonovu tchýni, ochrnulého a slepého a přinesl jsi jim naději. Dal jsi chléb hladovým. Dal jsi nám svůj život, své tělo, svého ducha, svou matku – všechno. Díky!
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíši, toto evangelium je obrazem jednoho ze tvých velmi rušných dní. Víš, že mé dny bývají také plné práce. Ty sis dokázal nalézt čas na modlitbu a já se musím snažit o totéž. Požehnej, prosím, čas, který věnuji modlitbě, a můj život bude plodnější.
  • Šimonova tchýně dělá po svém uzdravení totéž co Ježíš. Slouží potřebným. Stává se učedníkem. Dobrý stav ducha zahrnuje ochotu sloužit, zatímcco duchovní nemoc se projevuje zájmem jen o sebe. Budu prosit Pána, aby mě opravdu uzdravil.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Už po krátké době známosti učedníci zjistili, že Ježíš jedná mocí Ducha. První uzdravení se týká ženy. Po uzdravení z horečky Petrova tchyně jedná jako pravá učednice – slouží ostatním.
  • Pane, ať nehledám tvou pomoc jen v obtížích. Denně mě pozvedáš a zveš ke službě bližním, ať ti na to odpovídám vděčností a láskou.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku