User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Jan 16,20-23

Po přečtení

Ježíš řekl svým učedníkům: "Amen, amen, pravím vám: Vy budete plakat a naříkat, svět se však bude radovat. Vy budete sice zarmouceni, ale váš zármutek se obrátí v radost. Žena, když rodí, má zármutek, protože přišla její hodina. Když však porodí dítě, nemyslí už na bolesti pro radost, že přišel na svět člověk. Tak i vy nyní máte zármutek. Ale zase vás uvidím a vaše srdce se bude radovat, a vaši radost vám nikdo nevezme. V ten den se mě už nebudete na nic ptát."

Jan 16,20-23
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš ke mně dnes mluví o zármutku z odloučení a o radosti z opětného shledání. Možná právě teď zakouším bolest z odloučení od milované osoby, smrtí nebo jinak. Slyším Ježíše, jak mi říká, že to odloučení není navěky a že zase přijde radost ze shledání, až budeme s ním a se svými blízkými, a pak že bude naše radost úplná a trvalá.
  • Nechám tato Ježíšova slova vlít do svého srdce jako balzám.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Každá žena, která přivedla na svět dítě, může potvrdit Ježíšova slova, že když se dítě narodí, promění se bolesti a nepohoda v radost z příchodu novorozence na svět. Radost z nového života převažuje nad bolestmi porodu.
  • A přece tato radost bledne ve srovnání s radostí z Boží nekonečné lásky, kterou nám nikdo a nic nemůže vzít. Můžeme mít za jisté a trvalé, že Bůh je nám blízko a nikdy nás neopustí.
  • Janovo evangelium hodně a často hovoří o Boží lásce k nám. Milovat znamená dávat a být s milovanou osobou a být pro ni. Ať se vědomí Boží lásky ke mně přelévá do mých vztahů lásky k druhým.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Vzkříšení je ve všech čtyřech evangeliích téměř převálcován důrazem na Kristovo utrpení a ukřižování. Učení církve často doporučuje nacházet Boha skrze utrpení, mnohem vzácněji pak skrze radost, přestože sám Ježíš nikdy neviděl utrpení jako cíl sám o sobě – snášel kříž pro „radost, která byla před ním“. Při poslední večeři nabádal své učedníky, aby zůstávali v jeho lásce, „aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná“.
  • Teilharda de Chardin je radost neomylným znamením Boží přítomnosti. Pane, dej, aby naše srdce přetékala tvou radostí!
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Žena když rodí, má zármutek. Ježíš nám dnes připomíná cenu, jakou platí matky za své děti. Byla doba, kdy jsem byl/a bezmocné embryo v lůně své matky, vyživované přes placentu z jejího těla. Po tyto těžké měsíce nejenže matka nosila mou narůstající váhu, ale také starosti o to, jak by její život a chování mohly ovlivnit mé zdraví. Pak čelila pronikavé bolesti, kterou si muži mohou jen stěží představit, když mě přiváděla na svět. A pak mě dál krmila a byla mi ve čtyřiadvacetihodinové službě k dispozici a sledovala mé dýchání a pohodu. Kéž nikdy neberu jako samozřejmost to vše, co bylo zaplaceno za mou existenci.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš mluví o bolesti, která se změní v radost, a vybízí učedníky, aby byli trpěliví, jako byl on. Nemluví o prázdném čekání, ale vidí v něm příležitost k růstu ve víře a v prohlubování našeho vztahu k milujícímu Bohu.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Porodní bolesti jsou tradiční biblickou metaforou pro utrpení, které mělo oznamovat mesiášskou éru. Zrod obnoveného světa je vždycky spojen s utrpením.
  • Ježíši, pomoz mi, prosím, zůstávat vždycky s tebou, být ti nablízku, mít hořící srdce a trpělivě přijímat, cokoliv ode mne budeš žádat. Udělej ze mne radostného člověka!

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku