User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matouš 7,21-29

Po přečtení

Ježíš řekl svým učedníkům: "Ne každý, kdo mi říká: `Pane, Pane!', vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce. Mnoho z nich mi řekne v ten den: `Pane, Pane, copak jsme v tvém jménu neprorokovali? A nevyháněli jsme tvým jménem zlé duchy? A nedělali jsme tvým jménem mnoho divů?' Ale tehdy jim prohlásím: Nikdy jsem vás neznal. Pryč ode mě, kdo děláte nepravosti! Každý tedy, kdo tato má slova slyší a podle nich jedná, podobá se rozvážnému muži, který si postavil dům na skále. Spadl déšť a přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům - ale nezřítil se, protože měl základy na skále. Každý však, kdo tato má slova slyší, ale podle nich nejedná, podobá se pošetilému muži, který si postavil dům na písku. Spadl déšť, přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům - i zřítil se a jeho pád byl veliký." Když Ježíš skončil tyto řeči, žasly zástupy nad jeho učením. Učil je totiž jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich učitelé Zákona.

Matouš 7,21-29
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Nakonec budeme souzeni jen podle jediného – plnili jsme Otcovu vůli? Abychom mohli plnit jeho vůli, musíme nejprve vědět, jaká je. To zjistíme, když budeme denně rozjímavě a pozorně číst Boží slovo a naslouchat jeho podnětům.
  • Dobrým způsobem, jak toho dosáhnout, je praxe lectio divina, tradičního mnišského způsobu čtení Písma, meditace a modlitby, jehož cílem je podpořit naše společenství s Bohem a prohloubit naši znalost Božího slova.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Nestačí hlásat víru. Víra je v evangeliích neoddělitelně spojená se spravedlností a s láskou. Je můj duchovní život v tomto smyslu vyvážený? Není v něm jenom víra a málo spravedlnosti? Nebo naopak? Budu prosit Boha, aby mi pomáhal lépe se znát.
  • Nedotýká se příběh o moudrém a pošetilém člověku něčeho v mém životě? Vložte to hned teď do své modlitby.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Co pro mne znamená skála a písek?
  • Která z Ježíšových učení na mne udělala hluboký dojem? Zkusím Ježíše poprosit, aby se mne jeho slova hluboce dotýkala?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Jak se „konat vůli Otcovu“ liší od „Pane, Pane“? Dokáže „Pane, Pane“ působit mocné činy a vyhánět zlé duchy?
  • Podle Ježíše byly takové jevy znameními Božího království rostoucího uprostřed nás, ne něčím, co by bylo samo o sobě cílem. Ježíš blahopřál lidem, které mohl díky jejich víře uzdravit.
  • „Konat vůli Otcovu“ může také znamenat důvěru v Boží konání mezi námi. Na takové víře máme stavět svůj náboženský život, ne na mimořádných jevech.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Máme před sebou závěr horského kázání, vážnou připomínku, že nejvíc záleží na našem vnitřním životě, na našem srdci, a ne na našich slovech. Ježíš si nárokuje naši důvěru: život založený na něm přestojí nejprudší problémy a bouře. O kterém z Ježíšových slov bych řekl/a, že na něm stavím svůj život? Poděkuji mu za ně a požádám jej o pomoc.
  • Lidé byli udiveni Ježíšovým učením, protože vyučoval s mocí a autoritou, ne jako znalci zákona. Platí to i pro nás: spíš přijímáme slova osob, které podle nich žijí, než prázdnou rétoriku nepodloženou činy. Budu prosit o dar rozlišování a čistého srdce.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Sv. Ignác napsal: „Láska se má projevovat více skutky než slovy.“ Je to učení blízké tomu, které Ježíš nabízí v dnešním čtení.
  • Uvažujte o těchto dvou silných metaforách, které Ježíš užívá: dům postavený na skále a dům postavený na písku. Kde jsem já postavil/a svůj „dům“ (= svůj život) a na jaký základ? Jsem člověk moudrý nebo hloupý?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš ostře vystupuje proti každé formě přetvářky. Nevidí ve mně její stopy? Nepoužívám malé lži? Poprosím ho, aby mi pomohl zbavit se jakýchkoliv sklonů ke klamání druhých i sebe.
  • Pokorní lidé začínají vnímat, odkud pochází Ježíšova autorita, a berou jeho slova jako kritérium svých vlastních postojů a svého jednání. Pane, buď skalou, o kterou se opírá má víra a mé činy, abych se nebál/a ani větru ani povodní.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Při představování čestného hosta se obvykle dovídáme zajímavé věci jak o hostu, tak o tom, kdo jej představuje. Vědět něco o člověku znamená mít o něm informace, ale znát člověka je víc, předpokládá to ještě jinou, osobní rovinu. Jak by mě Ježíš představil druhým lidem?
  • Budova musí mít pevné základy, základ na písku není spolehlivý. Platí to i pro náš život víry, zvláště tehdy, chceme-li se více angažovat v Ježíšově věci. Máme stavět na skále Božího slova. Čím hlubší a pevnější je základ, tím bezpečněji stojí dům. Znalost Pána a jeho slova nám pomáhá rozpoznávat Boží cestu, otevírat se Boží vůli a žít a hovořit s přesvědčením, jako Ježíš.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku