User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matouš 15,21-28

Po přečtení

Ježíš se odebral do tyrského a sidónského kraje. A tu z toho kraje vyšla jedna kananejská žena a křičela: „Smiluj se nade mnou, Pane, synu Davidův! Moje dcera je krutě posedlá.“ Ale on jí neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili ho: „Pošli ji pryč, vždyť za námi křičí.“ Odpověděl: „Jsem poslán jen k ztraceným ovcím domu izraelského.“ Ona mezitím přišla, klaněla se mu a prosila: „Pane, pomoz mi!“ On jí však odpověděl: „Není správné vzít chléb dětem a hodit ho psíkům.“ Ona řekla: „Ovšem, Pane, jenže i psíci se živí kousky, které padají se stolu jejich pánů.“ Nato jí řekl Ježíš: „ Ženo, jak veliká je tvá víra! Ať se ti stane, jak si přeješ.“ A od té chvíle byla její dcera zdravá.

 

Matouš 15,21-28
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš zjevně neviděl místo svého poslání mezi Kanaánci, ale mezi „ztracenými ovcemi Izraele“. Kananejská žena však zpochybnila Ježíšovo vidění situace a on přistoupil na změnu. Překročil kulturní a náboženské předpisy své doby. Také ho překvapila hloubka její víry a její nasazení pro dobro dcery. Z toto plynoucí rozhovor pak přinesl její dceři život.
  • Jako křesťané jsme neustále vyzýváni, abychom se proměňovali k obrazu a podobě Boží. Existuje nějaká oblast vašeho života, ke které vás Pán v současné době zve, abyste se změnili? Dovolte Pánu, aby vám řekl, jak můžete spolupracovat na jeho neustálém sebezjevování ve vás, abyste mohli hlouběji porozumět svému pravému povolání.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš nám nabízí jako příklad pohanskou ženu. Dokonce chválí její víru. Boží srdce mnohem větší než naše, vidí dobro, kde je my nevidíme. Ježíši, přetvoř srdce moje podle srdce tvého!
  • „Pane, pomoz mi“ Zůstanu s touto jednoduchou modlitbou a budu prosit, co potřebuji pro sebe a pro své blízké. Ať mám víru jako ta žena plná odvážné důvěry!
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš nám dnes v evangeliu naznačuje, že příslušnost k Božímu lidu se nezískává narozením nebo obřízkou, ale živou vírou v Ježíše jako Pána.
  • Můžeme se při této příležitosti podívat na svůj vztah k lidem jiných ras, etnických skupin a národností, k sociálně znevýhodněným nebo jinak odlišným. Vytváří naše farnost prostor i pro „outsidery“? To je dnes velmi vážná otázka. Co mi přichází na mysl, když nad tím rozjímám?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Toto evangelium vypráví o tom, jak důležitá je naprostá důvěra a vytrvalá modlitba. Ježíš se o nás opravdu stará, i když se nám může zdát opak. Modlitba nám pomáhá chodit Božími cestami a přináší nám pokoj a jistotu.
  • V Božích očích není nikdo „psem“. Jídlo na Mistrově stole, Pánovo slovo a jeho láska, nejsou žádné „drobky“ a jsou určené všem bez výjimky. Mohu v modlitbě pamatovat na někoho, o kom vím, že se cítí vyloučený/á ze společenství Pánova stolu.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Obvykle Ježíš přivádí k úžasu nás, ale zde je to chudá žena, ne Židovka, bez zvláštního společenského postavení, kdo překvapuje Ježíše a přivádí ho k širšímu chápání jeho poslání. Dovolím, aby mi naléhavé potřeby druhých změnily plány? Nebo dělám, že neslyším?
  • Toto setkání nás také může něco naučit o modlitbě: ta žena měla urgentní nouzi a křičela, dokud ji Ježíš nezaslechl. Stojí si na svém a necouvá. Také má ale velkou víru a je pokorná.
  • Jak upřímně hovořím s Bohem? Říkám, co si doopravdy myslím? Modlím se za druhé? Dokážu zápasit s Pánem a odmítat jeho ne?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Evangelium nám překvapivě dává za vzor pohanskou ženu. Ježíš chválí její víru. Boží srdce je mnohem větší než naše, vidí dobro, kde ho my nevidíme. Ježíši, ať je mé srdce jako tvé.
  • Pane, pomoz mi. Zastavím se u této jednoduché, ale hluboké modlitby, a budu podobně volat k Bohu v potřebách mých i mých blízkých. Budu prosit o podobnou víru a důvěru, jakou měla ta kananejská žena.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku