User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matouš 28,16-20

Po přečtení

Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli pochybnosti. Ježíš k nim přistoupil a promluvil: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“

Matouš 28,16-20

Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

Active
Default
  • Když dnes slavíme slavnost Ježíšova Nanebevstoupení, zkusím o něm hlouběji pouvažovat. Co pro mne znamená? Možná jako někteří učedníci v dnešním evangeliu pochybuji. Promluvím si s Ježíšem čestně o svých pochybách, protože vím, že mi porozumí. Všimnu si toho, že dává stejné poslání i těm, kdo věří, i těm, kdo pochybují…
  • Ježíšova poslední slova jsou: „Já jsem stále s vámi.“ Budu těm slovům naslouchat jako určeným mě osobně: „Jsem stále s tebou, jsem s tebou i v tuto chvíli, ať se v tvém životě děje cokoli. Jsem s tebou.“

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku