User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Jan 15,9-17

Po přečtení

Ježíš řekl svým učedníkům: "Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila. To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život. Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý. Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete prosit ve jménu mém. To vám přikazuji: Milujte se navzájem!"

Jan 15,9-17
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Dnes slyším, jak mi Ježíš říká, abych miloval/a lidi kolem mne bez ohledu na to, zda jsou ke mně přátelští nebo ne. Co to pro mne v praxi znamená? Připomenu si členy své rodiny, své přátele, spolupracovníky a poprosím o světlo a upřímnou pravdivost. Co mám změnit, abych měl/a tyto lidi opravdu rád/a? Co mi v tom brání?
  • Pak si proberu lidi ze vzdálenějšího okruhu známých. Pak si připomenu třeba prodavačku v supermarketu, řidiče autobusu, kterým jezdívám, osamělého cestujícího, který se se mnou snaží zapříst rozhovor, bezdomovce, který žádá o pomoc. Poprosím Ježíše, aby mi pomohl vymanit se ze sobectví a předsudků a dal mi srdce svobodné a schopné lásky.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • „Zůstaňte ve mně … zůstaňte v mé lásce“. Jednáme-li jako Ježíš, podílíme se na jeho životě a zůstáváme v Otci. A to je úplná radost nejhlubšího mystického naplnění. Ježíš hovoří o jednotě s ním a o jednotě s Otcem těsně předtím, než je oderván od svých přátel a je odsouzen k smrti. Oddělení od Ježíše učedníky rozděluje i mezi sebou. Rozutekli se. „Nezůstávají.“
  • „Milujte se navzájem.“ Co se asi dělo v komunitě apoštola Jana, když jim musel právě toto připomínat? Byli tak vnitřně rozděleni? Tajemství rivality a nenávisti i ve společenství, které usiluje o svatost, je prastaré. „Už vás nenazývám služebníky, ale přáteli.“ Byli jsme Bohem adoptováni jako synové, dcery, přátelé.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš zůstává na cestě svého Otce věrný až do konce. V Otcově lásce rozdává lásku a radost. Když si uvědomíme, že jsme bezpodmínečně milováni, můžeme zakusit něco z radosti, o které Ježíš mluví. Dokážu Ježíše poprosit o prožitek takové lásky?
  • Ježíš je příkladem pravého přátelství, sdílí se mnou všechno své. Díky jeho lásce mohu vycházet k druhým, kteří hladovějí po lásce. Ježíš chce milovat druhé skrze mne, mám tedy stále co dělat.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Radost nepatří mezi citová hnutí, které bychom běžně spojovali se zachováváním Božích přikázání! Přesto však dodržování největšího ze všech přikázání s sebou nese rozdávání a přijímání lásky, kterou jezuita Teilhard de Chardin vystihoval jako „nejuniverzálnější, nejobdivovanější a nejtajemnější kosmickou energii. Láska je prvotní a univerzální duchovní energií. Láska je posvátnou zásobárnou energie; je jakoby krví duchovního vývoje.“
  • Radost nepatří mezi citová hnutí, které bychom běžně spojovali se zachováváním Božích přikázání! Přesto však dodržování největšího ze všech přikázání s sebou nese rozdávání a přijímání lásky, kterou jezuita Teilhard de Chardin vystihoval jako „nejuniverzálnější, nejobdivovanější a nejtajemnější kosmickou energii. Láska je prvotní a univerzální duchovní energií. Láska je posvátnou zásobárnou energie; je jakoby krví duchovního vývoje.“
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Modlíš se, Pane, aby moje radost byla úplná. Nejde o veselí, které je zbožné, ale nezapaluje, nebo o radost typu: „ta zahrada je prostě rozkošná“. Je to doširoka otevřená radost spojená s vědomím toho, že ačkoli existuje i nenávist, korupce a vraždy, ty, Pane, jsi čelil všemu tomuto zlu a prostřednictvím své lásky jsi nám umožnil zachovat si v srdcích radost. A také na tvářích. Když jsi za nás zaplatil takovou cenu, není na nešťastných obličejích nic křesťanského.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • „Ne vy jste si vybrali mne – já jsem si vybral vás.“ Tím, že si mě Ježíš vybral, mi dává mé místo ve světě a smysl mého života. Jaké ovoce bych měl/a nést?
  • Abychom se dokázali vzájemně milovat podle Ježíšova vzoru, musíme nejprve zakusit jeho lásku. Mohu se mít rád/a, protože jsem milovaným Božím dítětem (Řím 1,7)!
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • „Není nic praktičtějšího než nalézt Boha, to znamená zamilovat se absolutním a dokonalým způsobem. To, do čeho jsme zamilovaní, co ovládá naši obrazotvornost, to nás zásadním způsobem ovlivňuje. To bude rozhodovat, kvůli čemu budeme ráno vstávat, co budeme dělat po večerech, jak budeme trávit víkendy, co budeme číst, kdo budou naši známí, co nám zraní srdce a co v nás vzbudí radost a vděčnost. Zamiluj se, vytrvej v lásce a to rozhodne o všem dalším.‟ (Pedro Arrupe SJ (1907-1991)
  • Dovol si zamilovat se dnes do Boha!

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku