User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Marek 4,21-25

Po přečtení

Ježíš řekl zástupům: "Přináší se snad svítilna, aby byla dána pod nádobu nebo pod postel, a ne na podstavec? Nic totiž není skryté, aby se to neprojevilo, a nic není utajené, aby to nevyšlo najevo. Kdo má uši k slyšení, slyš!" Dále jim řekl: "Dávejte pozor na to, co slyšíte! Jakou mírou měříte, takovou se naměří vám, a ještě vám bude přidáno. Neboť kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má."

Marek 4,21-25
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • „Neboť těm, kdo mají, bude přidáno“ - Ježíš cituje ekonomické přísloví: bohatí bohatnou a chudí chudnou. Jeho poselstvím je být štědrý: „Jakou míru dáš, takovou míru dostaneš“. Jak se modlil František z Assisi: „V dávání je to, co dostáváme.“
  • Lampa, která má být umístěna na svícnu, je Ježíš. On je novým zjevením Boha, které nahrazuje svícny tradičních náboženství. Prorok je lampou pro lidi. Svými slovy a činy můžeme Ježíšovu lampu udržovat hořící.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • V Markově evangeliu je Ježíš rozsvícenou lampou. Sleduji v modlitbě, jak svými slovy a skutky uskutečňuje Boží království. Budu pozorný/á a nechám stranou své příliš lidské hodnoty, abych vytvořil/a prostor pro hodnoty Boží.
  • Světlo svítí na všechny bez rozdílu, nejen na pár vyvolených. Ježíšovo dávání nemá hranice. Svatý Ignác říká: Chce mi dát sebe, pokud to jen půjde. Ježíš chce, abych se také stal/a světlem světla (Matouš 5,14). Jak budu tam, kde jsem, svědčit o jeho království?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Slyšíme zde další Ježíšovy výroky, ve kterých se prolíná zdravý rozum s jistou skrytostí. Ježíš chce, aby jeho následovníci nechali zářit světlo jeho učení. Jiní nechávají jeho učení v temnotě, jsou vůči němu lhostejní nebo nepřátelští.
  • Druhá část úryvku je nejednoznačná. Zdá se, že znamená, že jako bohatí jsou stále bohatší a chudým stále víc schází, tak se i lidem s duchovním vhledem dostane dalšího světla, zatímco lidé bez onoho vhledu upadnou do ještě horší neznalosti.
  • Pomáhá mi Písmo poznávat Ježíše, aby za mne na druhé lidi vyzařovalo světlo a teplo jeho dobroty a učení?

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku