User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Jan 16,16-20

Po přečtení

Ježíš řekl svým učedníkům: "Zakrátko mě už nespatříte a opět zakrátko mě uvidíte, neboť odcházím k Otci." Někteří z jeho učedníků se navzájem ptali: "Co to má znamenat, co nám říká: `Zakrátko mě nespatříte a opět zakrátko mě uvidíte' a `Odcházím k Otci'?" Říkali: "Co to má znamenat, co říká: `Zakrátko'? Nevíme, co mluví." Ježíš poznal, že se ho chtějí tázat, a proto jim řekl: "O tom se mezi sebou dohadujete, že jsem řekl: `Zakrátko mě nespatříte a opět zakrátko mě uvidíte'? Amen, amen, pravím vám: Vy budete plakat a naříkat, svět se však bude radovat. Vy budete sice zarmouceni, ale váš zármutek se obrátí v radost."

Jan 16,16-20
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Nejsem jako ti učedníci v dnešním úryvku? Nerozčilují mě některá Ježíšova slova, protože je nechápu? Nepřemílám je v mysli donekonečna a nediskutuji s nimi? Připomenu si, že se mám přesunout z hlavy do srdce, kde mě Duch svatý povede k pravdě toho, co Ježíš říká. Vzdám se touhy rozumět intelektuálně a otevřu své srdce působení Ducha svatého.
  • Které slovo nebo fráze z dnešního evangelia mi zarezonovalo? Nebudu s nimi „diskutovat“, ale dovolím, aby působily v mém srdci.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš mluvil ke svým učedníkům o své smrti a zmrtvýchvstání. Svou smrtí od nich bude vzat a vrátí se zpět po svém zmrtvýchvstání. Jejich zármutek se promění v radost.
  • Naše zármutky se také promění v radost. Vykládáme si své životní strasti tímto způsobem ve světle kříže. Zármutek je příležitostí vstoupit do zkušenosti kříže jako cesty do věčného života s Kristem.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Učedníci vždycky nerozuměli tomu, co Ježíš říkal, a když o tom sami mezi sebou uvažovali, spíš si to celé komplikovali. Někdy je lépe nediskutovat o Ježíšových slovech, ale nechat si je znít v srdci. Možná už dokážu rozeznat chvlíe, kdy Ježíš vnímám, kdy se mi zjevuje, a kdy mi zůstává skrytý.
  • Být Ježíšovým učedníkem znamená vnímat a cítit jinak než svět. Ježíš neslibuje, že nás okamžitě zbaví zármutku. Budu prosit o potřebnou trpělivost a moudrost.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • V dnešním evangelijním úryvku říká Ježíš svým učedníkům, že je v té podobě, na jakou jsou zvyklí, brzy opustí, že však jeho přítomnost zanedlouho znovu zakusí v nové, mystické podobě.
  • Stává se nám, že si úporně snažíme podržet si lidi a situace v podobě, na kterou jsme zvyklí. Život se ale neustále mění, nikdy nepotkáme dvakrát téhož člověka – je třeba, abychom se s druhými setkávali tam, kde jsou teď, vždy otevřeni vůči novému.
  • Přijímáte nevyhnutelnost změn ve svém životě jako součást Boží vůle? „Hle, všecko tvořím nové“ (Zj 21,5).
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • V tomto krátkém úryvku se mnohokrát opakuje výraz „zanedlouho“. „Zanedlouho“ může odkazovat ke třem dnům mezi Ježíšovou smrtí a jeho zmrtvýchvstáním; ale rovněž k času mezi prvním a druhým Kristovým příchodem, době, v níž žijeme, pohybujeme se a jsme. Ježíš nemluví afektovaně; říká nám, že naše životy nebudou prosty bolesti a opuštěnosti, ale rovněž nám slibuje, že náš smutek se obrátí v naději a naše bolest v radost.
  • Sedm století před příchodem Krista úpí prorok Habakuk k Hospodinu, proč dopouští, aby ve světě vítězilo zlo. Bůh odpovídá, že uskutečnění jeho vize bude trvat delší čas: „prodlévá-li, vyčkej, neboť přijde zcela jistě, zadržet se nedá”. Mohu spolu s Habakukem říci: „Panovník Hospodin je moje síla. Učinil mé nohy hbité jako nohy laně, po posvátných návrších mi dává šlapat.“
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Učedníci se stali závislými na Ježíšově způsobu bytí. S námi to bývá také tak: způsob modlitby, přístup k Písmu a porozumění církvi se nám stávají dobře známými. Co říká Ježíš učedníkům, říká také nám: buďte trpěliví, důvěřujte.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Boží čas a Boží cesty nejsou jako naše. Boží chvilka se nám může zdát jako celý život. Chci, aby Bůh uzdravoval lidi a řešil problémy rychleji? I když nemusím bezprostředně vnímat, jak Bůh pracuje, dokážu přesto důvěřovat Bohu, že působí a namáhá se ve světě a v mém životě?
  • Ježíš říká svým učedníkům, že ačkoli budou naříkat a plakat, svět se bude radovat. Bůh vidí věci z širší perspektivy a všímá si našeho nářku a stará se o nás.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku