User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Marek 12,13-17

Po přečtení

(Nepřátelé) poslali (k Ježíšovi) několik farizeů a herodovců, aby ho chytili za slovo. Ti přišli a řekli mu: "Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a na nikoho nedbáš. Nehledíš na to, čím kdo je, ale učíš cestě k Bohu podle pravdy. Je dovoleno platit daň císaři, nebo ne? Máme ji platit, nebo nemáme?" On však prohlédl jejich pokrytectví, a proto jim odpověděl: "Co mě pokoušíte? Podejte mi denár, ať se podívám!" Podali mu ho a on se jich zeptal: "Čí je to obraz a nápis?" Odpověděli: "Císařův." Ježíš jim řekl: "Co je císařovo, dávejte císaři, a co je Boží, Bohu." A velmi nad ním užasli.

Marek 12,13-17
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš dokazuje svůj důvtip a vyvléká se z připravené léčky. Když budu v této modlitbě hovořit s Ježíšem, budu uvažovat o jeho lidských kvalitách.
  • Ježíš byl v mnoha ohledech velmi nadaný. Pouvažuji o darech, které Bůh daroval mně, a poděkuji za ně.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Tváří v tvář lstivému dilematu dává Ježíš závažnou odpověď. Pokud přijmu od státu výhody a moc zákonů, pak mám k němu také určité závazky; je tu však také rovina života, která náleží Bohu, nikoli „císaři“. Dostanou-li se tito dva do střetu zájmů, je věrnost Bohu na prvním místě.
  • Dělá ze mne následování Krista lepšího občana?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Pokrytectví farizeů a herodiánů nespočívá v samotné otázce, kterou pokládají (ta je rozumná a důležitá), ale v motivaci, s níž se ptají. Chtějí Ježíše nachytat. Nejednám někdy i já z nečestných důvodů? Nejsem někdy pokrytecký/á?
  • Jak ve své současné životní situaci chápu závěrečné Ježíšovo prohlášení?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Pokrytectví původně znamenalo „hrát na jevišti“. V Písmu znamená faleš, podvod a klam. Ježíšovým tazatelům jde jen o to, aby ho chytili do léčky: pravda je nezajímá.
  • Všechno jsme dostali od Boha – i sám život. Co bychom mohli dát Bohu z vděčnosti na oplátku?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Židovští obchodníci často užívali římských mincí, když to pro ně bylo výhodné. Chtěli Ježíše spíš nachytat než slyšet odpověď. Ježíšova odpověď platí i dnes. Máme být dobrými křesťany a zároveň dobrými občany. Petr se ve svém listu snaží vyjádřit Ježíšův úmysl, když píše: ‘Kvůli Pánu se podřizujte každému lidskému zřízení: ať už je to král jako svrchovaný vládce, nebo místodržitelé… (Jednejte) jako lidé svobodní … chovejte se jako Boží služebníci. Všechny ctěte...’ (1 Petr 2,13-17).
  • Dnes často nevystačíme s odpověďmi ano nebo ne. Jsme občané států a členové církve. Státní zákony a nařízení mohou nesouhlasit s naším křesťanským přesvědčením. Jaké hodnoty řídí naše životy a rozhodnutí? Máme odvahu stát za svým přesvědčením?

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku