User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lukáš 15,3-7

Po přečtení

Ježíš pověděl farizeům a učitelům Zákona toto podobenství: "Kdo z vás, když má sto ovcí a jednu z nich ztratí, nenechá těch devětadevadesát v pustině a nepůjde za tou ztracenou, dokud ji nenajde? A když ji najde, s radostí si ji vloží na ramena. Až přijde domů, svolá své přátele i sousedy a řekne jim: `Radujte se se mnou, protože jsem našel svou ztracenou ovci.' Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který se obrátí, než nad devětadevadesáti spravedlivými, kteří obrácení nepotřebují."

Lukáš 15,3-7
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš nám jasně říká, že každý život je v jeho očích cenný. Každý člověk, kterého potkám, je neocenitelný a nenahraditelný. Ježíš převrací konvenční postoje naruby: „maličcí“, tj. lidé, které svět nehodnotí jako důležité, jsou ze všech nejcennější. Jak se to dnes odrazí v mých postojích vůči lidem?
  • I kdybych byl jediným člověkem na světě, který potřebuje spasení, Ježíš by za mě zemřel. Plní mě to vděkem nebo strachem? Proč?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Svět měří podle zásluh. Zasloužil/a jsem si to, vydělal/a jsem si na to. Křesťanská víra to staví na hlavu. Bůh mě miluje, ale ne proto, že bych vykonal/a něco dobrého. Bůh mě miluje, protože mě miluje. Jakýkoli můj dobrý čin vychází z daru života, který mi byl dán. Bůh miluje jako první a nepřestává milovat. Dokážu to pochopit?
  • Zkusím poprosit o poznání toho, že jsem milovaný hříšník, milovaná hříšnice?
  • Z evangelií je jasné, že Ježíš opravdu hledal ztracené a vyloučené na okraj. „Pojď a následuj mě?“
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Poselstvím dnešního svátku a dnešního čtení je ta nejzákladnější pravda ze všech: Bůh nás miluje a poslal svého Syna, který nás miloval až do samého konce, když za nás prolil svou krev. Jako veškerá láska ve všech formách je to něco, co je mimo naše chápání a co nemůžeme nikdy dost prokontemplovat. Přesto však vím, že to tu je a že to můj život obrovsky proměňuje.
  • Nebe se raduje a oslavuje, když se jeden hříšník kaje. Připojím se k oslavě, nebo jsem jedním z těch devadesáti devíti spravedlivých, kteří se příliš zabývají zlem kolem sebe a nedokáží se radovat?
  • Ježíši, učiň, aby se mé srdce podobalo svobodou a milosrdenstvím tomu tvému.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Vím, co to znamená být ztracený/á a zase nalezený/á. Věřím, že můj návrat Bohu opravdu působí radost?
  • Jaké cestičky mě dovedly do pustiny a jakým způsobem mě Bůh zachránil? Pouvažuji o tom a pak svému zachránci vděčně poděkuji.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku