User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matouš 8,28-34

Po přečtení

Když se Ježíš dostal na protější břeh do gadarského kraje, vyšli proti němu dva posedlí, kteří vystoupili z hrobních slují. Byli velmi nebezpeční, takže nikdo nemohl projít tou cestou. Začali křičet: "Co je ti po nás, Boží synu? Přišel jsi nás trápit, dříve než nastal čas?" Opodál se páslo velké stádo vepřů. Zlí duchové ho tedy prosili: "Vyháníš-li nás, pošli nás do toho stáda vepřů." Řekl jim: "Jděte!" Vyšli tedy a vstoupili do vepřů - a vtom se celé stádo hnalo po příkrém srázu do moře a zahynulo ve vodách. Pasáci utekli, přišli do města a tam všechno oznámili, i o těch posedlých. Tu vyšlo celé město Ježíšovi naproti, a když ho uviděli, prosili ho, aby z jejich kraje odešel.

Matouš 8,28-34
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Vyhánění zlých duchů nebylo ani pro Ježíše nikdy jednoduché. Zde Ježíš naráží na odpor, ale nakonec vítězí. Zlo je mocná síla jakoby všudypřítomná a těžko vykořenitelná. Když se dívám na vítězného Ježíše, prosím ho o pomoc, abych boj proti zlu nikdy nevzdával/a.
  • Lidé Ježíše prosili, aby od nich odešel. Osvobodil je od zlé moci, ale asi měli dojem, že jim příliš zasáhl do života. Nepozorujete i u sebe tendenci zůstávat se svými problémy sami, a přitom je neřešit? Prosme o otevřené srdce a o touhu, aby Ježíš zůstával s námi v našich starostech i radostech.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Lidé z města žádají Ježíše, aby odešel, protože se nedokáží vyrovnat s Boží mocí. Ale Ježíš dosáhl zásadního vítězství nad zlem a ustanovil Boží království.
  • Tento případ zjevuje Ježíšův soucit s lidmi jako my. Je připravený udělat cokoli, aby nás vysvobodil od démonů strachu, úzkosti nebo hněvu, kterým jsme dovolili, aby nás zotročili. Jsme-li blízko Ježíše, nemáme se čeho bát ani od ďábla ani od světa.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíšovo slovo je úžasně mocné, dokáže porazit ohromný zástup démonů. Někdy se cítím přemožený mocí zla v okolním světě, v politice, práci nebo dokonce ve svém vlastním srdci. Obracím se na Ježíše s úpěnlivou prosbou, aby dal vyrůst mé víře v moc jeho slova, abych uvěřil, že žádné zlo – jakkoli silné a hluboce zakořeněné – jeho moci neodolá.
  • Démoni i obyvatelé města prosili Ježíše, aby od nich odešel. Jeho přítomnost pro ně byla příliš znepokojující; raději chtěli zůstat ve svém utrpení, než aby si nechali Ježíšovou mocí narušit dosavadní životní rovnováhu. Ptám se sám sebe, jestli i já nenacházím ve svém srdci tento rozpor, a prosím o větší vnitřní svobodu otevřít Ježíšovi svůj život.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíšovo poslání překračuje všechny hranice. Ježíš se nebojí vkročit na druhý břeh, na území pohanů, kam by židé normálně nevstoupili. Naráží tam ve dvou posedlých na síly zla a vyhání je. Lidé však v Ježíšově činu nedokáží vidět Boží moc a naléhavě jej prosí, aby odešel.
  • Pane, s tebou těsně po boku se nemusím obávat sil temnoty ve světě. Ty mě vysvobozuješ z veškerého zla a děláš všechno pro to, abys zajistil vítězství dobru. Pomoz mi důvěřovat tvé božské moci v mém životě a pozorně vnímat, jakými způsoby předáváš svou zvěst světla.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Pravým znamením zde není úprk prasat, ale to že Ježíš je Syn Boží a dokáže přemoci síly zla.
  • Lidé se nedokáží vyrovnat s Boží mocí, a tak prosí Ježíše, aby odešel. Ježíš však zvítězil nad zlem a ustanovil Boží království. Proto se můžeme s důvěrou modlit ‘přijď království tvé ’ and ‘zbav nás ode zlého’. Jsme-li s ním, nemusíme se ničeho bát, ani ďábla ani světa.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku