User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Jan 19,25-27

Po přečtení

U Ježíšova kříže stála jeho matka, příbuzná jeho matky Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš uviděl svou matku a jak při ní stojí ten učedník, kterého měl rád, řekl matce: "Ženo, to je tvůj syn." Potom řekl učedníkovi: "To je tvá matka." A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě.

Jan 19,25-27

Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

Active
Default
  • Před požehnáním rodičům vzal Simeon dítě Ježíše do náruče. Sloveso, kterým je tento úkon svatého starce popsán, vyjadřuje zároveň kněžský úkon přijímání obětního daru. Z toho zjevně vyplývá, že dítě je určeno k tomu, aby se stalo obětí.
  • Slova „i tvou vlastní duší pronikne meč“ musela Marii odhalit, jak se bude do této oběti svého Syna podílet. Když stojíme v duchu vedle „stromu nového života“ na Kalvárii, jsme pozváni, abychom skrze Marii šli k Ježíši.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku