User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lukáš 21,25-28.34-36

Po přečtení

"Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na (celý) svět, neboť hvězdný svět se zachvěje. A tehdy (lidé) uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení." "Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a pozemskými starostmi, aby vás den (soudu) nezastihl znenadání; přijde totiž jako léčka na všechny, kdo přebývají na celé zemi. Proto bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před Synem člověka."

Lukáš 21,25-28.34-36
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Dokážu vnímat, že Bůh drží mě i celé lidstvo ve své dlani, a proto „bude všechno dobré“? Jak by se změnil můj život, kdybych měl/a takovou víru?
  • Jak potřebuji, aby Ježíš „přišel“ do mého života o těchto Vánocích? Zeptejte se Ježíše, jak by chtěl o letošních Vánocích vstoupit do vašeho života.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Kdy přijde konec času, to nevíme. Jisté je, že náš život jednoho dne skončí. Kdybych měl/a být dnes odvolán/a z tohoto života a postavit se před Syna člověka, mohl by mi říct: „pojď, služebníku dobrý a věrný“?
  • ne, ať je tvůj příchod plný slávy a ať nám přinese vykoupení. Ať žijeme tak, abys nás, až přijdeš ve slávě, vzal k sobě domů a naplnil naše srdce radostí!
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Advent je obdobím naděje a očekávání. Jsme zváni, abychom se radostně připravili na Kristův příchod. Kristus přichází v dějinách (jeho početí a narození), v tajemství (skrze svátosti, především eucharistii) a ve slávě (v poslední den). V prvních týdnech Adventu je kladen důraz na třetí jmenované, na jeho vznešenost a slávu. Proto to dnešní evangelium, se kterým jsme se již modlili v uplynulých dnech. Starý liturgický rok skončil a nový začal pobídkou, abychom měli na mysli Pánův dovršující příchod na konci času. Doufáme v něj a očekáváme jej s radostí, nikoli se strachem.
  • Jak tyto tři příchody Krista zasahují do mého života? Nebylo by dobré v průběhu Adventu prohloubit mé povědomí o nich? Jak pevná je moje naděje?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Advent je doba očekávání. Radostně se připravujeme na velký svátek Kristova narození. Advent je však také dobou přípravy na druhý Kristův příchod. Konec světa nemusí přijít za mého života, ale smrt v každém případě ukončí můj pozemský pobyt. Musíme být připraveni na chvíli, kdy si pro nás Ježíš přijde.
  • Jak chápeme znamení naší doby? Jak na ně odpovídáme?

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku