User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Jan 16,29-33

Po přečtení

Učedníci řekli Ježíšovi: "Teď mluvíš otevřeně, (a ne) obrazně. Nyní víme, že víš všechno a nepotřebuješ, aby se tě kdo na něco ptal. Proto věříme, že jsi vyšel od Boha." Ježíš jim odpověděl: "Nyní už věříte? Hle, přichází hodina - ano, už je tu - kdy se rozprchnete, každý do svého (domova), a mne necháte samotného. Přesto však nejsem sám, neboť Otec je se mnou. Toto jsem k vám mluvil, abyste měli ve mně pokoj. Ve světě budete mít soužení. Ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět."

Jan 16,29-33
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  •  „Nebojte se, já jsem přemohl svět!“ Naslouchám Ježíšovým slovům. Říkal je tolika lidem a říká je i mně. Možná se někdy cítím zmožený/á špatnými zprávami, které denně slyším z médií. Možná cítím beznaděj nebo strach, protože nemám pod kontrolou věci kolem sebe. Dnes mě Ježíš ujišťuje, že ať se děje cokoliv, on má věci pod kontrolou a vždycky zvítězí.
  • Pohovořím si s Ježíšem o svých obavách a poprosím ho, aby mi dal důvěru, že mi je pomůže překonat a všechno zvládnout.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Je pro mne víra náročná? V jakém smyslu? Cítím se dobře mezi učedníky, kterým všechno dochází jen pomalu? V jakém smyslu víra překračuje, co vím, co si dovedu představit nebo v co doufám?
  • Vnímám, že nejsem sám/sama? Proč nepoprosit Boha, aby mě nenechával o samotě a byl stále se mnou? Zakusil/a jsem někdy pokoj, o kterém hovoří evangelium? Proč o něj nepoprosím?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš viděl u svých učedníků obavy, zda budou s to vypořádat se s výzvami, kterým budou brzy čelit, a že budou rozptýleni do všech stran. Říká jim, aby se nenechali odradit, aby zůstali s ním. Ujišťuje je, že Bůh je posilní a upokojí, a také že až přijde čas, přemohou svět – tak jako Ježíš.
  • Necháváte se odradit svými nezdary? Věříte, že s Bohem můžete překonat životní překážky a výzvy a být jedinečným a blahodárným zpřítomněním Boží lásky ve světě?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Jak je snadné vžít se do apoštolů. V zápalu nadšení vyznávají neochvějnou víru, Ježíš je ale zná lépe než oni sami sebe a varuje je, že nadšení rychle pomine a že až se kolem něj začne schylovat k bouři, rychle se vytratí. Tolikrát jsem se zařekl/a, že se odvrátím se od věcí, které stojí mezi mnou a Bohem, a vzápětí jsem upadl/a na první překážce.
  • Pane, kéž mi tvá trpělivost s učedníky přináší útěchu. Přehlížel jsi jejich selhání, aby pochopili, čím se stanou – až ti tváří v tvář mučení a smrti budou vydávat neotřesitelné svědectví. Daruj mi milost umět neustále začínat, neustále se proměňovat – nesvázaný/á svými minulými selháními, vždy otevřený/á růstu a změně.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš nám chce zanechat dva dary: pokoj a odvahu. Pokoj pochází z vědomí, že Kristus je a bude stále s námi. Odvaha pochází z vědomí, že budeme-li se snažit žít podle evangelia, bude naší lidské slabosti pomáhat Boží síla (2 Kor 12,9).
  • Ve kterých oblastech svého života potřebuji v této chvíli pokoj a odvahu?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Učedníci hlásají svou víru v Ježíše, ale když je Ježíš zatčen a ukřižován, titíž učedníci utíkají a skrývají se. Přesto nad nimi Ježíš nikdy nezoufá. Nezoufá ani nade mnou.
  • Není snadné zachovat si víru tváří v tvář nesouhlasu, odporu a odmítání. Otče, dávej mi v takových chvílích odvahu a pokoj. I v bojích a zápasech jsi vždycky se mnou.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Navzdory množství způsobů, jimiž jsme přímo spojeni jeden s druhým, je pro lidi snadné cítit se sami. Ježíš věděl, že je ve spojení se svým Otcem a čerpal z něj sílu. Zve nás do téhož vztahu!

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku