User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matouš 13,31-35

Po přečtení

Ježíš předložil zástupům další podobenství: "Nebeské království je jako hořčičné zrno, které člověk vzal a zasel na svém poli. Je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní zahradní rostliny a stane se z něho keř, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích." Pověděl jim jiné podobenství: "Nebeské království je jako kvas, který vzala žena a zadělala ho do tří měřic mouky, až se všechno prokvasilo." To všechno mluvil Ježíš k zástupům v podobenstvích a bez podobenství k nim vůbec nemluvil. Tak se mělo naplnit, co řekl prorok: `Otevřu ústa v podobenstvích, vypovím, co bylo skryté od založení světa.'

Matouš 13,31-35
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Každé podobenství je hořčičným zrnkem nebo kouskem kvasu a potřebuje jen mé otevřené srdce a mysl, které by přijaly jeho význam a dovolily Ježíšovým slovům, aby mě utvářely a vedly. Budu věnovat pozornost tomu, co ve mně Bůh působí, jakkoli je to malé a nepatrné.
  • Budu prosit o velkorysost a důvěru ke konání malých věcí, k laskavým slovům a k láskyplnému pohledu na sebe a na svou životní situaci. Přenechám vše Bohu, aby ve mně mohlo s mým nepatrným přispěním růst nebeské království.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíšova slova vyzařují optimismus: Boží království vyroste z malého semene ve velký strom. Sdílím Ježíšův optimismus nebo stále pochybuji a hledám jenom znamení zmaru? Rozhlédnu se kolem sebe a v sobě a budu hledat známky Božího království, třebas malinké.
  • Aby i malé množství kvasu prokvasilo těsto, musí se s ním dokonale spojit. Jinak to nepůjde. Navenek kvas ztrácí svou identitu, ale je to jediný způsob, jak splní své poslání. Ověřuje se to i v případě církve a jejího poslání. Budu prosit za církev, aby se přibližovala Božímu království a naplňovala své poslání nést evangelium všem národům.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Z Ježíšových podobenství vidíme, jak rád odhaloval to, „co bylo skryté od počátku světa“ pomocí příběhů. Ve dvou podobenstvích v dnešním evangeliu hovoří o úžasném působení evangelia Boží lásky a prozřetelnosti v životech těch, kdo v něj věří. Ježíš nás uvádí do své lásky zvolna a něžně, protože záleží na tom, do jaké míry budeme připravení a ochotní ji přijmout a důvěřovat jí.
  • Buďte chvíli s Ježíšem, citlivým a ohleduplným učitelem, který bere ohled na to, kolik z jeho lásky a vize jste v tuto chvíli ochotní a zralí přijmout.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Stejně jako židé v Ježíšově době bychom my rádi viděli Boží království jako něco velkolepého a působivého, co by každého přesvědčilo o své pravdě. Ježíš však hovoří o malém hořčičném semínku, které jednou vyroste ve velký strom, který dává stín menším. Poprosím o světlo, abych viděl/a množství malých semínek ve světě a aby tak rostla má důvěra a připravenost dát se plně do služby Božímu království.
  • Svatý Ignác z Loyoly nepatří mezi nejpopulárnější svaté, ale způsob, jak on chápal křesťanský život, je dodnes pro mnohé lidi inspirativní. Možná k nim také patřím. Pokusím se tedy s vděčností pojmenovat to, co mi na Ignácově pohledu na svět připadá zajímavé a nosné: priorita Boží vůle, jeho optimismus, jeho hluboké osobní odevzdání se Ježíšovi, rozlišování… Poprosím, abych stále lépe dokázal/a žít k větší Boží chvále a slávě.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Když Ježíš charakterizuje nebeské království, často používá obrazy drobných věcí. Prostřednictvím zázraků stvoření dává Bůh živou vodu a zářivé sluneční světlo, takže maličká hořčice vyroste v průběhu času ve „strom větší než ostatní byliny“, pevně zakořeněný v zemi, poskytující přístřeší množství ptáků, kteří nalézají odpočinek v jeho větvích.
  • Pane, modlím se, abych uměl/a ze všeho nejdřív nasměrovat své srdce ke tvému království. Zveš mě, abych zažíval/a plnost života, kterou sis přál mi dát. Miluješ mě bezpodmínečně a držíš mě zakořeněného/nou ve víře, takže mohu růst v poznávání tebe a zakoušet velkou lásku, kterou pro mě máš. Tvá milost působí ve mně a pobízí mě dál, abych miloval/a druhé stejně, jako miluješ ty mě.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Všimněte si, jak Ježíš mluvil o malých věcech, jak vnímal hodnotu a důležitost toho, co se snadno přehlíží. Dovolte Ježíšovi dívat se na váš život – i na vaše obyčejné úkoly –, abyste viděli, jestli by vás nemohl dovést k moudrosti, hlubšímu vhledu a pravdě.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku