User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lukáš 7,1-10

Po přečtení

Když Ježíš domluvil ke svým posluchačům, přišel do Kafarnaa. Jeden setník tam měl služebníka, na němž mu velmi záleželo; ten však byl nemocný a umíral. Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu židovské starší s prosbou, aby přišel a služebníka mu uzdravil. Starší přišli k Ježíšovi a horlivě se přimlouvali: „Je toho hoden, abys mu vyhověl, protože má náš národ rád a vystavěl nám synagogu.“ Ježíš šel s nimi. Když už byl nedaleko od toho domu, poslal k němu setník přátele se vzkazem: „Pane, neobtěžuj se! Neboť si nezasloužím, abys vešel do mého domu; proto jsem si ani netroufal přijít k tobě osobně. Ale řekni slovo, a můj služebník bude uzdraven. Vždyť i já jsem člověk podřízený, ale mám pod sebou vojáky; řeknu jednomu `jdi', a jde, a jinému `přijď', a přijde, a svému služebníkovi `udělej to', a udělá to.“ Když to Ježíš uslyšel, podivil se mu; obrátil se k zástupu, který ho následoval, a prohlásil: „Říkám vám: Ani v izraelském (národě) jsem nenašel takovou víru!“ Když se pak poslové vrátili do domu, shledali, že ten služebník je zdráv.

Lukáš 7,1-10

Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

Active
Default
  • Setník se k Ježíšovi ani nepřiblížil. Poslal jiné, aby Ježíše požádali o uzdravení. A když Ježíš přišel k jeho domu, poslal k němu přátele, aby mu řekli, že se nemusí dostavit osobně. Jeho udivená slova opakujeme v eucharistii: „Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu“.
  • Na Ježíše hluboce zapůsobila setníkova upřímnost a jeho opravdový zájem o svého otroka. Nebyl to Izraelita, a přesto svou víru a důvěru vložil v Ježíše, kterého nazýval „Pánem“. Stejně jako setník ani my nemusíme Ježíše vidět na vlastní oči, abychom věděli, že je živý a že působí v našem životě.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku