User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Jan 13,16-20

Po přečtení

Ježíš řekl: "Amen, amen, pravím vám: Služebník není víc než jeho pán, posel není víc než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže podle toho jednáte. Neříkám to o vás o všech. Já vím, které jsem si vyvolil. Ale ať se naplní výrok Písma: `Ten, kdo jí můj chléb, zvedl proti mně patu.' Už teď vám to říkám, dříve než se to stane, abyste uvěřili, až se to stane, že já to jsem. Amen, amen, pravím vám: Kdo přijímá toho, koho já posílám, přijímá mne; kdo však přijímá mne, přijímá toho, který mě poslal."

Jan 13,16-20
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • V evangeliích tohoto týdne mi Ježíš vícekrát řekl, že on a jeho Otec jsou jedno. Dnes přichází s další skutečností: říká, že i on a já jsme jedno („kdo přijímá toho, koho já posílám, mne přijímá“)! Dokážu věřit tak těsnému spojení s Ježíšem? Nemění to můj způsob chápání mne samé/ho?
  • I jinde Ježíš říká, že cokoli uděláme pro jednoho z nejmenších, uděláme pro něj. Podívám se čestně na svůj vztah k chudým a lidem na okraji, přemožených alkoholem nebo schouleným ve spacáku někde u dveří. Nesoudím je? Neodmítám je? Nepovažuji se za lepší/ho než oni? Když si uvědomím, že se s nimi Ježíš identifikuje, nemění to můj postoj k nim? Poprosím o světlo.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Toto čtení nás přenáší zpátky do noci, kdy Ježíš jedl a pil se svými přáteli a připravoval je na novou Paschu. Nezmiňuje se tu požehnání chleba a vína, ale líčí se překvapivé umývání nohou učedníkům.
  • Při své poslední večeři, noc před svou smrtí pronáší Ježíš dlouhou řeč, ale začíná mocným bezeslovným gestem. A nás zve k následování toho, co dělal on.
  • Ježíš si nedělá iluze, že by se obracel k učedníkům dokonalým a bezhříšným. Jeden z nich ho zradí, další se v momentu zkoušky rozprchnou. Jsou také sebestřední a ambiciózní, a proto jim Ježíš ukazuje postoj služby. Ale neláme nad nimi hůl. Jsou to ti, které si „vybral“. I v tuto pozdní noční hodinu jim ukazuje cestu ke štěstí.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíšovi následovníci jsou povoláni ke službě. On sám je vzorem služby. Své následovníky si sám vybírá, ale někteří z těch, kteří se těšili jeho důvěrné blízkosti, jej zradili.
  • Svatý Ignác nám připomíná, že spíše než slovy se láska projevuje skutky. Prosím Boha o pomoc, kterou potřebuji, aby se slova mé mysli a přání mého srdce projevila v mých nohách a v rukou, abych dokázal/a rozpoznat, kde mě chce Bůh mít, a dělal to, co Bůh chce, abych dělal/a.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Kdyby se mě někdo zeptal: „Kdo vlastně jsi v nejhlubší hloubi svého nitra?“, dovedu si představit, jak odpovídám, že jsem Božím služebníkem, Božím poslem? Jsem člověkem, kterého Pán posílá s různými úkoly, a přitom jej sám doprovází a pomáhá mu. Jakoukoli drobnost, kterou se mi daří dělat pro růst Božího království, konám spolu s ním.
  • Jezuité sami sebe nazývají „Ježíšovými společníky“. Stejně se může vnímat kdokoli jiný, snaží-li se být vždy k dispozici na jakékoli Boží zavolání.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš uznává, že poznání a pochopení jsou důležité, přesto jsou pouze částmi Božího díla v nás. Bůh nám žehná také v tom, co děláme. Modlitba mi pomáhá k osvícení Božím světlem a vede mě, abych svým životem přinášel/a světu světlo.
  • Svatý Ignác nám připomíná, že láska se projevuje více skutky než slovy. Prosím Boha o pomoc, kterou potřebuji k tomu, aby se slova v mé mysli a srdci projevovala také v mých nohou a rukou, abych dovedl/a poznat, kde mě Bůh chce mít, a abych dělal/a to, co Bůh chce, abych dělal/a.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku