User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Jan 14,1-6

Po přečtení

Ježíš řekl svým učedníkům: "Ať se vaše srdce nechvěje! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo, řekl bych vám, že odcházím vám připravit místo? A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Cestu, kam já jdu, znáte." Tomáš mu řekl: "Pane, nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát cestu?" Ježíš mu odpověděl: "Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."

Jan 14,1-6
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  •  Představím si Ježíše, jak právě teď sedí vedle mne a říká mi: „Ať se tvoje srdce nechvěje.“ Nechám Ježíšova slova dotknout se jako balzám mého srdce? Podívám se na Ježíše, když mluví. S jakým výrazem tváře se na mě dívá? Vidí do mého srdce.
  • Jsme zváni k důvěře v Boha, který nás miluje a čeká na nás. Promluvím si s Ježíšem o svých obavách a úzkostech. Poslechnu si, co mi odpoví.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Je to neuvěřitelné: noc před svou hroznou popravou Ježíš těší své přátele: „ať se vaše srdce nechvěje“! A kdo těší jej? Až do samého konce nepřestává důvěřovat moci a lásce svého Otce.
  • Je cosi domáckého v obraze domu našeho Otce, kde nám Ježíš připravuje ubytování a uvádí nás do pokojů. Všimněte si, že je stále v roli služebníka, který se stará o důležité hosty.
  • Tato Ježíšova slova znějí jako útěcha při pohřbech. Promlouvají do našeho strachu ze smrti, oné „neprozkoumané krajiny“, kde vše zahaluje temnota. Ježíš, Světlo, nás provází na nejobávanější cestě do nejneznámější krajiny.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Když v sobě živíme negativní pocity a myšlenky pramenící z utrpení, jež nám byla v minulosti způsobena – a to i když jsme utrpěli křivdu a nespravedlivé zacházení –, dovolujeme, aby naše životy určovala minulost, místo toho, co chceme udělat teď a v budoucnu. To je klíčová volba, která velkou měrou rozhoduje o kvalitě našich životů. Proste o moudrost a milost vzdávat se všeho negativního z minulosti a za rozhodnutí nechávat svůj život formovat tím, co děláte teď a chcete dělat v budoucnu.
  • Vstupte do scény z dnešního úryvku, dívejte se na Ježíše obklopeného jeho nejbližšími přáteli. Oznamuje jim, že mu zbývá už jen pár hodin života. Vnímejte jejich ohromení, zmatek a smutek. Ježíš se je snaží utěšit důrazem na to, že konec jeho fyzické přítomnosti není koncem života, nýbrž že bude stále s nimi, jen v jiné podobě.
  • Jezuitský mystik Teilhard de Chardin rád připomínal: „Jsme duchovní bytosti s lidskou zkušeností, ne lidské bytosti, které mají duchovní zkušenost.“ Toto duchovní zahrnuje a překonává lidský rozměr našich životů. „Vnímáte, že váš život je něčím víc, než pouhou dobou života na zemi?“
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Drahý Ježíši, zvu tě v tuto chvíli do svého nitra. Dej, ať dokážu tiše naslouchat, když mi říkáš drahocenná slova tohoto evangelního úryvku. Jsou to jedny ze tvých nejútěšnějších výroků. Prozrazují obrovskou lásku a porozumění, jež pro mě máš. Všechny mé starosti mohou jít stranou. Mou budoucností je být s tebou.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Tolik lidí, Pane, by se necítilo v nebeském pokoji pro hosty pohodlně a uvolněně. Doufají, že se budou moct uložit aspoň někde v koutě. Sebevrazi, zloději, sexuální devianti, veřejně pranýřovaní, ti všichni spoléhají na tvou milost, že přestože se cítí tak špinaví, najdeš pro ně místo. Když čtou tvé podobenství o marnotratném synovi, cítí v sobě dost touhy po tom, aby se dokázali vrátit k tobě, abys kvůli nim vyšel ven a připravil jim místo. Jakékoli místo postačí, pokud bude nebem a budeš tam ty.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Možná se někdy chovám jako Tomáš: kladu Ježíšovi svou otázku, a přitom si potají myslím, že úsilí o to, aby se věci vyřešily, nakonec stejně zbude na mně. Pane, pomoz mi, abych slyšel/a tvé přísliby, abych přijímal/a tvá ujištění, abych ti dovolil/a odstranit z mého srdce zbytečné starosti. Kéž mám na zřeteli, že jsi vždycky se mnou.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš se loučí. Zneklidněným učedníkům dodává odvahu, uklidňuje je a slibuje, že jim bude nablízku. Nemají mapu, ani kompas, jen Ježíše. Slibuje jim, že bude jejich vůdčí hvězdou, orientačním bodem, dobrým průvodcem. Bude jejich branou do láskyplného společenství s Otcem.
  • Pane Ježíši, Bůh objímá všechny a všechno. Nikomu nebrání v přístupu. Inspirováni tvým příkladem, ať jsme otevřenější, tolerantnější, ať s větším pochopením snášíme rozdíly mezi sebou. Ať dokážu doufat, že se nakonec všechny příbytky ve tvém domě naplní.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš ví, že nás často bolí srdce a má s námi soucit. Říká „Ať se vaše srdce nechvěje.” Povzbuzuje nás. Ačkoli se nám mnoho věcí nedaří, nejsme sami, opuštění. Máme před sebou požehnanou budoucnost, protože on znovu přijde a vezme nás k sobě.
  • Pane, často hledám svou životní cestu. Ať se vždy obracím k tobě jako k průvodci a ať vždycky žiji podle tvého přikázání lásky.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku