User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Jan 12,44-50

Po přečtení

Ježíš zvolal hlasitě: "Kdo věří ve mne, věří ne ve mne, ale v toho, který mě poslal; a kdo vidí mne, vidí toho, který mě poslal. Já jsem přišel na svět jako světlo, aby žádný, kdo věří ve mne, nezůstal v temnotě. Kdo moje slova poslouchá, ale nezachovává, toho já nesoudím; vždyť jsem nepřišel, abych svět soudil, ale abych svět spasil. Kdo mnou pohrdá a moje slova nepřijímá, má svého soudce: to slovo, které jsem hlásal, bude ho soudit v poslední den. Neboť já jsem nemluvil sám ze sebe, ale Otec, který mě poslal, ten mi dal příkaz, co mám říkat a co hlásat. A já vím, že jeho příkaz je věčný život. Co tedy já mluvím, mluvím tak, jak mi to pověděl Otec."

Jan 12,44-50
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Dnes se mi Ježíš představuje jako obraz Boha a světlo světa. Které oblasti mého života jsou zalité světlem a které zůstávají ve tmě? Čestně si je přiznám a pojmenuji a pohovořím si o nich s Ježíšem. Vím přece, že ho nic nepřekvapí a že nic neotřese jeho láskou ke mně.
  • Nemohl/a bych udělat aspoň malý krok ven ze tmy do světla? Nemám kolem sebe někoho, kdo by mi v tom mohl pomoci? Znovu si o tom promluvím s Ježíšem s důvěrou, že si přeje, abych žil/a ve světle.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Světlo a tma, zrak a slepota, akce a nečinnost. V Janově evangeliu se často setkáváme s páry protikladů. Kdo přijme Ježíše – světlo – vidí. Kdo ne, žije ve tmě. Tajemstvím zůstává, proč si někdo volí tmu a slepotu.
  • Tato řeč v závěru Ježíšova veřejného působení shrnuje všechno, co Ježíš dělal a učil. Hovoří o naslouchání Ježíšovým slovům a o jednání podle nich. Jeho slova jsou důležitá, poněvadž to jsou slova Otcova. Ježíš sám je „Slovo“.
  • „Zachovávat slovo“ souvisí s „jednáním podle slova.“ Která slova vyžadují čin? Zachováváme přikázání a děláme a zachováváme sliby, což jsou mocná slova, která utvářejí naše životy.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš zde tvrdí, že je mnohem víc než bezúhonný učitel morálky. Říká, že je tak naladěný na Boha, že není nic, co říká nebo činí, co by nebylo od Boha „Otce“, zdroje bytí, jenž vyjadřuje sebe v něm, Kristu, a skrze něj, Krista. Je Božím mluvčím. Svěřit se jemu (věřit mu) znamená svěřit se Otci. Vůlí Boha Otce je, aby byli všichni lidé spaseni (včetně stvoření).
  • Ježíšovou vůlí a jeho posláním je tedy spasit všechny lidi, to znamená dovést je k naplnění jejich potenciálu být jako on (prostřednictvím milosti) – Božími syny a dcerami.
  • Kým doopravdy jste? Nakolik jste bdělí, abyste se spolu s Ježíšem vnímali jako Boží syn nebo dcera, který /-á svým jedinečným a nezaměnitelným způsobem vyjadřuje samotného Boha?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš nás neustále směruje ke svému Otci. Intenzita jejich vztahu je mimo jakoukoli naši představivost. Jsou jeden druhým zcela nadšení, všechno sdílejí a dokonale spolupracují. Vzájemně se milují. Představte si ten nejharmoničtější vztah, jaký máte, tisíckrát jej znásobte, a máte slabý odvar toho, jak si Otec se Synem rozumějí!
  • Obrovským objevem však je, že i my všichni jsme zváni do Božího rodinného života. Při bezprostředním setkání s Bohem zahoříme láskou a zazáříme štěstím. Chci-li, aby to začalo už teď, mám možnost se Bohu otvírat víc a víc ve své každodenní modlitbě.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • V Janově evangeliu zaujímá výrazné místo boj mezi silami světla a temnot. Ježíšovo poslání je jasné. Přišel od Otce se světlem lásky, kterou projevoval svými slovy i skutky. Ti, kdo ho přijímají, chodí v tomto světle. Kdo ho odmítá, klopýtá a ztrácí se ve tmě.
  • Pane, přeješ si, abych v tobě našel/našla svůj domov a žil/a ve tvém světle. Osviť svým světlem tmavá zákoutí mého srdce a přiveď mě i ostatní lidi k plnosti života.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíš přišel do světa jako Světlo a v modlitbě jako bych se v tom světle koupal/a.
  • Jako přirozené světlo odhaluje, co je skryté ve tmě, i Boží Slovo odhaluje, co je nám jinak skryto. A jako přirozené světlo umožňuje růst a život, tak když se vystavujeme světlu evangelia, rosteme v duchu. Když se modlím, vnitřně rostu, ačkoliv to zpozoruji třeba až po určité době.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku