User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matouš 13,1-9

Po přečtení

Ježíš vyšel z domu a sedl si u moře. Tu se u něho shromáždilo velké množství lidu. Proto vstoupil na loď a posadil se. Celý ten zástup stál na břehu. A mluvil k nim mnoho v podobenstvích: "Jeden rozsévač vyšel rozsévat. A jak rozséval, padla některá (zrna) na okraj cesty; přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla na kamenitou půdu, kde neměla mnoho prsti; hned sice vzklíčila, protože neležela v zemi hluboko, ale když vyšlo slunce, spálilo je, takže uschla, protože nezapustila kořeny. Jiná zrna zase padla do trní: trní vzešlo a udusilo je. Jiná však padla na dobrou půdu a přinesla užitek: některá stonásobný, jiná šedesátinásobný, jiná třicetinásobný. Kdo má uši, slyš!"

Matouš 13,1-9
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Toto je podobenství pro optimisty. Rozsévač si určitě dá pozor, aby většina zrn padla na úrodnou půdu, na které pak získá minimálně třicetinásobek zasetého. Ježíš často používá obraz zrna, aby vyjádřil vnitřní energii Božího království. Sdílím jeho optimismus nebo jsem spíš prorokem zkázy?
  • Podívám se, které části mého srdce jsou otevřenější vůči Božímu slovu, a které méně. Podle Ježíšovy rady budu naslouchat, co mi jeho podobenství říká.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Jenom opravdu angažovaní učedníci mohou Ježíšovi rozumět. Ježíšova slova vyžadují porozumění srdcem, otevřenost srdce, prostor pro přijetí jeho zvěsti. Ježíš odkazuje na proroka, aby ukázal, co znamená uzavřená mysl: Je to lid tvrdé šíje, má zavřené uši a oči. Není zde prostor pro uzdravení.
  • Učedníkům však „bylo dáno znát tajemství nebeského království“. Potkalo je veliké štěstí, protože „mnozí toužili vidět, co vy vidíte, a neviděli, a slyšet, co vy slyšíte, a neslyšeli.“
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Jde o podobenství křesťanského optimismu: I kdyby byl rozsévač jen průměrně dobrý, většina zrn by padla na dobrou půdu a přinesla by hojné plody, nejméně třicetinásobné. Kdo má uši, slyš!
  • V den svátku prarodičů Pána Ježíše a rodičů Naší Paní budu s vděkem prosit za své rodiče a prarodiče a za všechny, kdo v životě dostali toto důležité poslání.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Mnoho biblistů vidí v tomto podobenství základní metaforu celého evangelia. Semeno je Boží slovo a rozsévač je Bůh, jehož vůle nezná překážky. Semena padají na různé druhy půdy, ale většina jistě padne na dobrou půdu a její plody více než vynahradí ztrátu na semenech, která padnou na obtížnější podklad. Je to podobenství plné optimismu, který často vyznavačům evangelia chybí.
  • Jsem-li obyčejný člověk, pak mám v srdci všechny čtyři druhy půdy, které jsou více či méně otevřené zvěsti evangelia. Budu prosit, abych viděl/a, kde leží mé obtíže a nejistoty, a žádat Rozsévače, aby můj život nesl hojné plody.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíšova podobenství nás mohou uzdravit, abychom slyšeli a chápali, jak je to s naším vztahem k Bohu. Jsou jako střípky milosti, které testují ochotu našeho srdce vydat se Boží štědrosti.
  • „Kdo má uši, slyš!“ Tím Ježíš myslí mě! Když přistupuji k modlitbě, je mé srdce otevřené, je připravenou půdou pro Ježíše a jeho učení? Dovoluji jeho slovu proniknout do mého uzavřeného srdce?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíšova podobenství nás mohou uzdravit, abychom slyšeli a chápali, jak je to s naším vztahem k Bohu. Jsou jako střípky milosti, které testují ochotu našeho srdce vydat se Boží štědrosti.
  • „Kdo má uši, slyš!“ Tím Ježíš myslí mě! Když přistupuji k modlitbě, je mé srdce otevřené, je připravenou půdou pro Ježíše a jeho učení? Dovoluji jeho slovu proniknout do mého uzavřeného srdce?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Různé druhy země, na které padá semeno, představují různé způsoby, jakými lidé přijímají Boží slovo. Stupeň jeho přijetí závisí na jednotlivé osobě a na zvláštních okolnostech jejího života. Podobenství končí nadějně a povzbudivě, protože se rozsévači nakonec podaří získat úrodu aspoň ze semena, které padlo na dobrou půdu.
  • K Ježíšovi se sešly takové zástupy, že musel kázat z lodi. Lidé toužili po duchovní stravě a po dobrém vedení. Pane Ježíši, prosíme tě za církev a za všechny věřící. Vytvoř z nás společenství učedníků, které má před sebou tebe jako vzor.
  • Ježíš si udělal z lodi kazatelnu a z tohoto neobvyklého místa hlásal Boží slovo. Slovo Boží bylo zaseto do mého života – někdy vzkvétalo, někdy se zdálo uvadat. Přemítám o tom, v čem jsem silný/á, a uvažuji, jak bych mohla právě z toho místa vydávat svědectví o Boží dobrotě, právě tak jako Ježíš si vybral nejlepší místo, ze kterého mohl jeho hlas nejsilněji zaznít.
  • Když o sobě uvažuji jako o poli, na které je rozséváno Boží slovo, mohu rozeznat vyprahlá místa, suché skvrny i úrodné partie. Kterým z nich věnuji pozornost? Věnuji nějaký čas tomu, abych si uvědomil/a, kde ve mně Boží slovo našlo místo, aby zapustilo kořeny. Prosím Boha o pomoc, abych zůstal/a otevřený/á semenu, které může být dnes opět zaseto.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku