User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Jan 19,31-37

Po přečtení

Protože byl den příprav, takže mrtvá těla nesměla zůstat na kříži přes sobotu - tu sobotu totiž byl velký svátek - požádali židé Piláta, aby byly ukřižovaným přeraženy nohy a aby byli sňati. Přišli tedy vojáci a přerazili kosti prvnímu i druhému, kteří byli s Ježíšem ukřižováni. Když však přišli k Ježíšovi, viděli, že už je mrtvý. Proto mu kosti nepřerazili, ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok a hned vyšla krev a voda. Ten, který to viděl, vydává o tom svědectví a jeho svědectví je pravdivé. On ví, že mluví pravdu, abyste i vy věřili. To se stalo, aby se splnil výrok Písma: `Ani kost mu nebude zlomena.' A na jiném místě v Písmu se říká: `Budou hledět na toho, kterého probodli.'

Jan 19,31-37

Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

Active
Default
  • Dnešní evangelium nás vrací do Velkého pátku. Ježíš je již mrtvý. Všimněte si té ironie: lidé chtějí odstranit tělo Nejsvětějšího, aby se mohli připravit na velký svátek Paschy. Nevědí, koho mají v Ježíšovi mezi sebou.
  • Jak chápu svatost? Jen jako dodržování pravidel a svěcení svátků? Nebo jako vztah k osobě Ježíše Krista? Pokusím se o maximální otevřenost a poprosím Ježíše, aby mi ukázal pravdu.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku