User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Jan 13,31-33.34-35

Po přečtení

Když (Jidáš) odešel, Ježíš řekl: "Nyní je oslaven Syn člověka a Bůh je oslaven v něm. Je-li Bůh v něm oslaven, oslaví Bůh i jeho v sobě; ano, hned ho oslaví. Dítky, jen krátký čas jsem s vámi. Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem."

Jan 13,31-33.34-35
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Když Jidáš odešel, říká Jan prostě: „A byla tma.“ Nastala chvíle temnoty a odmítnutí světla. Jidáš je představen jako ten, kdo dává přednost temnotě. A přece je tato hodina zároveň chvílí slávy, ve které vidíme světlo Kristovo v celém jeho jasu.
  • Je dojímavé dívat se na tuto chvíli během velikonoční slavnosti ohně a světla. Jako bychom sledovali zápas, ve kterém temnota jako by zhášela světlo. Je jasné ráno a díváme se zpět s vděčností, že bezesná noc plná úzkosti je už pryč.
  • A právě v této chvíli zrady a bolesti z toho, že se od něj odvrátil jeden z vyvolených společníků, dostáváme od Ježíše „nové přikázání“. Proč se asi členům komunity křesťanů shromážděné kolem čtvrtého evangelia znovu a znovu připomíná, aby se „milovali navzájem“?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Během poslední večeře Ježíš ukazoval učedníkům hloubku své lásky. Jidášovo srdce je však ztvrdlé chamtivostí. Odchází ze světla do země stínů, do noci. Lásku nahrazuje nenávist, přátelství zrada.
  • Pane, i já bych se od tebe mohl/a odvrátit, jako Jidáš svedený/á na své vlastní cesty. Ať v této chvíli modlitby spočinu na tvých prsou, jako tvůj milovaný učedník. Ať jsem v souladu s tepem Božího srdce a stále rostu v životě inspirovaném láskou.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku