User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Matouš 19,23-30

Po přečtení

Ježíš řekl svým učedníkům: "Amen, pravím vám: Bohatý jen těžko vejde do nebeského království. Znovu vám říkám: Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království." Když to učedníci uslyšeli, velmi užasli a řekli: "Kdo tedy může být spasen?" Ježíš na ně pohlédl a řekl jim: "U lidí je to nemožné, u Boha však je možné všechno." Nato mu řekl Petr: "My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou. Co tedy budeme mít?" Ježíš jim odpověděl: "Amen, pravím vám: Až Syn člověka zasedne na svůj slavný trůn při obnovení (světa), usednete také vy, kteří jste mě následovali, na dvanáct trůnů jako soudci dvanácti izraelských kmenů. A každý, kdo opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo pole kvůli mně, dostane stokrát víc a za podíl bude mít život věčný. A tak mnozí první budou posledními a poslední prvními."

Matouš 19,23-30
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Jakou naději měl chudý člověk v době, kdy se mělo za to, že bohatí dělají v Božích očích všechno správně a že získají místo v nebi? Je snadné pochopit apoštolovu frustraci, protože se pro Ježíše vzdali všeho, ale stále ještě nepochopili podstatu jeho poslání. Ježíš jasně říká, že Boží cesty nejsou naše cesty. Bůh nesoudí podle lidských měřítek. Rozhodnutí a volby, které učiníme při následování Ježíše, budou odměněny způsobem, který si nedokážeme představit.
  • Vzpomeňte si na chvíli, kdy jste se k něčemu rozhodli ve jménu Ježíšově, a popovídejte si s ním o této zkušenosti. Je ve vašem životě něco, co byste měli předat Pánu, pro něhož je všechno možné? Požádejte Pána, aby vám pomohl svěřit mu to.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • „Amen, pravím vám: Bohatý jen těžko vejde do nebeského království.“ Je to šokující prohlášení. Bylo tehdy, je i dnes. Bohatství je velkým pokušením. Nemůžete sloužit Bohu i penězům zároveň, varuje nás Ježíš. Budu prosit o svobodu vůči bohatství, ať velkému nebo malému.
  • Ježíš slibuje mnohonásobnou odměnu, a to už v tomto životě, všem, kdo ho následují. Boží velkorysost je nepřekonatelná. Připomenu si chvíle, kdy jsem ji pocítil/a ve svém životě.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • V Ježíšově světě každý dostává, protože každý dává. A protože každý dává, každý dostává. Není to sobecký svět. Je to svět, ve kterém se vychází do světa druhých.
  • A když každý vychází vstříc, každý tím získává. V takovém světě se nemusím obávat o střechu nad hlavou, nebo o své bratry a sestry, nebo o majetek nebo bezpečí. Potkávají se v něm láska a spravedlnost. Pro příliš mnoho lidí v našem světě láska a spravedlnost jako by neexistovaly. V jakých oblastech svého života bych mohl/a více dávat než přijímat?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíšovi je jasné, že peníze a bohatství mohou být opravdovou překážkou vstupu do Božího království. Jaký mám vztah k penězům? Je vyvážený nebo ovlivňuje negativně mou svobodu volby jako u toho člověka evangeliu? Budu prosit o světlo a o svobodu.
  • Někdy si kladu stejné otázky jako Petr v dnešním čtení. Připomenu si situace, kdy se v mém životě uskutečnil Ježíšův příslib, že za všechno, čeho se pro Ježíše vzdám, dostanu stokrát víc zpět. Nechám se zasáhnout Boží velkorysostí a věrností.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Petr říká, že spolu se svými společníky opustili všechno a šli za Ježíšem. V roce 1980 mladá laická misionářka z Clevelandu, Jean Donovan, udělala přesně totéž a odjela do válkou zmítané země ve Střední Americe, kde nakonec ve službě prostým lidem ztratila život.
  • Těsně před tím, než byla zavražděna, napsala své přítelkyni: „Několikrát jsem už byla rozhodnutá ze Salvadoru odjet, ale nedokázala jsem opustit děti, ubohé oběti nesmyslné války. Kdo by se o ně postaral? Čí srdce by bylo schopné nechat je bez pomoci? Moje ne.“
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíšovi se nepovedlo odpoutat bohatého mladíka od jeho bohatství. Problém s vlastnictvím je ten, že si nás příliš snadno dokáže přivlastnit. Ježíš nás vybízí k radikální životní změně, která se nám může zdát nedosažitelná. Ale Ježíš nám připomíná, že i když nám se něco může zdát nemožné, „u Boha není nic nemožného.“
  • Věřím, že po mně Bůh nežádá nic, co bych s jeho pomocí nezvládl/a?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • „Ucho jehly“ bylo jméno jedné velmi úzké jeruzalémské brány. Ježíš často používal známých každodenních věcí k tomu, aby sdělil, co chtěl.
  • Ježíš zde opět zvyšuje laťku pro ty, kdo chtějí vstoupit doBožího království a učedníci jsou zase rozčilení. K vyjádření nějaké pravdy Ježíš často zachází do extrému. My jsme v pokušení zklamaně odejít nebo čekáme na milosrdné slovo, které nakonec Ježíš vždycky přidá. Dokážete důvěřovat jeho slovu o dědicví věčného života?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Ježíšovi se nepodařilo bohatého mladíka přimět, aby se svého bohatství vzdal. Potíž s majetkem je, že až příliš snadno může vlastnit on nás. Ježíš volá po radikální změně v našich životech, změně, která se může zdát nedosažitelná. Avšak když máme pocit, že je něco pro smrtelníky nemožné, připomíná nám, že „u Boha je možné všechno.“
  • Věřím, že Bůh ode mne nebude žádat nic, co – s jeho pomocí – nejsem schopen/na zvládnout?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Musíme uspořádat své priority a stavět v životě Ježíše na první místo. Aby mohl velbloud projít těsnou branou, musí nejprve pokleknout, aby mu ze zad sundali náklad. I my se musíme vzdávat všeho, co nás tíží. Žádná oběť, kterou přineseme ve snaze přiblížit se Bohu, nezůstane bez odměny.
  • Dnes se, Pane, modlíme, abychom se nebáli, že po nás budeš chtít víc, než dokážeme. Pomoz nám zcela se ti odevzdávat a věřit, že jediné, co opravdu potřebujeme, jsi ty.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Uvažte, jak mnoho mediálních zpravodajství, rozhovorů a pozornosti se soustřeďuje na bohaté a známé lidi, přestože je často jasné, že jejich životům něco schází a že pokoj, který Ježíš slibuje, zůstává mimo jejich dosah. Neosvobodíme-li se od všeho, na čem lpíme, nemůžeme nikam směřovat; nedokážeme-li důvěřovat, zůstaneme tam, kde jsme.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku