User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Marek 8,27-35

Po přečtení

ežíš vyšel se svými učedníky do vesnic u Césareje Filipovy. Cestou se ptal svých učedníků: "Za koho mě lidé pokládají?" Řekli mu: "Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za jednoho z proroků." Zeptal se jich: "A za koho mě pokládáte vy?" Petr mu odpověděl: "Ty jsi Mesiáš!" Tu je přísně napomenul, aby to o něm nikomu neříkali. Potom je začal poučovat, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit, ale po třech dnech že vstane z mrtvých. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat. On se však obrátil, pohleděl na učedníky a pokáral Petra: "Jdi mi z očí, satane! Neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské." (Ježíš) si yavolal lidi i své učedníky a řekl jim: "Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mě a pro evangelium ztratí, zachrání si ho."

Marek 8,27-35
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • "Člověk slyší to, co chce slyšet, a ostatního si nevšímá." Tento verš z písně „Boxer“ od Simona a Garfunkela by se dal aplikovat na Petra, který vyslovil svou víru, že Ježíš je dlouho očekávaným Mesiášem. Stejně jako my chtěl i Petr slyšet toto útěšné poselství.
  • Nechtěl ovšem slyšet o utrpení, odmítnutí, zabíjení, ale ani o vzkříšení z mrtvých. Muselo ho šokovat, když slyšel, že ho Ježíš nazývá satanem. I mně platí Ježíšova slova: „Chce-li mě kdo následovat, ať zapře sám sebe…“.
  • V životě existují dva kříže: kříž satanův a kříž Kristův. Musíme si vybrat. Na začátku se ten první bude zdát lehký a příjemný. Postupem času však bude stále těžší a těžší a povede ke smutku a zklamání. Ten druhý se může zpočátku zdát těžký. V dlouhodobém horizontu však bude stále lehčí a lehčí a povede ke štěstí bez konce.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Sami si dnes můžeme odpovědět na otázku, kdo myslíme, že je Ježíš. Brát ho jako svého Spasitele je Boží dar. A Jeříš vysvětluje, že ho to bude stát velké utrpení. Petr to nechápe a pře se o to s Ježíšem.
  • V každém z nás je trochu Petra – Ježíšův kříž se nám zdá těžký – neměl by být potřeba. Ježíš jde dál – každý z nás budeme mít nějaký podíl na utrpení, ale trpící Ježíš v něm bude s námi jako blízký přítel, který utrpení rozumí.
  • Zeptáte-li se Ježíše, kdo si on myslí, že vy jste, odpoví možná: ten/a, kterého/ou mám rád. Není hezké slyšet ho, jak vám to říká?
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Je to bolestná scéna: nejdříve okřikuje Petr Ježíše a potom Ježíš Petra. Můžeme s Petrem soucítit, protože kdo z nás by snesl myšlenku, že náš nejlepší přítel bude mučen a zabit? Ale Ježíš říká Petrovi, že Boží plány jsou mnohem větší, než si dokáže představit.
  • Kdosi řekl, že Boží plány jsou nám o několik čísel větší! Trvá nám, než do nich dorosteme. A co můj vnitřní růst – nezakrňují, takže už ve mně Bůh nemůže projevovat svou tvořivost?
  • Pane, ať jsem otevřený/á vůči tvým velkým snům pro mne, i když s sebou nesou změnu, bolest a nakonec i smrt. Jsou cestou do věčné radosti.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku