User Settings

 • Background
 • Fade speed
 • Music
 • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Lukáš 8,4-15

Po přečtení

Když se (k Ježíšovi) sešel velký zástup a z mnoha měst k němu přicházeli, promluvil v podobenství: „Jeden rozsévač vyšel rozsévat. A jak rozséval, padlo některé zrno na okraj cesty; bylo pošlapáno a ptáci ho sezobali. Jiné padlo na skálu; vzrostlo sice, ale pak uschlo, protože nemělo vláhu. Jiné zrno padlo do trní; trní vzrostlo zároveň s ním a udusilo ho. Jiné padlo na dobrou půdu; vzrostlo a přineslo stonásobný užitek.“ A důrazně prohlásil: „Kdo má uši k slyšení, slyš!“ Jeho učedníci se ho ptali, co to podobenství znamená. Odpověděl jim: „Vám je dáno znát tajemství Božího království, ale ostatním jen v podobenstvích, `aby se dívali, ale neviděli, slyšeli, ale nerozuměli'. Toto podobenství znamená: Semeno je slovo Boží. Na okraji cesty, to jsou ti, kdo ho vyslechnou, potom však přichází ďábel a bere jim to slovo ze srdce, aby neuvěřili a nebyli zachráněni. Na skále, to jsou ti, kdo s radostí slovo přijmou, když ho slyší, nemají však kořen; na chvilku uvěří, ale v době pokušení odpadají. Co padlo do trní, to jsou ti, kdo ho vyslechnou, ale pak jdou a dusí ho starostmi, bohatstvím a požitky, takže nedozrají k užitku. Co je pak v dobré půdě, to jsou ti, kdo to slovo vyslechli a uchovávají ho v dobrém a upřímném srdci a s trpělivostí přinášejí užitek.“

Lukáš 8,4-15
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • I učedníci měli problém pochopit smysl tohoto podobenství, a tak bychom se neměli divit, když pro nás nebude snadné. Kamenitá půda a trní mohou znamenat spíš různé oblasti našeho srdce než různé lidi. Prosme Pána, aby v našem životě rozšířil prostor dobré a úrodné půdy. To dokáže jen on. Tak budeme schopni „uchovávat jeho slovo v dobrém a upřímném srdci a s trpělivostí přinášet užitek“.
 • Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

  Active
  Default
  • Podobenství o rozsévači odpovídá Ježíšově zkušenosti i zkušenosti prvních křesťanů ohledně způsobů přijímání nebo nepřijímání Božího slova. Mnozí lidé Boží slovo nepřijali, další je přijali, ale nevytrvali, a tak dále. Ale samotné Boží slovo je mocné a v mnohých srdcích neslo a nese mnohonásobný užitek.
  • Lukáš píše, že Ježíš vždycky hovořil v podobenstvích, aby tak vysvětloval věci skryté od počátku světa. Zastavme se na chvíli a poděkujme Pánu za jeho slovo v podobenstvích.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku