Bůh je s vámi: adventní duchovní obnova 2020

Úvodní slovo

Vítejte na letošní adventní duchovní obnově. Letošní rok byl náročný a často velice těžký. Několik měsíců jsme strávili ve fyzickém odloučení nebo aspoň oddálení od lidí a míst, které máme rádi a které jsou součástí naší práce, vztahů a běžného rytmu našeho každodenního života. Tato duchovní obnova nám může pomoci začít se těšit na Vánoce, ale může být také příležitostí ohlédnout se a zreflektovat si minulý rok, co jsme v něm prožili, co jsme se naučili, jak jsme to zvládali, co jsme získali nebo ztratili a jak jsme uprostřed toho všeho, doufejme, vyrostli.

V Lukášově evangeliu stařec Simeon prorokuje Marii a Josefovi, že jejich dítě „je ustanoveno k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat ... aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí“ (Lukáš 2,34-35). Později v tomtéž evangeliu říká Ježíš zástupům: „Nic není zahaleného, že by to nebylo odhaleno, a nic skrytého, že by to nebylo poznáno“ (Lukáš 12,2). Pandemie odhalila zranitelnost a někdy i pokrytectví některých struktur naší společnosti. Odhalila nám i naše vlastní skryté slabé i silné stránky, naši křehkost, ale také pomoc a přízeň neznámých lidí.

Tato obnova je skvělou příležitostí strávit nějaký čas v přítomnosti milujícího Boha, který nás volá k sobě, sytí, povzbuzuje a zve k důvěrnějšímu vztahu. Vtělení nám ukazuje, jak je v Božím plánu důležité, že se nám Bůh přiblížil v těle a jako „Bůh s námi“. Budeme rozjímat nad tím, jak nám právě tímto způsobem jako „Slovo, které se stalo tělem,“ Bůh sděluje svou lásku a dává nám sílu.

Harmonogram vydávání pěti inspirací v rámci obnovy. Každý týden bude vydána pouze jedna:

     Úvodní slovo: čtvrtek 26. listopadu

     Sekce 1: pondělí 30. listopadu
     Sekce 2: pondělí 7. prosince
     Sekce 3: pondělí 14. prosince
     Sekce 4: pondělí 21. prosince
     Sekce 5 a závěr: pondělí 28. prosince