Boží blízkost: adventní duchovní obnova 2020

PLEASE NOTE: As with most of our retreats, the sessions will be published one per week on Mondays during the Advent season.

Úvodní slovo

Vítejte na letošní adventní duchovní obnově. Letošní rok byl náročný a často velice těžký. Několik měsíců jsme strávili ve fyzickém odloučení nebo aspoň oddálení od lidí a míst, které máme rádi a které jsou součástí naší práce, vztahů a běžného rytmu našeho každodenního života. Tato duchovní obnova nám může pomoci začít se těšit na Vánoce, ale může být také příležitostí ohlédnout se a zreflektovat si minulý rok, co jsme v něm prožili, co jsme se naučili, jak jsme to zvládali, co jsme získali nebo ztratili a jak jsme uprostřed toho všeho, doufejme, vyrostli.

V Lukášově evangeliu stařec Simeon prorokuje Marii a Josefovi, že jejich dítě „je ustanoveno k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat ... aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí“ (Lukáš 2,34-35). Později v tomtéž evangeliu říká Ježíš zástupům: „Nic není zahaleného, že by to nebylo odhaleno, a nic skrytého, že by to nebylo poznáno“ (Lukáš 12,2). Pandemie odhalila zranitelnost a někdy i pokrytectví některých struktur naší společnosti. Odhalila nám i naše vlastní skryté slabé i silné stránky, naši křehkost, ale také pomoc a přízeň neznámých lidí.

Tato obnova je skvělou příležitostí strávit nějaký čas v přítomnosti milujícího Boha, který nás volá k sobě, sytí, povzbuzuje a zve k důvěrnějšímu vztahu. Vtělení nám ukazuje, jak je v Božím plánu důležité, že se nám Bůh přiblížil v těle a jako „Bůh s námi“. Budeme rozjímat nad tím, jak nám právě tímto způsobem jako „Slovo, které se stalo tělem,“ Bůh sděluje svou lásku a dává nám sílu.