• Úvodní slovo

  Vítejte na letošní adventní duchovní obnově. Letošní rok byl náročný a často velice těžký. Několik měsíců jsme strávili ve fyzickém odloučení nebo aspoň oddálení od lidí a míst, které máme rádi a které jsou součástí naší práce, vztahů a běžného rytmu našeho každodenního života. Tato duchovní obnova nám může pomoci začít se těšit na Vánoce, ale může být také příležitostí ohlédnout se a pouvažovat v modlitbě nad minulým rokem, nad tím, co jsme v něm prožili, co jsme se naučili, jak jsme to zvládali, co jsme získali nebo ztratili a jak jsme uprostřed toho všeho, doufejme, nějak vyzráli.
  V Lukášově evangeliu stařec Simeon prorokuje Marii a Josefovi, že jejich dítě „je ustanoveno k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat ... aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí“ (Lukáš 2,34-35). Později v tomtéž evangeliu říká Ježíš zástupům: „Nic není zahaleného, že by to nebylo odhaleno, a nic skrytého, že by to nebylo poznáno“ (Lukáš 12,2). Pandemie odhalila zranitelnost a někdy i pokrytectví některých struktur naší společnosti. Odhalila nám i naše vlastní skryté slabé i silné stránky, naši křehkost, ale také pomoc a přízeň neznámých lidí.
  Tato obnova je skvělou příležitostí strávit nějaký čas v přítomnosti milujícího Boha, který nás volá k sobě, sytí, povzbuzuje a zve k důvěrnějšímu vztahu. Vtělení nám ukazuje, jak je v Božím plánu důležité, že se nám Bůh přiblížil v těle a jako „Bůh s námi“. Budeme rozjímat nad tím, jak nám právě tímto způsobem jako „Slovo, které se stalo tělem,“ Bůh sděluje svou lásku a dává nám sílu.

 • Praktické poznámky

  Začneme s praktickými poznámkami. Pokud jste ještě takovouto duchovní obnovu nedělali, budou pro vás nové, pokud ano, připomenou vám, co jste už slyšeli. Položte si otázky: jak, kde, kdy a proč?
  Jak dlouhou chvíli budete schopní věnovat každé z pěti částí obnovy? Je dobré rozhodnout se předem a potom se rozhodnutí držet. Nevzdávejte se snadno, když se vám bude zdát modlitba otupělá, ani čas nepřetahujte, když se vám bude zdát snadná. Projít celý text připravený pro každou část trvá asi 20-25 minut. Zvolte si délku trvání modlitby, aby zapadla do vašeho denního programu. Nechte si také několik minut na přípravu před modlitbou a potom nějaký čas po modlitbě, abyste si zaznamenali (slovem nebo i obrazem) výraznější momenty touhy a pozvání nebo nechuti a odporu, které jste v modlitbě prožili. Všechno si poznamenávejte. Ve svých poznámkách pak můžete při zpětném pohledu něco důležitého objevit.
  Kde bude pro vás nejsnadnější modlit se a reflektovat – na nějakém místě doma, v otevřeném kostele? Která část dne bude pro vaši modlitbu nejvhodnější – ráno, večer nebo polední přestávka?
  Nakonec si položte otázku, proč se do obnovy chcete pustit. Jaké dary a milosti byste si od Boha přáli dostat? Modlitbu začínejte prosbou o ně a snažte se být otevření vůči všemu, co vám Bůh bude chtít dát. Často sami nevíme, co vlastně opravdu potřebujeme!
  Až si na tyto otázky odpovíte, budete připravení začít modlitbu. Uvědomte si Boží blízkost. Představte si, že se na vás ve chvíli, kdy vstupujete do modlitby, Bůh s láskou dívá.  Připomeňte si také množství ostatních lidí po celém světě, kteří se budou jako vy modlit tuto obnovu. Patříte k velikému světovému společenství modlitby.

Výchozí stránka