User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Modlitba - 2018-10-10

Boží přítomnost

Uvědomím si, že když tu dnes sedím, Bůh se na mě s láskou dívá. Jsem a existuji díky jemu, to on mě udržuje v mém bytí. Chvíli o tom v klidu popřemýšlím.  

Vnitřní svoboda

Pane, ať si vždycky vážím daru svobody.
Dal jsi mi velký dar svobodného ducha.
Naplň mého ducha svým pokojem a radostí.

Vědomí prožitých chvil

V přítomnosti milujícího Boha si v mysli přehraji uplynulý den.
Začnu od této chvíle a převinu si zpětně události celého dne.
S vděčností si všimnu všeho dobrého a zářivého.
Nepominu ani stíny. Podívám se, co mi říkají
a budu hledat u Pána uzdravení, odvahu a odpuštění.

Po přečtení

Lukáš 11,1-4

Jednoho dne se (Ježíš) na nějakém místě modlil. Když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: "Pane, nauč nás modlit se, jako i Jan naučil své učedníky." Odpověděl jim: "Když se modlíte, říkejte: Otče, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Chléb náš vezdejší dávej nám každý den. A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A neuveď nás v pokušení."

Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

Active
Default
  • Jaká krásná prosba jednoho z učedníků: „Pane, nauč nás modlit se.“ Kdo vás učil modlit se? Učili jste někdy někoho modlit se – například děti?
  • „Chléb náš vezdejší (chléb na každý den) dej nám dnes.“ To je nejzákladnější modlitba zranitelných lidí, kteří žijí ze dne na den, se kterými Ježíš žil a které učil.
  • „Odpusť nám naše hříchy.“ Ježíš i jinde hovoří o propojení mezi Božím odpuštěním a naší připravenosti a schopnosti odpouštět. Jedno není možné bez druhého!
  • „Neuveď nás do pokušení (do zkoušek).“ Byl si Ježíš vědom, jaký konec života ho čeká? Vidí už před sebou Getsemanskou zahradu, kde se bude modlit, aby byl ušetřen kalicha utrpení, i když ví, že „ne má, ale tvá vůle se staň“?

Rozmluva s Ježíšem

Ježíši, když jsi kráčel po této zemi, vždycky jsi rád přijímal malé děti. Nauč mě mít k tobě dětskou důvěru a žít s vědomím, že mě nikdy neopouštíš.

Závěr modlitby

Díky, Bože, za chvíle, které jsme spolu strávili. Děkuji ti za tvé slovo a za všechny inspirace, za světlo a za povzbuzení.

Amen

Uvítáme všechny ohlasy, náměty, připomínky a komentáře, které nám k Posvátném prostoru napíšete.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku