User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Modlitba - 2019-05-16

Boží přítomnost

Jsi stále se mnou, Pane.
Ve tvém milujícím srdci nalézám bezpečí.
Jsi silou v mé slabosti.
Jsi útěchou v mém smutku.

Vnitřní svoboda

Má svoboda spočívá v Bohu, je jeho darem.
Boží Duch oživuje mé nejvnitřnější touhy
a nenásilně vede mé kroky k tomu, co je dobré.
Pane, ať žiji v atmosféře tvého Ducha.

Vědomí prožitých chvil

Ve kterých oblastech svého života vnímám naději, povzbuzení a růst? Když se podívám několik měsíců zpět, určitě mě upoutají činnosti nebo situace, které přinesly bohaté plody. Pokud takové najdu, rozhodnu se věnovat jim čas a prostor i v budoucnu.

Po přečtení

Jan 13,16-20

Ježíš řekl: "Amen, amen, pravím vám: Služebník není víc než jeho pán, posel není víc než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže podle toho jednáte. Neříkám to o vás o všech. Já vím, které jsem si vyvolil. Ale ať se naplní výrok Písma: `Ten, kdo jí můj chléb, zvedl proti mně patu.' Už teď vám to říkám, dříve než se to stane, abyste uvěřili, až se to stane, že já to jsem. Amen, amen, pravím vám: Kdo přijímá toho, koho já posílám, přijímá mne; kdo však přijímá mne, přijímá toho, který mě poslal."

Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

Active
Default
  • Toto čtení nás přenáší zpátky do noci, kdy Ježíš jedl a pil se svými přáteli a připravoval je na novou Paschu. Nezmiňuje se tu požehnání chleba a vína, ale líčí se překvapivé umývání nohou učedníkům.
  • Při své poslední večeři, noc před svou smrtí pronáší Ježíš dlouhou řeč, ale začíná mocným bezeslovným gestem. A nás zve k následování toho, co dělal on.
  • Ježíš si nedělá iluze, že by se obracel k učedníkům dokonalým a bezhříšným. Jeden z nich ho zradí, další se v momentu zkoušky rozprchnou. Jsou také sebestřední a ambiciózní, a proto jim Ježíš ukazuje postoj služby. Ale neláme nad nimi hůl. Jsou to ti, které si „vybral“. I v tuto pozdní noční hodinu jim ukazuje cestu ke štěstí.

Rozmluva s Ježíšem

Pane Ježíši, ty ke mně mluvíš slovy Písma. Ať dnes dokážu odpovědět na tvé volání. Nauč mě vnímat v životě tvou pomocnou ruku.

Závěr modlitby

Díky, Bože, za chvíle, které jsme spolu strávili. Děkuji ti za tvé slovo a za všechny inspirace, za světlo a za povzbuzení.

Amen

Uvítáme všechny ohlasy, náměty, připomínky a komentáře, které nám k Posvátném prostoru napíšete.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku