User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Modlitba - 2019-05-19

Boží přítomnost

Má duše touží po tobě, Pane.
Když myslím na tebe,
zklidňuji se a nacházím pokoj.

Vnitřní svoboda

Má svoboda spočívá v Bohu, je jeho darem.
Boží Duch oživuje mé nejvnitřnější touhy
a nenásilně vede mé kroky k tomu, co je dobré.
Pane, ať žiji v atmosféře tvého Ducha.

Vědomí prožitých chvil

Protože vím, že mě má Bůh rád, a to bez jakýchkoli podmínek z mé strany, mohu si dovolit být k sobě i k němu naprosto upřímný/á. Jaký byl zatím dnešní den? Jak se cítím? Vyslovím před Pánem své pocity. Zcela otevřeně.

Po přečtení

Jan 13,31-33.34-35

Když (Jidáš) odešel, Ježíš řekl: "Nyní je oslaven Syn člověka a Bůh je oslaven v něm. Je-li Bůh v něm oslaven, oslaví Bůh i jeho v sobě; ano, hned ho oslaví. Dítky, jen krátký čas jsem s vámi. Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem."

Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

Active
Default
  • Když Jidáš odešel, říká Jan prostě: „A byla tma.“ Nastala chvíle temnoty a odmítnutí světla. Jidáš je představen jako ten, kdo dává přednost temnotě. A přece je tato hodina zároveň chvílí slávy, ve které vidíme světlo Kristovo v celém jeho jasu.
  • Je dojímavé dívat se na tuto chvíli během velikonoční slavnosti ohně a světla. Jako bychom sledovali zápas, ve kterém temnota jako by zhášela světlo. Je jasné ráno a díváme se zpět s vděčností, že bezesná noc plná úzkosti je už pryč.
  • A právě v této chvíli zrady a bolesti z toho, že se od něj odvrátil jeden z vyvolených společníků, dostáváme od Ježíše „nové přikázání“. Proč se asi členům komunity křesťanů shromážděné kolem čtvrtého evangelia znovu a znovu připomíná, aby se „milovali navzájem“?

Rozmluva s Ježíšem

Jak na mě Boží slovo zapůsobilo? Nedotklo se mě?
Potěšilo mě nebo mě pohnulo ke změně jednání?
Představím si Ježíše, jak sedí nebo stojí vedle mne,
obrátím se k němu a sdělím mu své pocity a dojmy.

Závěr modlitby

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Amen

Uvítáme všechny ohlasy, náměty, připomínky a komentáře, které nám k Posvátném prostoru napíšete.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku