User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Modlitba - 2019-05-19

Boží přítomnost

Bůh je se mnou. A ještě něco víc: Bůh je ve mně. Dává mi bytí. Spočinu chvíli v životodárné Boží přítomnosti svým tělem, myslí, srdcem, celým svým životem.

Vnitřní svoboda

Pane, daruj mi svobodu ducha.
Očisti mé srdce a duši,
abych mohl/a radostně žít ve tvé lásce.

Vědomí prožitých chvil

Má duše touží po tvé blízkosti, Pane.
Když obrátím svou mysl k tobě,
vždycky najdu pokoj a spočinutí.

Po přečtení

Jan 13,31-33.34-35

Když (Jidáš) odešel, Ježíš řekl: "Nyní je oslaven Syn člověka a Bůh je oslaven v něm. Je-li Bůh v něm oslaven, oslaví Bůh i jeho v sobě; ano, hned ho oslaví. Dítky, jen krátký čas jsem s vámi. Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem."

Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

Active
Default
  • Když Jidáš odešel, říká Jan prostě: „A byla tma.“ Nastala chvíle temnoty a odmítnutí světla. Jidáš je představen jako ten, kdo dává přednost temnotě. A přece je tato hodina zároveň chvílí slávy, ve které vidíme světlo Kristovo v celém jeho jasu.
  • Je dojímavé dívat se na tuto chvíli během velikonoční slavnosti ohně a světla. Jako bychom sledovali zápas, ve kterém temnota jako by zhášela světlo. Je jasné ráno a díváme se zpět s vděčností, že bezesná noc plná úzkosti je už pryč.
  • A právě v této chvíli zrady a bolesti z toho, že se od něj odvrátil jeden z vyvolených společníků, dostáváme od Ježíše „nové přikázání“. Proč se asi členům komunity křesťanů shromážděné kolem čtvrtého evangelia znovu a znovu připomíná, aby se „milovali navzájem“?

Rozmluva s Ježíšem

Ježíši, když jsi kráčel po této zemi, vždycky jsi rád přijímal malé děti. Nauč mě mít k tobě dětskou důvěru a žít s vědomím, že mě nikdy neopouštíš.

Závěr modlitby

Díky, Bože, za chvíle, které jsme spolu strávili. Děkuji ti za tvé slovo a za všechny inspirace, za světlo a za povzbuzení.

Amen

Uvítáme všechny ohlasy, náměty, připomínky a komentáře, které nám k Posvátném prostoru napíšete.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku