User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Modlitba - 2020-05-23

Boží přítomnost

Uvědomím si, že když tu dnes sedím, Bůh se na mě s láskou dívá. Jsem a existuji díky jemu, to on mě udržuje v mém bytí. Chvíli o tom v klidu popřemýšlím.  

Vnitřní svoboda

Tvá smrt na kříži mi získala svobodu.
Mohu žít radostně a svobodně bez strachu před smrtí.
Tvé milosrdenství nezná hranic.

Vědomí prožitých chvil

Připomenu si, že jsem stále v Boží přítomnosti.
Skryji se v jeho milujícím srdci. On je mou silou ve chvílích slabosti. Utěšuje mě v mém zármutku.

Po přečtení

Jan 16,23-28

Ježíš řekl svým učedníkům: "Amen, amen, pravím vám: O cokoli budete prosit Otce ve jménu mém, dá vám. Dosud jste o nic neprosili ve jménu mém. Proste, a dostanete, aby se vaše radost naplnila. To vše jsem vám říkal obrazně. Přichází hodina, kdy k vám už nebudu mluvit obrazně, ale otevřeně vám budu podávat zvěst o Otci. V ten den budete prosit ve jménu mém a neříkám vám, že já budu prosit Otce za vás; vždyť sám Otec vás miluje, protože jste vy milovali mne a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha. Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět; zase opouštím svět a jdu k Otci."

Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

Active
Default
  • Pocítím možná tendenci soustředit se v tomto úryvku na Ježíšův slib, že dostanu všechno, oč požádám v jeho jménu. Uvádí mě to do rozpaků. Často jsem se totiž modli/a a nedostal/a. Dnes se proto zaměřím na ústřední pravdu, kterou mi Ježíš sděluje: Otec mě má rád. Nechám v klidu působit tuto myšlenku ve svém srdci. Můj Otec mě má rád.
  • Možná se tím má modlitba promění. Když vím, že mě má Otec rád, mohu mu přednést všechny své starosti, aniž bych mu předepisoval/a řešení. Nebude nejlepší svěřit je všechny do jeho starostlivé péče? Pane, zkusím pustit svou potřebu jistoty a kontroly a otevřu své srdce tvé laskavé přítomnosti a tvému působení ve mně.

Rozmluva s Ježíšem

Pane Ježíši, ty ke mně mluvíš slovy Písma. Ať dnes dokážu odpovědět na tvé volání. Nauč mě vnímat v životě tvou pomocnou ruku.

Závěr modlitby

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Amen

Uvítáme všechny ohlasy, náměty, připomínky a komentáře, které nám k Posvátném prostoru napíšete.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku