User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Modlitba - 2020-07-02

Boží přítomnost

Má duše touží po tobě, Pane.
Když myslím na tebe,
zklidňuji se a nacházím pokoj.

Vnitřní svoboda

Má svoboda spočívá v Bohu, je jeho darem.
Boží Duch oživuje mé nejvnitřnější touhy
a nenásilně vede mé kroky k tomu, co je dobré.
Pane, ať žiji v atmosféře tvého Ducha.

Vědomí prožitých chvil

Pane, pomoz mi, ať nezapomínám, že jsi mi dal život. Děkuji ti za něj. Nauč mě zpomalovat tempo, zklidňovat se a mít radost z pěkných věcí, které jsi pro mne stvořil, být si vědom krásy, která mě obklopuje - nádhery hor, klidu jezer, křehkosti květů. Ať vždy pamatuji na to, že všechny věci pocházejí od tebe.

Po přečtení

Matouš 9,1-8

Ježíš vstoupil na loď, přeplavil se na druhou stranu a přišel do svého města. A hle - přinášeli mu ochrnutého, ležícího na lůžku. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy." Někteří z učitelů Zákona si však pomyslili: "Ten člověk se rouhá!" Protože Ježíš poznal jejich myšlenky, řekl: "Proč smýšlíte špatně ve svém srdci? Vždyť co je snadnější - říci: `Odpouštějí se ti hříchy', nebo říci: `Vstaň a choď'? Abyste však věděli, že Syn člověka má moc odpouštět na zemi hříchy" - řekl ochrnutému: "Vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů!" A on vstal a odešel domů. Když to zástupy viděly, zmocnila se jich bázeň a velebily Boha, že dal takovou moc lidem.

Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

Active
Default
  • Ježíš je silný a mocný. Odporuje svým kritikům, dělá zázraky a hlásá odpuštění hříchů. Dívám se na to všechno jako součást zástupu, který se kolem něj shromažďoval.
  • Znalci Zákona se zlobili, že se Ježíš rouhá, když prohlašuje odpuštění hříchů. Zástupy však nakonec chválily Boha, že dal lidem takovou moc. I já poděkuji za tuto moc, kterou dal Bůh své církvi, za velké privilegium odpouštět hříchy ve svátosti smíření.

Rozmluva s Ježíšem

Co se ve mě rozehrává, co prožívám, když se modlím a uvažuji o Božím slově? Představím si, že Ježíš stojí nebo sedí vedle mě, a otevřu mu své srdce.

Závěr modlitby

Díky, Bože, za chvíle, které jsme spolu strávili. Děkuji ti za tvé slovo a za všechny inspirace, za světlo a za povzbuzení.

Amen

Uvítáme všechny ohlasy, náměty, připomínky a komentáře, které nám k Posvátném prostoru napíšete.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku