User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Modlitba - 2020-07-31

Boží přítomnost

Pane, pomoz mi, abych se ti otevřel/a,
abych odložil/a stranou starosti tohoto světa.
Naplň mou mysl svým pokojem a svou láskou.

Vnitřní svoboda

Pane stvořil jsi mě k životu ve svobodě.
Ať mě tvůj svatý Duch učí svobodně tě následovat.
Vlož do mého srdce touhu
denně tě lépe poznávat a více milovat.

Vědomí prožitých chvil

Jak se dnes cítím, co právě prožívám? Necítím zvláštní únavu, napětí, nespokojenost? Jestli ano, dokážu své starosti ponechat stranou, aby mě nerušily?

Po přečtení

Matouš 13,54-58

Ježíš přišel do svého domova a učil v jejich synagoze, takže (lidé) byli celí užaslí a ptali se: "Kde se u něho vzala taková moudrost a ty zázraky? Copak to není syn tesařův? Copak se jeho matka nejmenuje Maria a jeho příbuzní Jakub, Josef, Šimon a Juda? A nežijí mezi námi všechny jeho příbuzné? Kde se tedy to všechno u něho vzalo?" A pohoršovali se nad ním. Ale Ježíš jim řekl: "Nikde prorok neznamená tak málo jako ve své vlasti a ve své rodině." A pro jejich nevěru tam neudělal mnoho zázraků.

Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

Active
Default
  • Nazareťané si byli tak jistí, že Ježíše dokonale znají, že se nenechali překvapit tím, co přinášel nového. Může to být i můj problém. Mohu bránit Ježíšovi, aby vstupoval do některých oblastí mého života, nechci slyšet jeho slovo v mých vztazích, v mých postojích k dění v církvi a ve světě. Poprosím o otevřené srdce a o ochotu stále více poznávat Ježíše, abych ho mohl/a více milovat a lépe následovat.
  • Dnes je svátek svatého Ignáce z Loyoly, autora knížky Duchovní cvičení a zakladatele jezuitského řádu, který provozuje tento web. Rád o sobě mluvil jako o poutníkovi, stále hledal Boží vůli ve svém životě a rostl ve schopnosti nacházet Boha ve všech věcech. Na jeho přímluvu budu prosit o vnitřní svobodu, abych se i já stával/a vnímavější/m a otevřenější/m vůči Boží přítomnosti v mém životě i ve světě.

Rozmluva s Ježíšem

Pamatuji na to, že jsem stále v Boží přítomnosti, představím si Ježíše, jak stojí nebo sedí vedle mne, a řeknu mu všechno, co mám na mysli a co mám na srdci. Hovořím s ním jak přítel k příteli.

Závěr modlitby

Díky, Bože, za chvíle, které jsme spolu strávili. Děkuji ti za tvé slovo a za všechny inspirace, za světlo a za povzbuzení.

Amen

Uvítáme všechny ohlasy, náměty, připomínky a komentáře, které nám k Posvátném prostoru napíšete.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku