User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Modlitba - 2020-09-22

Boží přítomnost

Přicházím k tobě, dobrý Bože,
naplň mé srdce a celou mou bytost
údivem z toho, že jsi a jaký jsi.

Vnitřní svoboda

"Jsem svobodný/á."
Když se dívám na ta napsaná slova,
vzbuzují ve mně údiv
a úžasný pocit svobody.
Děkuji ti, Bože.

Vědomí prožitých chvil

V přítomnosti milujícího Boha si v mysli přehraji uplynulý den.
Začnu od této chvíle a převinu si zpětně události celého dne.
S vděčností si všimnu všeho dobrého a zářivého.
Nepominu ani stíny. Podívám se, co mi říkají
a budu hledat u Pána uzdravení, odvahu a odpuštění.

Po přečtení

Lukáš 8,19-21

Za Ježíšem přišla jeho matka a příbuzní, ale pro množství lidí se k němu nemohli dostat. Oznámili mu: "Tvoje matka a příbuzní stojí venku a rádi by tě viděli." Ale on jim odpověděl: "Moje matka a moji příbuzní jsou ti, kdo slyší a plní Boží slovo."

Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

Active
Default
  • Křesťanem se člověk nerodí, ale stává. Člověk se může narodit do křesťanské rodiny, která mu může pomáhat, aby se stal Ježíšovým učedníkem, ale rozhoduje jeho osobní volba, ne rodina.
  • Na rozdíl od Matouše a Marka Lukáš nestaví do protikladu přirozenou rodinu a rodinu učedníků. Ježíšova slova lze chápat i jako chválu jeho matky a bratrů za to, že jsou učedníky. Svědčí to o postupné proměně Mariina obrazu v Novém zákoně. Pavel ji nezmiňuje vůbec, ve vyprávění o Ježíšově dětství hraje hlavní roli a u paty kříže v Janově evangeliu už je zásadní symbolickou postavou.

Rozmluva s Ježíšem

Zkusím s Ježíšem hovořit o úryvku Písma, který jsem právě četl/a. Co z něj ve mně rozeznělo citlivou strunu? Možná se mi při čtení vybavila něčí slova nebo situace, kterou jsem nedávno prožil/a. Co mi k tomu Boží slovo říká? Jaký význam získávají prožité chvíle v jeho světle?

Závěr modlitby

Díky, Bože, za chvíle, které jsme spolu strávili. Děkuji ti za tvé slovo a za všechny inspirace, za světlo a za povzbuzení.

Amen

Uvítáme všechny ohlasy, náměty, připomínky a komentáře, které nám k Posvátném prostoru napíšete.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku