User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Modlitba - 2021-01-11

Boží přítomnost

Pane, pomoz mi, abych se ti otevřel/a,
abych odložil/a stranou starosti tohoto světa.
Naplň mou mysl svým pokojem a svou láskou.

Vnitřní svoboda

Jak je snadné upadnout do pasti bohatství.
Pomoz mi, Pane, ať nepodlehnu
ziskuchtivosti a sobectví.
Připomínej mi, že ty nejcennější věci v životě jsou zadarmo:
láska, smích, starostlivost a blízkost druhého.

Vědomí prožitých chvil

Připomenu si, že jsem stále v Boží přítomnosti.
Skryji se v jeho milujícím srdci. On je mou silou ve chvílích slabosti. Utěšuje mě v mém zármutku.

Po přečtení

Marek 1,14-20

Když byl Jan (Křtitel) uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: "Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!" Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak loví v moři; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: "Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí!" Ihned nechali sítě a následovali ho. Když popošel o něco dále, uviděl Zebedeova (syna) Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě; a hned je povolal. Zanechali svého otce Zebedea s pomocníky na lodi a odešli za ním.

Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

Active
Default
  • Markovo evangelium bylo napsáno jako odpověď na dvě otázky: „Kdo je Ježíš?“ a „Jací mají být Ježíšovi učedníci?“ Včerejší evangelium odpovídá na první otázku s tím, že Ježíš nehlásá jakoukoli dobrou zprávu, ale evangelium Boží. Dnes dostáváme první část odpovědi na druhou otázku: učedníkem může být každý – nezáleží na zvláštním nadání ani na vzdělání. Rozhoduje připravenost a ochota následovat Ježíše. Součástí následování je také změna našich hodnot podle hodnot Ježíšových.
  • V dnešní evangelní scéně. Ježíš začíná svůj veřejný život. Je to poté, co byl uvězněn Jan Křtitel. Naznačuje to, že se podobně může dít s Ježíšem a jeho učedníky. Budou potřebovat odvahu, aby dokázali vytrvat. Pohovořím si o tom všem s Ježíšem a poprosím o to, co právě potřebuji.

Rozmluva s Ježíšem

Pane Ježíši, ty ke mně mluvíš slovy Písma. Ať dnes dokážu odpovědět na tvé volání. Nauč mě vnímat v životě tvou pomocnou ruku.

Závěr modlitby

Díky, Bože, za chvíle, které jsme spolu strávili. Děkuji ti za tvé slovo a za všechny inspirace, za světlo a za povzbuzení.

Amen

Uvítáme všechny ohlasy, náměty, připomínky a komentáře, které nám k Posvátném prostoru napíšete.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku