User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Modlitba - 2021-10-13

Boží přítomnost

Na chvíli se zastavím a pouvažuji, kolik Boží lásky a milosti
se skrývá v tom, že mě Bůh stvořil ke svému obrazu a podobě,
že jsem jeho svatým chrámem...

Vnitřní svoboda

Tvá smrt na kříži mi získala svobodu.
Mohu žít radostně a svobodně bez strachu před smrtí.
Tvé milosrdenství nezná hranic.

Vědomí prožitých chvil

Má duše touží po tvé blízkosti, Pane.
Když obrátím svou mysl k tobě,
vždycky najdu pokoj a spočinutí.

Po přečtení

Lukáš 11,42-46

Pán řekl: "Běda vám, farizeové! Odvádíte desátky z máty, z routy a z každé zeleniny, ale nedbáte na spravedlnost a lásku k Bohu. Tohle jste měli dělat, a tamto nezanedbávat. Běda vám, farizeové! Máte rádi přední sedadla v synagogách, a když vás lidé pozdravují na ulicích. Běda vám! Jste jako neznatelné hroby, a lidé, kteří přes ně chodí, to nevědí." Jeden ze znalců Zákona mu na to řekl: "Mistře, když takhle mluvíš, urážíš i nás!" On odpověděl: "Běda i vám, znalcům Zákona! Uvalujete na lidi břemena, která sotva mohou unést, a sami se těchto břemen nedotknete ani jedním prstem."

Několik myšlenek k dnešnímu úryvku Písma.

Active
Default
  • Ježíš učil pravdu. Uznával zákony a pravidla, ale nenechal se jimi omezovat. Chtěl se dostat k tomu, co se skrývá za nimi, čemu opravdu slouží. Bylo mu cizí sebeprosazování a upozorňování na sebe. Šel cestou sebedarování. Pane, přiveď nás k hlubší pravdě o tom, kdo jsi, abychom tě mohli ctít a sloužit ti ve všem, co děláme.
  • Společenské role mohou nabývat nepatřičné důležitosti. Velikost naší mzdy, naše pracovní pozice, to vše může odvádět naši pozornost od hlubší pravdy, kterou učil Ježíš. Kéž máme srdce a štědrost vdovy u pokladnice (Lk 21), abychom dávali jako Ježíš a pomáhali druhým nést jejich břemena. Modleme se k Ježíši, který se vydal na cestu, aby břemena ulehčoval, ne aby je ukládal (Mt 11, 28-30).

Rozmluva s Ježíšem

Pamatuji na to, že jsem stále v Boží přítomnosti, představím si Ježíše, jak stojí nebo sedí vedle mne, a řeknu mu všechno, co mám na mysli a co mám na srdci. Hovořím s ním jak přítel k příteli.

Závěr modlitby

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

Amen

Uvítáme všechny ohlasy, náměty, připomínky a komentáře, které nám k Posvátném prostoru napíšete.

Dále v Posvátném prostoru

Reflecting

Ve styku